К.р.1 Інформаційні технології в суспільстві

Додано: 21 жовтня 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
22 запитання
Запитання 1

Яке поняття інформації є узагальненим?

варіанти відповідей

Відомості, які можуть бути збережені на носіях інформації 

Відомості, які для людини є новими і корисними 

Відображенням реалій навколишнього світу в свідомості людини

Результат відображення у свідомості людини картини реального світу 

Запитання 2

Яка властивість інформації характеризує її важливість на даний (поточний) момент часу? 

варіанти відповідей

Достовірність 

Повнота 

Актуальність 

Точність 

Запитання 3

Повідомлення про м’якість предмета, їх температуру людини сприймає за допомогою органів

варіанти відповідей

зору

слуху

нюху

дотику

смаку

Запитання 4

Певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети

варіанти відповідей

процес

середовище

повідомлення

властивість

Запитання 5

Вкажи на інформаційні процеси

варіанти відповідей

Отримання повідомлень

Передавання повідомлень

Збереження повідомлень

Опрацювання повідомлень

Пошук повідомлень

Запитання 6

Що називають Інформаційною безпекою?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Норми поведінки осіб у інформаційному просторі

Стан захищеності систем передавання, опрацювання та зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність даних

Сукупність антивірусних програм

Запитання 7

Які параметри щодо захисту інформації повинна забезпечувати надійна інформаційна система? 

варіанти відповідей

Цілісність 

Правдивість 

Доступність 

Конфіденційність 

Запитання 8

У чому полягає відмінність комп’ютерного вірусу від решти шкідливих програм?

варіанти відповідей

Шкідливі програми створюються людьми, а вірус ні

Комп’ютерний вірус копіює та приєднує себе до інших програм

Комп’ютерний вірус не можна вилікувати

Комп’ютерний вірус створюється випадково, а шкідливі програми навмисне

Запитання 9

Оберіть антивірус, розроблений українською антивірусною лабораторією

варіанти відповідей

Avast Free Antivirus

Kaspersky Internet Security

360 Total Security

Zillya!

Запитання 10

Яку професію в принципі не можна здобути (навчитись) дистанційно?

варіанти відповідей

Бухгалтер 

Дизайнер 

Хірург 

Програміст

Запитання 11

Які професії серед наведених можна вважати професіями майбутнього?

варіанти відповідей

Дієтолог 

Наномедик 

Генетичний консультант 

Учитель 

Запитання 12

Яку можливість надає дистанційна освіта? 

варіанти відповідей

Можливість заробити гроші онлайн 

Можливість застосування викладачами й учнями комп’ютерних програмних засобів у процесі навчання 

Можливість навчатися й отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час 

Можливість дізнаватись про сучасні освітні технології  

Запитання 13

Електронні колекції зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку.

варіанти відповідей

електронні атласи 

електронні хрестоматії 

електронні енциклопедії 

електронні словники 

Запитання 14

Який англійський запис відповідає терміну «Всесвітня павутина»?

варіанти відповідей

World Wide Web 

Dark network 

Internet 

Block chain 

Запитання 15

Яку назву веб-технології, яка характеризується розквітом соціальних мереж і інтерактивного зв’язку. 

варіанти відповідей

Веб 2.0 

Веб 3.0 

Веб 1.0 

Веб 4.0 

Запитання 16

У яких сервісах задіяні хмарні технології? 

варіанти відповідей

Використання ресурсів віддалених серверів для обчислень 

Телекомунікація засобами Skype, Viber та ін. 

Мандрування сайтами глобальної мережі Інтернет 

Зберігання даних у віддалених сховищах: Dropbox, Google Drive та ін. 

Запитання 17

Як називається суспільство, розвиток якого в першу чергу залежить від створення, перероблення й використання інформації? 

варіанти відповідей

Розвинене суспільство 

Індустріальне суспільство 

Технологічне суспільство 

Інформаційне суспільство 

Запитання 18

У хронологічному порядку (від початку до сьогодення) розвитку й тенденцій веб-технологій, які пов’язані із функціонуванням сайтів, останнім етапом на даний час є 

варіанти відповідей

Сайтів не існує. Сервер виконує команди клієнта, клієнт читає дані 

Розробка сайтів, наповнення контентом і модерація здійснюються користувачами без знання основ веб-дизайну чи HTML 

Динамічні сайти розробляються фахівцями. Контент генерується користувачами, але модерується адміністрацєю сайтів 

Статичні сайти розробляють фахівці. Контент генерується адміністрацією сайтів 

Запитання 19

У чому полягає функція електронне урядування?

варіанти відповідей

В організації взаємодії органів влади з суспільством у інформаційно-комунікаційній формі  

У злитті колективного інтелекту людей зі штучним інтелектом 

У здатності вироблення колективного рішення більш ефективного, ніж найкраще з індивідуальних рішень 

У виробленні правил та норм поведінки людей у відносинах одне з одним, із суспільством і державою 

Запитання 20

У чому проявляється цифрова нерівність? 

варіанти відповідей

У вмінні працювати з інформацією (шукати, аналізувати, опрацьовувати, використовувати тощо

У здатності людини використовувати знання інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язування різноманітних завдань

У злитті колективного інтелекту людей зі штучним інтелектом 

В обмеженому доступі громадян і окремих країн до комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій

Запитання 21

Вкажіть на «розумні речі» (Smart-речі).

варіанти відповідей

«розумний» годинник

книга

смарт-окуляри

фітнес-трекери

Запитання 22

Область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму.

варіанти відповідей

Інтернет людей

Інтернет речей

Штучний інтелект 

Інтернет контенту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест