18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Картпатська Украіна у 19930-x рр

Додано: 23 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 34 рази
10 запитань
Запитання 1

У складі якої держави опинилося Закарпаття пілся Першоі світовоі війни?

варіанти відповідей

Польщі

Чехословаччини

Румунії

Угорщини

Запитання 2

Яка подія спонукала до ухвалення цитованого документа? «1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»


варіанти відповідей

розчленування та ліквідація Чехо-Словаччини

початок Другої світової війни

напад Німеччини на Радянський Союз

«визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну

Запитання 3

Незалежність Карпатської України проголошено

варіанти відповідей

15 березня 1939 р.

23 серпня 1939 р.

17 вересня 1939 р.

26 жовтня 1939 р.

Запитання 4

Президентом Карпатської України було обрано

варіанти відповідей

К. Левицького.

А. Волошина.

Є. Петрушевича.

М. Грушевського.

Запитання 5

Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну.

варіанти відповідей

Румунія

Угорщина

Польща

Німеччина

Запитання 6

Проаналізуйте листівку, зображену на фото, та виконайте завдання.

Листівку присвячено події, що була передумовою для:

варіанти відповідей

надання автономії Підкарпатській Русі в складі Чехо-Словаччини.

утворення Закарпатської області в складі Української РСР.

ухвалення Маніфесту про возз’єднання Закарпатської України з УРСР.

проголошення незалежності Карпатської України.

Запитання 7

«Ще не минуло місяця, як ми вдало перейшли кордон і вступили до лав Січі й уже вчора зіткнулися з наступом ворожого війська та прийняли нерівний бій. Сьогодні Сойм проголосив незалежність Карпатської України. Новообраний Президент відразу звернувся до Німеччини з проханням про взяття країни під охорону Рейху та недопущення захоплення її. Відповіді ще немає…»

Про «наступ ворожого війська» якої держави йдеться в листі?


варіанти відповідей

Румунії

Угорщини

Чехо-Словаччини

Радянського Союзу

Запитання 8

«Ще не минуло місяця, як ми вдало перейшли кордон і вступили до лав Січі й уже вчора зіткнулися з наступом ворожого війська та прийняли нерівний бій. Сьогодні Сойм проголосив незалежність Карпатської України. Новообраний Президент відразу звернувся до Німеччини з проханням про взяття країни під охорону Рейху та недопущення захоплення її. Відповіді ще немає…»

Укажіть фото згаданого в листі «новообраного Президента».

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

«..Від нинішнього дня весь український національний табір виступає як одна цілісність, стає в одній оборонній і бойовій лаві, в одній суцільній фаланзі під назвою Українського Національно-Демократичного Об'єднання...»

У якому році оприлюднено цитований документ?

варіанти відповідей

1921 р.

1925 р.

1929 р.

1938 р.

Запитання 10

Зображене фото доречно використовувати, характеризуючи перебіг подій періоду існування

варіанти відповідей

Західноукраїнської Народної Республіки.

Карпатської України.

Української Народної Республіки.

Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест