Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

Додано: 22 жовтня 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 96 разів
12 запитань
Запитання 1

Моделювання — це: Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей

процес виявлення істотних ознак даного об’єкту

процес заміни реального об'єкта (процесу, явища) іншим матеріальним або ідеальним об'єктом

процес демонстрації моделей одягу в салоні мод

Запитання 2

Комп’ютерний експеримент — це: Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

дослідження математичної моделі за допомогою комп'ютера

розв’язування практичної задачі за допомогою комп‘ютера

обчислення за допомогою комп‘ютера

перевірка правильності роботи програми

Запитання 3

Сценарій — це: Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

план комп‘ютерного експерименту

електронна таблиця

набір спеціально підібраних вхідних даних і очікуваних результатів

набір значень, який зафіксований у пам'яті комп'ютера і може автоматично підставлятись у робочий аркуш

Запитання 4

До складових математичної моделі належить:Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

перелік вхідних даних

зв’язок між вхідними даними й результатами, виражений у вигляді математичних співвідношень

перелік суттєвих ознак об‘єкта

перелік результатів, які потрібно отримати

Запитання 5

До числа математичних моделей належить:Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

правила дорожнього руху

правила розв’язування системи лінійних рівнянь

вирішення життевих питань

обчислення математичного алгоритму

Запитання 6

Сортування даних в Excel — це:Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

виділення із загального набору записів підмножини, що відповідає певним умовам

змінення розташування рядків таблиці в порядку зростання або спадання значень певного параметра

обробка записів списку для подальшого аналізу

підведення проміжних підсумків

Запитання 7

Якою функцією в Excel знаходимо середне значення?

варіанти відповідей

AVARAGE

СУММ

СРЗНАЧ

ЗНАЧ

Запитання 8

Консолідація — це:Позначте одну правильну відповідь. 

варіанти відповідей

статистичний аналіз даних

графічне подання даних

обчислення загальних підсумків

об'єднання значень із декількох діапазонів даних

Запитання 9

Зведена таблиця — це:Позначте одну правильну відповідь. 

варіанти відповідей

аналіз великих обсягів даних і прийняття обґрунтованих рішень

сортування, фільтрування та групування полів і елементів

графічне подання даних

таблиця, що забезпечує фільтрування даних за вибраними стовпцями та підбиття проміжних підсумків

Запитання 10

У переліку функцій позначте функції, що належать до категорії статистичних.

варіанти відповідей

MIN(),MAX(), SUМ()

MIN(),MAX(),AVERAGE()

MEDIAN(),MAX(),VAR.S()

MAX(),MIN(), IF()

Запитання 11

Діаграми MS Excel — інструмент, який призначено для:Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

розташування даних вихідної таблиці в найбільш зручному для користувача вигляді

відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають певним умовам

обчислень

графічного подання табличних даних

Запитання 12

Який сервіс не відноситься до web 2.0 ? Виберіть одну правильну відповідь

варіанти відповідей

власний блог

соціальна мережа

офісна програма встановлена на ПК

віртуальне сховище файлів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест