18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Київська держава

Додано: 10 лютого 2020
Предмет: Історія України, 5 клас
47 запитань
Запитання 1

Скільки племінних об єднань мешкало на території сучасної України?

варіанти відповідей

5

6

7

8

Запитання 2

Оберіть з наведених племінних об єднань тільки ті, що НЕ мешкали на території сучасної України:

древляни, сіверяни,хозари, волохи, уличі, тиверці, волиняни, хорвати, поляни, ятвяги, в ятичі.

варіанти відповідей

древляни, сіверяни, волохи і хорвати.

хозари,волиняни, волохи, ятвяги і в ятичі.

хозари, волохи, ятвяги і в ятичі.

тиверці, волиняни, хорвати і поляни.

Запитання 3

Закріплення за державою із центром в Києві назви Руська держава відбулося у другій половині якого століття?

варіанти відповідей

7 ст

8 ст

9 ст

10 ст

Запитання 4

С ким було пов язане закріплення назви Руська Держава?

варіанти відповідей

З Діром

З Аскольдом

З Володимиром Великим

З Ярославом Мудрим

Запитання 5

Коли відбувся похід Аскольда на Візантію, після якого Руську державу визнали як державу?

варіанти відповідей

860 р.

882 р.

912 р.

945 р.

Запитання 6

Вкажіть термін князювання Олега.

варіанти відповідей

860-882 рр.

882-914 рр.

912-945 рр.

882-912 рр.

Запитання 7

Коли відбувся переможний похід Олега на Візантію, після якого вони встановили партнерські угоди?

варіанти відповідей

900 р.

907 р.

915 р.

911 р.

Запитання 8

Термін князювання Ігоря:

варіанти відповідей

912-945 рр.

945-964 рр.

964-972 рр.

980-1015 рр.

Запитання 9

Кочовий народ, який уперше наблизився до кордонів Русі в 915 р. -це...

варіанти відповідей

ятвяги

печеніги

половці

монголи

Запитання 10

Вкажіть термін князювання Ольги.

варіанти відповідей

912-945 рр.

945-964 рр.

964-972 рр.

980-1015 рр.

Запитання 11

Фіксовані розміри данини, що були впроваджені княгинею Ольгою це-

варіанти відповідей

данина

уроки

заняття

Запитання 12

Адміністративно-господарські осередки, де регулярно збирали данину- це...

варіанти відповідей

сільгосп.

погости

уроки

Запитання 13

Поїздка Ольги до Константинополя відбулася у...

варіанти відповідей

957 р

958 р

954 р

934 р

Запитання 14

Хто відіслав до Києва священиків і для чого це було зроблено?

варіанти відповідей

Ігор. Для зміцнення своєї влади.

Ігор. Для утримання їх у полоні.

Оттон І. Для поширення християнства.

Оттон ІІ. Для відновлення своєї влади.

Запитання 15

Термін князювання Святослава Ігоровича:

варіанти відповідей

945-964 рр

964-972 рр

980-1015 рр

1019-1054 рр

Запитання 16

Після оборони якого міста Святослав Ігорович підписав з Візантію договір, в якому відмовлявся від претензій на візантійські володіння?

варіанти відповідей

Києва

Доростола

Керчі

Любечу

Запитання 17

Термін князювання Володимира Великого:

варіанти відповідей

964-972 рр.

972-1015 рр

980-1015 рр

1019-1054 рр

Запитання 18

За правління Володимира Великого відбулася зміна родоплемінного поділу Київської Русі на____

варіанти відповідей

родовий

боярськиий

територіальний

Запитання 19

Язичництво це-

варіанти відповідей

релігійне вірування, за якого обожнюють інших людей, князів або бояр.

релігійне вірування, за якого обожнюють сили природи, рослин, тварин, а також людиноподібних істот: русалок і т.д.

релігійне вірування, за якого кожен має свого окремого бога. Боги не можуть повторюватись.

релігійне вірування, за якого кожен може стати богом.

Запитання 20

Християнство- це

варіанти відповідей

віра в людиноподібну істоту: русалку, мавку і т.д.

віра в людину, що правила в державі.

віра в триєдиного Бога- Бога Отця, його сина Ісуса Христа та Святого Духа.

віра в єдиного Бога- Ісуса Христа.

Запитання 21

Унаслідок чого в Киівській державі було зміцнено владу Володимира Великого, навколо Києва тісніше згуртовалися різноплемінні території і покладено край замкненості й відокремленості від інших територій?

варіанти відповідей

Впровадження данини.

Роздробленість Руської держави.

Впровадження християнства Володимиром Великим.

Розгромлення Хозарського каганату Святославом Ігоровичем.

Запитання 22

Унаслідок впровадження християнства почало розвиватися:

варіанти відповідей

книжна культура, рільництво, ткацтво.

металургія, ковальство, живопис.

архітектура, книжна культура, живопис.

архітектура, будівництво, металургія.

Запитання 23

Для захисту було споруджено сотні кілометрів захисних дерево-земляних укріплень на південно-східному кордоні Руської держави. Як їх називали?

варіанти відповідей

Змієві вали

Кам яні вали.

Земляні вали.

Київські вали.

Запитання 24

Термін правління Ярослава Мудрого:

варіанти відповідей

980-1015 рр

1015-1054 рр

1019-1054 рр

1113-1125 рр.

Запитання 25

Ярослав Мудрий поставив першого митрополита з русичів. Як його звали і коли його поставили?

варіанти відповідей

1034 р. Іларіон.

1051 р. Анфіцій.

1034 р Анфіцій.

1051 р Іларіон.

Запитання 26

"Правда Ярослава" або "Найдавніша правда" -це

варіанти відповідей

збірник законів.

проголошення Ярослава князем.

збірник оповідань про воєнні походи.

літопис.

Запитання 27

Ярослав впровадив міждинастичний шлюб. Так чи Ні?

варіанти відповідей

Так.

Ні.

чи

Запитання 28

Щоб зберегти синів від міжусобиць, Ярослав про новий принцип столонаслідування, що ґрунтувався на ____

варіанти відповідей

багатстві

старшинстві

повазі

війні

Запитання 29

Половці уперше наблизились до кордонів Русі у ...

варіанти відповідей

1044

1055

1066

1077

Запитання 30

Встановіть правильну послідовність князювання синів Ярослава під час їх розколу.

варіанти відповідей

Ізяслав-Святослав-Всеволод-Ізяслав- Святопол Ізяславович- Всеволод.

Всеволод-Ізяслав- Святопол Ізяславович- Всеволод- Ізяслав

Всеволод-Ізяслав- Всеволод- Святопол Ізяславович- Всеволод.

Ізяслав-Святослав-Всеволод-Ізяслав- Всеволод-Святопол Ізяславович

Запитання 31

Коли стався розкол синів Ярослава Мудрого?

варіанти відповідей

1072

1073

1074

1075

Запитання 32

Любецький з зд відбувся у...

варіанти відповідей

1097 р

1098 р

1100р

1099 р

Запитання 33

Землі закріплювались за певними гілками князівського роду і могли передаватися у спадок. Як називався такий принцип унаслідування землі називався...

варіанти відповідей

данина

старшинство

вотчина

боярство

Запитання 34

Термін правління Володимира Мономаха.

варіанти відповідей

1111-1123 рр

1123-1134 рр

1133-1145

1113-1125 рр

Запитання 35

Доповнення до "Руської правди" називається :

варіанти відповідей

"Доповнення до "Руської правди""

"Закон"

"Устав"

"Табу"

Запитання 36

Термін князювання Мстислава Володимировича

варіанти відповідей

1121-1130рр

1125-1132 рр

1126-1132 рр

1132-1145 рр

Запитання 37

Основною причиною роздробленості Русі є

варіанти відповідей

етнічна неоднорідність населення

князівські усобиці

розвиток великого землеволодіння

зміцнення вотчинної форми

Запитання 38

Добою роздробленості Русі дослідники називають період ___

варіанти відповідей

від середини 11 ст. до середини 12 ст.

від середини 12 ст до середини 13 ст

від середини 13 ст до середини 14 ст

від середини 14 ст до середини 15 ст

Запитання 39

Сучасні історики роздробленість витлумачують не як розпад держави, а як що?

варіанти відповідей

війну між князівствами

розділення її на губернії

зміну її устрою та форму правління

Запитання 40

Київ у часи Русі залишався одним із найбільших і найбагатших європейських міст. Так чи Ні?

варіанти відповідей

Так

Ні

чи

Запитання 41

Форма державного устрою, союзна держава, що складається з кількох державних утворень, за якими зберігається певна самостійність притаманна для

варіанти відповідей

Федеративної держави

Конфедеративної держави

Унітарної держави

Запитання 42

Найдовше за доби роздробленості тривало правління кого?

варіанти відповідей

Рюрика

Володимира

Святослава

Мстислава

Запитання 43

Коли вперше було вжито назву "Україна"?

варіанти відповідей

1185р

1186р

1187р

1188р

Запитання 44

Встановіть правильно послідовність соціальної піраміди у часи Київської Русі у порядку спадання.

варіанти відповідей

Князі-духівництво-бояри-дружинники-смерди,холопи

Князі-дружинники-бояри-духівництво-смерди,холопи

Князі-бояри-дружинники-духівництво-смерди,холопи

Князі-духівництво-дружинники-бояри-смерди,холопи

Запитання 45

Селяни мали землю. Але вони мали працювати на пана, або віддавати йому частину продуктів, або сплачувати податок.

Що з цього не є правдою?

варіанти відповідей

селяни мали землю

мали працювати на пана

віддавати панові частину продуктів

сплачувати податок

Запитання 46

Від середини якого століття набули поширення гроші у вигляді зливків срібла усталеної ваги і форми?

варіанти відповідей

10 ст.

11 ст.

12 ст.

13 ст.

Запитання 47

Випадкові написи на побутових речах, зброї, стінах храмів, каменях тощо, називають___

варіанти відповідей

етнографічні пам ятки

каліграфічні пам ятки

епіграфічні пам ятки

ілюстрації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест