Клітина

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 57 разів
17 запитань
Запитання 1

Функцію синтезу білка забезпечують:

варіанти відповідей

рибосоми

мітохондрії

лізосоми

хромосоми

Запитання 2

Функція забезпечення клітин енергією здійснюєтья за участю:

варіанти відповідей

мітохондрій

рибосом

лізосом

комплексу Гольджі

Запитання 3

Внутрішньоклітинне перетравлення відбувається за допомогою:

варіанти відповідей

лізосом

цитоплазми

комплексу Гольджі

ендоплазматичної сітки

Запитання 4

Всі клітини мають:

варіанти відповідей

мембрана

цитоплазма

ДНК

ядро

Запитання 5

Вкажіть вуглевод, який є найважливішою складовою клітинної стінки рослинних клітин

варіанти відповідей

крохмаль

целюлоза

вода

цукор

Запитання 6

До одномембранних органел відносять:

варіанти відповідей

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі

мітохондрії, ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, рибосоми

пластиди, апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми

Запитання 7

До складу цитоплазми входять:

варіанти відповідей

цитозоль, рибосоми, клітинний центр, рибосоми

цитоскелет, мікротрубочки, органели, лізосоми

цитозоль, цитоскелет, органели і включення

пероксисоми, цитоскелет, цитозоль, включення

Запитання 8

Глікокалікс присутній у клітинах:

варіанти відповідей

бактерій

грибів

рослин

тварин

Запитання 9

Які з наведених органел містять власну ДНК?

варіанти відповідей

мітохондрії

лізосоми

хлоропласти

вакуолі

Запитання 10

Назвіть ученого, який запропонував термін «клітина»:

варіанти відповідей

Р. Гук

Р. Вірхов

Т. Шванн

М. Шлейден

Запитання 11

Нове покоління за нестатевого розмноження утворюється з

варіанти відповідей

гамет

гаплоїдних клітин

соматичних клітин

статевих клітин

Запитання 12

Для здійснення статевого розмноження організми повинні утворювати:

варіанти відповідей

органи.

залози.

гамети.

нове покоління.

Запитання 13

Порушення природної структури білка під дією температури називається?

варіанти відповідей

денатурація

гідроліз

ренатурація

дестукція

Запитання 14

Обрати третинну структура білка:

варіанти відповідей
Запитання 15

Вкажіть мономери нуклеїнових кислот

варіанти відповідей

ліпіди

нуклеотиди

амінокислоти

нуклеосоми

Запитання 16

В РНК відсутня азотоснова

варіанти відповідей

Т

А

Ц

Г

Запитання 17

Клітина - це:

варіанти відповідей

 одиниця спадкової інформації

структура в якій відбувається фотосинтез

  органела, яка відповідає за накопичення енергії

одиниця життя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест