Кислотні й основні оксиди. Хімічні властивості води.

Додано: 22 квітня 2019
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 103 рази
13 запитань
Запитання 1

Виберіть хімічні властивості води:

варіанти відповідей

випаровування при нагріванні;

кристалізація при охолодженні нижче 00С

взаємодія з оксидами металів та неметалів;

безбарвна рідина, без запаху та смаку.

Запитання 2

Вкажіть назву речовин, які утворюються при взаємодії оксидів з водою:

варіанти відповідей

гідрати;

кристали;

гідроксиди

кристалогідрати.

Запитання 3

Оберіть назву сполук, що утворюються при взаємодії оксидів металів з водою:

варіанти відповідей

кислоти;

основи;

солі;

оксиди.

Запитання 4

Вкажіть загальну формулу гідроксидів металів:

варіанти відповідей

ННеМО

МхОу

М(ОН)n

Запитання 5

Вкажіть назву сполук, які утворюються при взаємодії оксидів неметалів з водою:

варіанти відповідей

основи;

кислоти;

оксиди;

солі.

Запитання 6

Оберіть тип реакцій взаємодії оксидів з водою:

варіанти відповідей

розкладу;

сполучення;

заміщення;

обміну.

Запитання 7

Вкажіть назву розчинних у воді основ:

варіанти відповідей

кислоти;

луги;

гідроксиди;

гідрати.

Запитання 8

Оберіть формулу продукту реакції: Na2O + H2O→

варіанти відповідей

HNaO

Na(OH)2

NaOH

Na2OH

Запитання 9

Вкажіть формулу продукту реакції: CO2 + H2O→

варіанти відповідей

H2CO3

C(OH)2

CH4

CH2O

Запитання 10

Назвіть речовини, які змінюють свій колір у розчинах кислот і лугів:

варіанти відповідей

каталізатори;

стабілізатори;

індикатори;

інгібітори.

Запитання 11

Оберіть речовини, які спричинили зміну кольору індикатора:

варіанти відповідей

а - NaOH, в - H2SO4;

а - Н2СО3, в - КОН;

а - СО2 , в - СаО ;

а - Cu(OH)2 ,в - HCl.

Запитання 12

Вкажіть формули речовин, які спричинили зміну кольору індикатора:

варіанти відповідей

а - CuO, в - CO2;

a - H2SO4, в - NaOH;

а - КОН, в - Н2СО3;

а - SO3, в - Na2O.

Запитання 13

Вкажіть невідому речовину в схемі перетворень:

Са → Х → Са(ОН)2

варіанти відповідей

Х - СаО;

Х - СаН2;

Х - Н2О ;

Х - СаCl2.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест