Кипіння. Питома теплота пароутворення

Додано: 25 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
9 запитань
Запитання 1

Процес пароутворення, який відбувається в усьому об’ємі рідини й су­проводжується утворенням і зростанням бульбашок пари, називається...

варіанти відповідей

Випаровування

Кипіння

Сублімація

Бульбашкоутворення

Запитання 2

Температуру, за якої рідина кипить, називають...

варіанти відповідей

Точка кипіння

Температура випаровування

Температура кипіння

Температура пароутворення

Запитання 3

Зі зменшенням зовнішнього тиску температура кипіння рідини...

варіанти відповідей

Не змінюється

Зростає

Спадає

Спочатку зростає, а потім спадає

Запитання 4

Під час кипіння температура рідини...

варіанти відповідей

Не змінюється

Змінюється

Зростає

Спадає

Запитання 5

Температура кипіння рідини залежить...(оберіть декілька варіантів):

варіанти відповідей

Від зовнішнього тиску

Від кількості рідини в посудині

Від роду рідини

Від наявності в рідині розчиненого газу

Від матеріалу, з якого виготовлено посудину

Від кількості теплоти, яка підводиться для нагрівання рідини

Запитання 6

Фізична величина, що характери­зує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати рідині масою 1 кг, щоб за незмінної температури перетворити її на пару, називається...

варіанти відповідей

Температура кипіння

Питома теплота плавлення

Питома теплоємність

Питома теплота пароутворення

Запитання 7

Питома теплота пароутворення позначається символом...

варіанти відповідей

с

r

λ

Q

Запитання 8

Питома теплота пароутворення обчислюється за формулою...

варіанти відповідей

c = Q/m∆t

λ = Q/m

r = Q/m

Q = rm

Запитання 9

Яка кількість теплоти необхідна для того, щоб перетворити на пару 100 г спирту, взятого за температури кипіння? Питома теплота пароутворення спирту - 0,9 МДж/кг.

варіанти відповідей

90 МДж

90 кДж

9 кДж

9 МДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест