Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Клітинний рівень організації життя I

Додано: 20 грудня 2019
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 56 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть прізвище вченого, який запроповадив термін "клітина"

варіанти відповідей

Р. Вірхов

Р. Гук

К. Бер

Т. Шванн

Запитання 2

Укажіть автора теорії "клітина- від клітини"

варіанти відповідей

Г. Галілей

К. Бер

М. Шлейден

Р. Вірхов

Запитання 3

Укажіть вченого, який відкрив клітинне ядро

варіанти відповідей

М. Шлейден

Т. Шванн

Р. Броун

К. Бер

Запитання 4

Вирощування клітин на спеціальних живильних середовищах називають методом

варіанти відповідей

соматичної гібридизації

генної інженерії

біотехнологоії

тканинних культур

Запитання 5

Укажіть основну ознаку прокаріотів

варіанти відповідей

відсутність мітохондрій

наявність каріоплазми

відсутність ядра

наявність білків гістонів

Запитання 6

Укажіть назву організму, який не має ядра

варіанти відповідей

хламідомонада

дизентерійна амеба

хламідії

кишкова паличка

Запитання 7

Укажіть організми, які не належать до прокаріотів

варіанти відповідей

сіркобактерії

дріжджі

актиноміцети

хламідії

Запитання 8

Кишкова паличка належить до

варіанти відповідей

паразитів

автотрофів

гетеротрофів

симбіонтів

Запитання 9

Укажать організм-хемосинтетика

варіанти відповідей

сінна паличка

дріжджі

сіркобактерії

хемовібріон

Запитання 10

Укажіть назву сполук яка міститься в кліт. стінки бактерій

варіанти відповідей

інулін

глікоген

муреїн

хітин

Запитання 11

Укажіть кліт структури, характерних лише для бактерій

варіанти відповідей

джгутики

хромосоми

рибосоми

мезосоми

Запитання 12

Укажіть особливості притаманні клітинам ціанобактерій

варіанти відповідей

містять хлоропласти, мітохондрії, ядро

генетичний матеріал міститься в мітохондріях

мають плазмалему

автотрофи, містять хлорофіл у цитоплазмі

Запитання 13

Укажіть, збудники яких захворювань є бактерії

варіанти відповідей

поліомієліт, дифтерія

кір, тиф

черевний тиф, жовта лихоманка

дифтерія, правець

Запитання 14

Укажіть назву тонких виростів на поверхні бактерій

варіанти відповідей

пілі

шипи

миготливий епітелій

мезосоми

Запитання 15

Джгутики прокаріотів побудовані з

варіанти відповідей

молекули специфічного білка

білка сперміну

білка піліну

білка флагеліну

Запитання 16

Укажіть тип живлення, не властиві бактеріями

варіанти відповідей

фотоавтотрофний

фотогетеротрофний, хемогетеротрофний

хемоавтотрофний

гетеротрофний

Запитання 17

Укажіть назви органоїдів, які мають клітини прокаріотів

варіанти відповідей

рибосоми, нуклеоїд, мезосоми

рибосоми, мітохондрії

хроматофори, газові вакуолі

комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка

Запитання 18

Укажіть риси, які не притаманні клітинам грибів

варіанти відповідей

містять мітохондрії та ядро

мають плазмолему

ген. матеріал, розташований у мітохондріях

мають целюлозну стінку, містять хлоропласти

Запитання 19

Назвіть організм, клітини у якого прокаріотичні

варіанти відповідей

рослини

гриби

віроїди

бактерії

Запитання 20

Позначте групу орг, клітинна стінка яких містить хітин

варіанти відповідей

рослини

круглі черви

бактерії

гриби

Запитання 21

Визначте які органели не мають мембран

варіанти відповідей

лізосоми

рибосоми

ЕПР

мітохондрії

Запитання 22

Укажіть функцію глікокаліксу

варіанти відповідей

синтез білків

синтез АТФ

міжклітинна взаємодія

фагоцитоз

Запитання 23

Позначте назву процесу, під час якого внутрішньоклітинні міхурці зливаються з плазмалемою і їх вміст виводиться з клітини

варіанти відповідей

піноцитоз

екзоцитоз

фагоцитоз

активний транспорт

Запитання 24

Укажіть, що відбувається з еритроцитами в гіпотонічному розчинні

варіанти відповідей

аутоліз

зморщування

набрякання

збереження норм. стану

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест