Кисень

Тестова робота для перевірки знань учнів з теми "Кисень"

Додано: 5 квітня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 58 разів
12 запитань
Запитання 1

Молекула кисню - це:

варіанти відповідей

О

Н2

О2

Н2О

Запитання 2

Серед наведених сполук виберіть ті, що відповідають оксидам:

варіанти відповідей

Н2О

Са

Са(ОН)2

СаО

Р2О5

Запитання 3

Закінчіть рівняння реакції. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів та тип реакції:

v

V + О2 =

варіанти відповідей

11, сполучення

11, розкладу

9, заміщення

7, сполучення

Запитання 4

Масові частки Сульфуру й Оксигену в оксиді однакові. Цей оксид має формулу:

варіанти відповідей

SO2

SO3

Запитання 5

Скільки відсотків кисню в повітрі?

варіанти відповідей

7%

18%

21%

78%

Запитання 6

Закінчіть рівняння реакції. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів та тип реакції:

Cr2O3 = ? + ?

варіанти відповідей

11, сполучення

9, сполучення

9, розкладу

6, розкладу

Запитання 7

До негативних дій людини на повітря належать:

варіанти відповідей

викиди сміття

теплоелектростанції

насадження нових видів рослин

автотранспорт

металургійні заводи

Запитання 8

Властивості озону

варіанти відповідей

швидко перетворюється на кисень

є стійким, ні на що не перетворюється

є шкідливим для живих організмів

є корисним для рослин і людини

має бактерицидні властивості

Запитання 9

Дайте назву наступній сполуці К2О

варіанти відповідей

Калій Оксиген

Калій оксид

Калій 2 Оксиген

Калій (І) оксид

Запитання 10

Укажіть, яка умова необхідна для того, щоб горюча речовина загорілася?

варіанти відповідей

Речовина повинна бути у подрібненому стані

Речовина має бути сухою

Наявність кисню(повітря)

Речовина має бути твердою

Запитання 11

Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Реагенти                                              Продукти реакцій:

А) CH4 + O2 →                                       1) 2СО2 + 3 Н2О

Б) С4Н9ОН + О2 =                                  2) СО2 + 2Н2О

                                                             3) 4СО2 + 5 Н2О

варіанти відповідей

а 1 б 3

а 2 б 3

а 3 б 2

а 1 б 2

Запитання 12

Перетворіть схему реакції на рівнянння та вкажіть суму коефіцієнтів:

NH3 + O2 → N2 + H2O

варіанти відповідей

5

15

14

10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест