Клітинне дихання

Додано: 13 листопада 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 7534 рази
15 запитань
Запитання 1

До поживних для клітини речовин відносяться:

варіанти відповідей

Білки;

Вуглеводи;

Жири;

Нуклеїнові кислоти;

Амінокислоти.

Запитання 2

Мітохондрії - це:

варіанти відповідей

Одномембранні органели;

Двомембранні органели;

Немембранні органели;

Органели спеціального призначення.

Запитання 3

Вирости внутрішньої мембрани мітохондрій називають:

варіанти відповідей

Гранами;

Кристами;

Ламелами;

Матриксом

Запитання 4

Яка речовина є основним джерелом енергії для клітин:

варіанти відповідей

Жир;

Глюкоза;

Незамінні аміноислоти;

Вуглеводи.

Запитання 5

Мітохондрії називають енергетичними станціями клітини, тому що вони:

варіанти відповідей

Синтезують білки;

Синтезують вуглеводи;

Синтезують АТФ;

Розщеплюють АТФ .

Запитання 6

Встановіть особливість клітинного дихання:

варіанти відповідей

 Вся енергія виділяється у вигляді теплоти;

Відбувається при високих температурах;

 Енергія перетворюється в енергію хімічних зв'язків (переважно АТФ);

 Неможливе у водному середовищі існування.

Запитання 7

Рибосоми в клітині містяться в:

варіанти відповідей

Мітохондріях;

Клітинному центрі;

Комплексі Гольджі;

Гладкій ендоплазматичній сітці;

Шорсткій ендоплазматичній сітці.

Запитання 8

Головним процесом енергетичного обміну в аеробних організмів є:

варіанти відповідей

Гниття;

Молочнокисле бродіння;

Тканинне дихання;

Спиртове бродіння;

Оцтовокисле бродіння.

Запитання 9

Підготовчий етап енергетичного обміну у багатоклітинних тварин і людини відбувається:

варіанти відповідей

Безпосередньо у клітині;

В мітохондріях;

В органах травної системи;

Поза організмом.

Запитання 10

Підготовчий етап енергетичного обміну у одноклітинних істот і рослин відбувається:

варіанти відповідей

Безпосередньо в клітині;

У мітохондріях;

В органах травної системи;

Поза організмом.

Запитання 11

Безкисневий етап енергетичного обміну в еукаріотів відбувається:

варіанти відповідей

На внутрішніх мембранах клітини;

У цитоплазмі клітини;

В мітохондріях;

На внутрішньому боці клітинної мембрани;

На зовнішньому боці клітинної мембрани.

Запитання 12

Гліколіз - малоефективний шлях отримання енергії тому, що:

варіанти відповідей

Виділяється незначна кількість енергії, яка розсіюється у вигляді теплоти;

Не відбувається виділення енергії взагалі;

У молекулах АТФ акумулюється лише 40% енергії, що виділяється;

У процесі гліколізу молекула глюкози розщеплюється до 2 молекул піровиноградної кислоти

Запитання 13

Біологічне значення гліколізу:

варіанти відповідей

У молекулах АТФ накопичується значний запас енергії;

Забезпечує організми енергією в умовах дефіциту кисню;

 Слугує ефективним способом отримання енергії під час коротких періодів інтенсивної напруги; 

В аеробних умовах організмів є етапом, який передує кисневому розщепленню речовин;

В аеробних умовах дає 36 молекул АТФ.

Запитання 14

Кінцевими продуктами біологічного окиснення в мітохондріях є:

варіанти відповідей

Молочна кислота;

Піровиноградна кислота;

Вода і вуглекислий газ;

Лимонна кислота;

АТФ.

Запитання 15

Головним акумулятором енергії в клітині є:

варіанти відповідей

АТФ;

АДФ;

НАДФ;

Глюкоза;

Жир.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест