Підсумковий тест по темі "Населення світу та України"

Додано: 4 квітня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 21 раз
12 запитань
Запитання 1

Що таке старіння нації?

варіанти відповідей

А) Більш пізній вихід людей на пенсію

Б) Відтік людей працездатного віку з країни

В) Зростання тривалості життя в країні

Г) Зростання частки людей літнього віку

Запитання 2

Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

А) Демографічний вибух - різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту

Б) Кількість населення - різниця між показниками народжуваності і смертності

В) Еміграція - процес виїзду людей за межі країни на постійне місце проживання

Г) Природний приріст - це наука про склад і рух населення та закономірності його розвитку

Запитання 3

Показник, що характеризує середню кількість жителів країни чи певного регіону на 1 км² - це ...

варіанти відповідей

 А) рівень урбанізації

Б) густота населення

В) рівень зайнятості населення

Г) система розселення

Запитання 4

До якої релігії (віросповіданння) належить більша кількість людей?

варіанти відповідей

А) Буддизм

Б) Іслам

В) Християнство

Г) Іудаїзм

Запитання 5

Природний приріст населення залежить від кількості ...

варіанти відповідей

А) емігрантів

Б) іммігрантів

В) народжених і померлих

Г)  народжених

Запитання 6

Приєднання прилеглої до великих міст сільської території - це ...

варіанти відповідей

А) псевдоурбанізація

Б) рурбанізація

В) урбанізація

Г) субурбанізація

Запитання 7

Кількість населення України у млн осіб ....

варіанти відповідей

А) 40 млн осіб

Б) 41,7 млн осіб

В) 47 млн осіб

Г) 52,6 млн осіб

Запитання 8

Співвідношення чоловіків і жінок у структурі населення-це ...

варіанти відповідей

А) вікова структура

Б) сальдо міграцій

В)  густота населення

Г) статева структура

Запитання 9

Проживання народів поза етнічною територією в результаті міграції - це ...

варіанти відповідей

А) розселення

Б) еміграція

В) імміграція

Г) діаспора

Д) урбанізація

Запитання 10

Укажіть назву країни, у складі населення якої проживає найбільша кількість українців...

варіанти відповідей

А) Канада

Б) Казахстан

В) Молдова

Г) Росія

Запитання 11

«Демографічний вибух» у XX ст. відбувся у ...

варіанти відповідей

А) усіх країнах світу

Б) в найбідніших країнах

В) країнах, що розвиваються

Г) високорозвинених країнах

Запитання 12

Яка з мовних сімей є найбільшою в світі?

варіанти відповідей

А) алтайська

Б) індоєвропейська

В) китайсько-тібетська

Г) уральська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест