Кількість населення. статево-віковий склад

Додано: 4 квітня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 73 рази
22 запитання
Запитання 1

Як розрахувати природний приріст населення?

варіанти відповідей

смертність - народжуваність

народжуваність*смертність

народжуваність-смертність

народжуваність+смертність

Запитання 2

Яка причина "демографічного вибуху", що стався в ХХ ст?

варіанти відповідей

 збільшення у світі кількості міст

зростання рівня народжуваності в країнах Європи

стрімке зниження смертності в країнах, що розвиваються

немає правильної відповіді

Запитання 3

Перший тип відтворення населення, що характеризується невисокими показниками народжуваності й смертності та низькими показниками природного приросту населення, спостерігається у країнах...

варіанти відповідей

Латинської Америки

Європи

Африки

Південної Азії

Запитання 4

Яким має бути природний приріст, щоб кількість населення в країні збільшувалась?

варіанти відповідей

 додатнім

від'ємним

нульовим

немає правильної відповіді

Запитання 5

В країнах якого материка спостерігається найбільший приріст населення?

варіанти відповідей

Північна Америка

Південна Америка

Африка

Австралія

Запитання 6

Природний рух населення - це ...

варіанти відповідей

зміна кількості населення внаслідок процесів народжуваності та смертності

переселення населення між територіями

зростання частки людей похилого віку у віковій структурі населення

Запитання 7

Депопуляція - це....

варіанти відповідей

різниця між показниками народжуваності і смертності

зміна кількості населення внаслідок процесів народжуваності та смертності

зменшення кількості населення внаслідок від’ємного природного приросту

Запитання 8

Область України з найбільшою народжуваністю, де спостерігається додатній природний приріст населення?

варіанти відповідей

Львівська

Закарпатська

 Київська

Донецька

Запитання 9

В якій країні найбільша тривалість життя?

варіанти відповідей

Уганді

 Польщі

Японії

 Австралії

Запитання 10

На тривалість життя впливає:

варіанти відповідей

рівень життя

спадковість

 стан навколишнього середовища

 усі відповіді вірні

Запитання 11

У структурі населення України:

варіанти відповідей

переважають чоловіки

переважають жінки

співвідношення чоловіків і жінок дорівнює 50/50

Запитання 12

У якій із запропонованих країн діти становлять майже половину населення?

варіанти відповідей

Німеччина

 Іспанія

 Італія

Нігерія

Запитання 13

Середня тривалість життя в Україні становить?

варіанти відповідей

 85 років

71 рік

76,5 років

 54 ,5 років

Запитання 14

Графічне зображення розподілу населення за статтю й віком на певний момент часу-це...

варіанти відповідей

міграційна політика

демографічна політика

статево-вікова піраміда

природний рух населення

Запитання 15

Зростання частки людей літнього віку це...? 

варіанти відповідей

демографічний мінус

"старіння нації"

депопуляція

механічний рух

Запитання 16

У яких країнах демографічна політика спрямована на підвищення народжуваності?

варіанти відповідей

Україна, Індія, Нігерія

Німеччина, Японія, Україна

Індія, Японія, Нігерія

Запитання 17

Назвіть країни, де чоловіків більше,ніж жінок?

варіанти відповідей

Індія, Китай, Пакистан

Індія, Україна, Японія

Індія, Япрнія, США

Запитання 18

Другий тип відтворення населення, що характеризується високими показниками народжуваності й низькими показниками смертності та високими показниками природного приросту населення, спостерігається у країнах..

варіанти відповідей

Україна, Литва

Японія, Болгарія

Нігерія, Індія

Запитання 19

Для країн з другим типом відтворення населення характерим є явище

              

варіанти відповідей

демографічного вибуху  

демографічної кризи

старіння насеення

Запитання 20

Демографічна політика спрямована на підвищення народжуваності (соціальні гарантії, допомога та надбавки, податкові, транспортні, житлові пільги) проводиться у країнах...

варіанти відповідей

першого типу відтворення населення

другого типу відтворення населення

Запитання 21

Демографічна криза – процес дуже повільного зростання кількості населення або відсутність його зростання спостерігається у країнах

варіанти відповідей

Україна, Японія

Нігерія, Індія

Запитання 22

Для демографічної ситуації України характерні такі явища (три вірні відповіді):

варіанти відповідей

депопуляція

демографічний вибух

демографічна криза

другий тип відтворення населення

перший тип відтворення населення

переважання чоловіків у статевій структурі населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест