5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Кількісний склад розчину. Взаємодія води з оксидами.

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 3 рази
23 запитання
Запитання 1

Розчин містить

варіанти відповідей

не менше двох компонентів

один компонент

не більше двох компонентів

Запитання 2

Відношення маси розчиненої речовини до маси розчину - це

варіанти відповідей

відносна молекулярна маса

масова частка розчиненої речовини

масова частка розчину

масова частка елементу

Запитання 3

Масова частка розчиненої речовини позначається

варіанти відповідей

W

Mr

V

D

Запитання 4

Масова частка розчиненої речовини обчислюється за формулою

варіанти відповідей

W(речов.) = m(р-ну) / m(речов.)

W(речов.) = m(речов.) / m(р-ну)

W(речов.) = m(р-ну) * m(речов.)

Запитання 5

Вкажіть розчин, у якому міститься кілька розчинених речовин

варіанти відповідей

розчин йоду в спирті

морська вода

розчин цукру у воді

розчин спирту у воді

Запитання 6

Вкажіть масу розчину натрій гідроксиду об'ємом 100 мл (густина 1,2 г/мл)

варіанти відповідей

83,33 г

120 г

1200 г

12 г

Запитання 7

Вкажіть масову частку солі в розчині масою 80 г, у якому міститься 4 г солі.

варіанти відповідей

0,05

0,5

0,01

0,02

Запитання 8

Вкажіть масу розчину, який одержали при розчиненні 70 г цукру у воді об'ємом 230 мл.

варіанти відповідей

230 г

270 г

300 г

330 г

Запитання 9

Яку масу натрій хлориду потрібно взяти для приготування розчину масою 0,2 кг з масовою часткою солі 0,05.

варіанти відповідей

20 г

50 г

10 г

100 г

Запитання 10

Гідроксиди металічних елементів - це

варіанти відповідей

солі

основи

каталізатори

оксиди металів

Запитання 11

Розчинні у воді основи називаються

варіанти відповідей

індикатори

гідроксиди

луги

гідрати

Запитання 12

Вкажіть рядок металічних елементів, які утворюють розчинні основи

варіанти відповідей

Na, Li, Ba, Cs, Ca

Mg, K, Ca, Al, Fe

Na, K, Rb, P, S

H, O, Ca, Cu, Fe

Запитання 13

Оберіть рядок, в якому наведені лише основні оксиди

варіанти відповідей

MgO; BaO; Na2O

K2O; SO3; P2O5

CO; Al2O3; SiO2

N2O5; CaO; FeO

Запитання 14

Кількість груп - ОН у формулі основи залежить від

варіанти відповідей

валентності Оксигену

валентності Гідрогену

валентності атома металу

валентності гідроксогрупи

Запитання 15

Вкажіть рядок , в якому наведені лише кислотні оксиди

варіанти відповідей

SO2; SO3; CO2

CO; CO2; CaO

SiO2; N2O3; Na2O

CaO; BaO; CuO

Запитання 16

Вкажіть рядок оксидів, які реагують з водою за звичайних умов

варіанти відповідей

SO3; P2O5 ; CO2

BaO; Na2O; CaO

SiO2; SO2; CO2

K2O; FeO; Al2O3

Запитання 17

Фенолфталеїн у розчині речовини, формула якої NaOH, має колір

варіанти відповідей

синій

малиновий

безбарвний

фіолетовий

Запитання 18

Продукт взаємодії сульфур (VI) оксиду з водою називається

варіанти відповідей

сульфідна кислота

сульфатна кислота

сульфітна кислота

силікатна кислота

Запитання 19

Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції натрій оксиду з водою дорівнює

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 20

Яка маса кальцій оксиду прореагує з водою масою 36 г, якщо утвориться 148 г кальцій гідроксиду?

варіанти відповідей

56 г

112 г

84 г

140 г

Запитання 21

Визначте правильне рішення схеми перетворень і вкажіть типи реакцій.

Ba --> BaO --> Ba(OH)2

варіанти відповідей

2Ba + O2 = 2BaO

Ba + O = BaO

BaO + H2O = Ba(OH)2

BaO + H2O = BaOH + OH

сполучення

розкладу

заміщення

Запитання 22

Визначте правильне рішення схеми перетворення і вкажіть типи реакцій.

P --> P2O5 --> H3PO4

варіанти відповідей

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

P2O5 + H2O = 2HPO3

P2O3 + H2O = HPO4

сполучення

заміщення

обміну

Запитання 23

Є два розчини солі з масовими частками солі 10% і 20%. Скільки грамів кожного розчину потрібно взяти, щоб при їх змішуванні одержати розчин масою 300 г з масовою часткою солі 16%?

варіанти відповідей

120 г, 180 г

100 г, 200 г

150 г, 150г

140 г, 160 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест