Ключові поля, індекси, зв'язування таблиць

Додано: 22 вересня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

Ключове поле - це...

варіанти відповідей

поле, значення якого повторюються не більше ніж у двох записах

поле, значення якого не повторюються в жодному іншому записі

Запитання 2

Якщо в ролі первинного ключа використовуються два і більше полів, його називають ...

варіанти відповідей

накладним

складним

вкладеним

множинним

Запитання 3

Найчастіше первинний ключ складається з одного поля й у ролі первинного ключа застосовується поле типу ...

варіанти відповідей

Код

Прізвище

Автонумерація

Таблиця

Запитання 4

Для створення первинного ключа слід відкрити таблицю в режимі ...

варіанти відповідей

конструктора

таблиці

запиту

звіту

Запитання 5

Кнопка Ключове поле міститься ...

варіанти відповідей

в розділі Знаряддя вкладки Знаряддя бази даних

в розділі Знаряддя вкладки Конструктор

в розділі Знаряддя вкладки Основне

Запитання 6

Первинний ключ можна створити також за допомогою контекстного меню певного поля?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Вкажіть ключ сутності "Працівник", якій властиві наступні атрибути:

варіанти відповідей

Прізвище

Ім'я

По батькові

Місто

Паспорт

Запитання 8

Вкажіть поля, які можуть бути ключами сутності "Користувач", якій властиві атрибути:

варіанти відповідей

Номер у списку

Електронна пошта

Логін

Прізвище

Ім'я

Номер телефону

Запитання 9

Процес створення додаткових таблиць для певного поля - це...

варіанти відповідей

Нумерування

Індексування

Конструювання

Моделювання

Запитання 10

Головне призначення індексних таблиць - це ...

варіанти відповідей

Нормалізація даних таблиці

Створення зв'язків між таблицями

Підвищення швидкості пошуку необхідних даних

Створення ключа

Запитання 11

Для зв'язування двох таблиць ...

варіанти відповідей

Одна з них вважається головною, а друга — допоміжною

Всі таблиці вважаються головними

Всі таблиці мають бути проіндексовані

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест