24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Історія України від 1914-1922 року

Додано: 17 травня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 20 разів
16 запитань
Запитання 1

Яка організаці мала не меті реалізацію таких програмних засад?

"Наша платформа. Українські землі по обидва боки австро-російського кордону є не тільки одним із головних теренів сучасної європейської війни, а також одною з причин і предметів війни... Об'єктивна історична конечність вимагає, аби між Західною Європою і Московщиною повстала самостійна українська держава..."

варіанти відповідей

Союз визволення України

Карпато-руський визвольний комітет

Загальна українська рада

Товариство українських поступовців

Запитання 2

На якій фотографії зображено голову Головної україської ради?

варіанти відповідей
Запитання 3

Унаслідок проголошення І Універсалу УЦР

варіанти відповідей

був досягнутий компроміс між тимчасовим урядом і УЦР

до влади в Україні прийшли більшовики

відбулося створення Генерального Секретаріату

проголошувалося створення УНР

Запитання 4

Українська Держава П. Скоропадського існувала впродовж

варіанти відповідей

жовтня 1917 р. - березень 1918 р.

квітня - грудня 1918 р .

травень 1918 р. - вересня 1919 р.

квітня - грудня 1919 р.

Запитання 5

Установіть причини повалення Гетьманату П. Скоропадського

(3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

опозиція щодо німецької окупаційної влади

ліквідація поміщицького землеволодіння

залежність Української держави від австро-німецьких військ

проведення культурних перетворень

вузька соціальна база (буржуазія, поміщики, заможні селяни)

Друга війна більшовицької Росії з УНР

Запитання 6

Вищий законодавчий орган УНР доби Директорії називався

варіанти відповідей

Український національний конгрес

Всеукраїнські Установчі збори

Трудовий конгрес

Українська Національна Рада

Запитання 7

Установіть відповідність між історичним діячем і подією, до якої він був причетний.

А) В. Винниченко, Б) Х. Раковський , В) Н. Махно, Г) А. Денікін

варіанти відповідей

А) підписання Брестського миру

Б) створення уряду УСРР

В) політика "воєнного комунізму"

Г) Чортківська офензива

А) організація антигетьманського повстання

Б) Київська катастрофа

В) створення Гуляйпольської республіки

Г) висадка військ Антанти у Криму

А) написання І Універсалу

Б) створення уряду УРСРР

В) політика Й"Червоного терору"

Г) облога Перемишля

А) організація антигетьманського повстання

Б) створення уряду УСРР

В) створення Гуляйпольської республіки

Г) Київська катастрофа

Запитання 8

Другий Зимовий похід армії УНР відбувся

варіанти відповідей

1918 р.

1922 р.

1920 р.

1921 р.

Запитання 9

Українські землі, окреслені на картосхемі жирною лінією, увійшли до складу УНР в результаті

варіанти відповідей

укладення Варшавської угоди.

здійснення Першого «Зимового походу».


проведення «Чортківської офензиви».

проголошення Акту Злуки.

Запитання 10

Коли оприлюднено відозву, уривок з якої наведено:

«Дня 19 жовтня Твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської монархії Українська Держава та її найвища влада – Українська Національна Рада. З нинішнім днем Українська Національна Рада обійняла владу в столичнім місті Львові й на цілій території Української Держави…»?

варіанти відповідей

1917 р.

1918 р.

1919 р.

1920 р.

Запитання 11

Першим митрополитом Української автокефальної православної церкви, утвореної 1921 року, став

варіанти відповідей

Сергій Єфремов.

Василь Липківський.

Володимир Вернадський.

Петро Болбочан.

Запитання 12

На картосхемі стрілками позначено

варіанти відповідей

бойовий шлях Українських січових стрільців.

головні напрямки дій російських військ під час Галицької битви.

«Брусиловський прорив» російських військ.

наступ німецьких й австро-угорських військ під час Ґорліцького прориву.

Запитання 13

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

«Хай живе незалежна Україна!»

«Автономію Україні!»

«Геть Тимчасовий уряд!»

«Уся влада Радам!»

Запитання 14

«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська, що вступили на територію [України], не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»

Підписання якого договору зумовило вступ на територію України німецьких та австро-угорських військ?

варіанти відповідей

Версальського

Брестського

Сен-Жерменського

Ризького

Запитання 15

Яка подія вплинула на рішення Української Центральної Ради ухвалити Третій Універсал?

варіанти відповідей

липнева криза Тимчасового уряду

початок Лютневої революції

більшовицький переворот у Петрограді

корніловський заколот

Запитання 16

Автором пам’ятника, зображеного на фото, є

варіанти відповідей

В. Бородай.

М. Микешин.

І. Мартос.

І. Кавалерідзе.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест