20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Онлайн тести з фізики 7 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 7 клас
Створено 12 червня
Приклад запитання: Товщина стінок порожнистого циліндра дорівнює 5 мм, а внутрішній діаметр - 3 см. Який зовнішній діаметр циліндра?
Приклад запитання: Чи однакові будуть показники динамометра у всіх трьох положеннях для утримання вантажу масою m ? В …. Положенні динамометр може показати найбільшу силу.
Фізика, 7 клас
Створено 11 червня
Приклад запитання: Дві посудини А і Б, наповнені однаковою рідиною, з’єднані резиновою трубкою з краном. Кран закритий (мал.35).  Чи буде переливатись рідина, якщо відкрити кран?         
Фізика, 7 клас
Створено 11 червня
Приклад запитання: Дві посудини А і Б з’єднані гумовою трубкою з краном і наповнені рідиною. Кран закритий. Чи буде переливатись рідина з однієї посудини в іншу, якщо відкрити          кран?
Фізика, 7 клас
Створено 2 червня
Приклад запитання: Дайте відповідь: "Уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається?"
Фізика, 7 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: Щоб знайти густину речовини потрібно?
Приклад запитання: На столі лежить телефон. До чого прикладена сила тяжіння? 
Фізика, 7 клас
Створено 29 травня
Приклад запитання: Оберіть правильне твердження
Фізика, 7 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: Нерухомим блоком називається блок, вісь якого при піднятті вантажу...
Фізика, 7 клас
Створено 27 травня
Приклад запитання: Яке явище називають інерцією?
Приклад запитання: Властивість тіл зберігати свій стан руху або спокою називається...
Приклад запитання: Явище збереження постійної швидкості тіла за відсутності дії на нього інших тіл називається...
Фізика, 7 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Як зміниться швидкість руху тіла, якщо час руху збільшиться у чотири рази?
Фізика, 7 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Будь-який простий механізм
Фізика, 7 клас
Створено 16 травня
Приклад запитання: Яку властивість тіла називають інертністю?
Фізика, 7 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Що таке важіль?
Приклад запитання: Який з виразів слугує для визначення кінетичної енергії тіла?
Фізика, 7 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Визначити кінетичну енергію каменя масою 0,2 кг, кинутого вертикально вгору з швидкістю 10 м/с
Приклад запитання: Механічна робота - це....
Фізика, 7 клас
Створено 13 травня
Приклад запитання: Як називається фізична величина. що дорівнює добутку сили на шлях, пройдений під дією сили?
Приклад запитання: Як співвідносяться між собою корисна та повна робота?
Фізика, 7 клас
Створено 10 травня
Приклад запитання: Який виграш в силі дає нерухомий блок ?
Фізика, 7 клас
Створено 10 травня
Приклад запитання: Визначте об’єм рідини в кожному вимірювальному циліндрі 
Фізика, 7 клас
Створено 8 травня
Приклад запитання: Визначте ціну поділки лінійки та довжину бруска.
Приклад запитання: До простих механізмів відносяться:
Фізика, 7 клас
Створено 6 травня
Приклад запитання: Як називається скляне тіло,обмежене двома сферичними поверхнями?
Фізика, 7 клас
Створено 5 травня
Приклад запитання: Укажіть слово, що означає фізичне явище
Фізика, 7 клас
Створено 2 травня
Приклад запитання: Причиною виникнення виштовхувальної сили, що діє на тіло, занурене у газ, є те, що:
Фізика, 7 клас
Створено 2 травня
Приклад запитання: Механічна робота позначається літерою..
Фізика, 7 клас
Створено 1 травня
Приклад запитання: Промінь , який упав на лінзу паралельно головній оптичній осі, заломившись пройде через фокус