Кінематика

Додано: 17 березня 2019
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 392 рази
8 запитань
Запитання 1

Автомобіль проїхав 100 км за 2 години, а потім ще 50 км за 30 хв. Обчисліть середню швидкість автомобіля на всьому шляху.

варіанти відповідей

60 км/год

150 км/год

20 км/год

100 км/год

Запитання 2

Що називають механічним рухом?

варіанти відповідей

тіло, розміри якого за всіма напрямками досить малі, так що різницею у русі окремих точок цього тіла можна знехтувати

сполучення матеріальних точок, в яких положення і рух кожної точки залежать від положення і руху інших точок цієї системи

кількісна міра механічної взаємодії матеріальних тіл

переміщення тіла відносно іншого тіла, яке відбувається у просторі і в часі

Запитання 3

Що називають траєкторією руху точки?

варіанти відповідей

лінія, яку описує точка в просторі

векторна величина, яка характеризує швидкість і напрямок руху точки в даній системі відліку

лінія, утворена кінцями змінного вектора, початок якого знаходиться в певній точці простору

прискорення точки в даний момент часу

Запитання 4

Яке з наведених висловлювань правильне?

варіанти відповідей

Середня швидкість - це швидкість в даній точці

Переміщення - це вектор, що з'єднує початкове положення тіла з кінцевим

Положення тіла в просторі визначається двома координатами

Система відліку - це тіло відліку з яким пов'язана система координат

Запитання 5

В якому випадку людину можна вважати матеріальною точкою?

варіанти відповідей

Людина рухається по кімнаті

Людина читає книгу

Людина присідає

Людина біжить марафон

Запитання 6

Під час рівномірного руху пішохід проходить за 10 с шлях 15 м. Який шлях він пройде, рухаючись з тією ж швидкістю, за 2 с?

варіанти відповідей

3 м

10 м

7,5 м

1,5 м

Запитання 7

Пішохід за перші 200 с пройшов 240 м, за наступні 100 с - 180 м. визначте швидкість руху пішохода на кожній ділянці та середню швидкість.

варіанти відповідей

1,2 м/с; 1,8 м/с; 1,5 м/с

1,4 м/с; 1,8 м/с; 1,6 м/с

1,2 м/с; 1,8 м/с; 1,4 м/с

2,4 м/с; 1,2 м/с; 1,8 м/с

Запитання 8

Прямолінійним рівномірним називають рух, за якого:

варіанти відповідей

Модуль швидкості тіла залишається незмінним

Швидкість тіла змінюється на однакове значення за будь-які однакові проміжки часу

Тіло здійснює однакові переміщення за будь-які рівні інтервали часу

Тіло здійснює однакові переміщення за будь-які інтервали часу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест