Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Київська Русь за часів роздробленості I варіант

Додано: 7 лютого
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 162 рази
10 запитань
Запитання 1

Київський князь Володимир Всеволодович відомий під прізвиськом:

варіанти відповідей

Великий

Мономах

Мудрий

Окаянний

Запитання 2

Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?

варіанти відповідей

В’ячеслав, Володимир, Олег

Святополк, Ярослав, Мстислав

 Ізяслав, Всеволод, Святослав

Роман, Данило, Василько

Запитання 3

Зміни в політичному устрої Київської Русі в XI—XIII ст. були пов’язані:

варіанти відповідей

із обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями

 із появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів

із занепадом і зникненням віча — органу громадського та державного управління

із перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган

Запитання 4

Суть роздробленості Київської Русі полягала у:

варіанти відповідей

 зміцненні самостійності удільних князівств

появі інституту загальноруських князівських з’їздів

відсутності механізму спадкоємності влади великого князя

занепаді віча — органу громадського та державного управління

Запитання 5

Із ким зійшлися в битві руські князі?

«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».

варіанти відповідей

хозарами

печенігами

половцями

монголами

Запитання 6

Яке твердження є одним із рішень Любецького з’їзду князів 1097 р.?

варіанти відповідей

«Якщо не з’явиться хто завтра на ріці — багатий, чи убогий, чи старець, чи раб,— то... той противником буде»

«Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою»

«Хто вб’є князівську людину... а община вбивцю не шукає, то віру за нього 80 гривень платити тій общині»

«...хто хоче віри йняти волхва — хай за ним іде, а хто ж вірує в хреста — нехай іде до нього»

Запитання 7

Який князь заповідав своїм дітям жити за християнськими заповідями, любити свою землю, батьків, близьких, допомагати знедоленим, зберігати єдність і могутність Русі?

варіанти відповідей

Ярослав Осмомисл

Володимир Великий

Ярослав Мудрий

Володимир Мономах

Запитання 8

«Усіх походів було 83, а інших менших не пригадаю. Мирних договорів я уклав з половецькими князями без одного двадцять і при батькові і без батька...» — уривок джерела свідчить про діяльність...

варіанти відповідей

Володимира Мономаха

Володимира Великого

Мстислава Великого

Ярослава Мудрого

Запитання 9

Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XII — на початку XIII ст. стало наслідком:

варіанти відповідей

монгольської навали

 політичної роздробленості

розпаду тріумвірату Ярославичів

господарського занепаду Києва

Запитання 10

Які риси були притаманні розвитку Київського князівства в другій половині XII — на початку XIII ст.?

варіанти відповідей

господарство розорене постійними набігами половців

політична нестабільність, відсутність власної династії

центр релігійного життя Русі

один із найбільш розвинутих і густонаселених регіонів Русі

домінування в політичному житті родового боярства

постійні династичні зазіхання Польщі та Угорщини

встановлення золотоординського панування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест