Коцюбинський "Intermezzo"

Додано: 22 січня
Предмет: Українська література, 10 клас
Тест виконано: 18 разів
24 запитання
Запитання 1

Твір «Intermezzo» написано у стилі: 

варіанти відповідей

експресіонізму 

імпресіонізму

романтизму

реалізму

Запитання 2

Героєві твору стало соромно від калатання власного серця, бо: 

варіанти відповідей

воно порушувало загальну тишу

воно нагадувало йому власний страх

воно виказувало його слабкість 

він не був сентиментальний

Запитання 3

Коли герой «Intermezzo» приїздить у село, перший,хто його зустрічає

варіанти відповідей

3 білі вівчарки

жайворонок

зозуля

господиня

Запитання 4

У вівчарок були такі імена

варіанти відповідей

Пава, Трепов, Оверко

Оверко, Пава, Рекс

Леді, Оверко, Удав

Пава, Трепов, Омелько

Запитання 5

«Гладжу рукою соболину шерсть…» - це слова, які герой «Intermezzo» каже про:

варіанти відповідей

впольованого соболя

вівчарку

ячмінь

траву

Запитання 6

В «Intermezzo» використано такі музичні образи

варіанти відповідей

арфа,гімн

симфонія, арфа

арфа, кларнет

ліра,арфа

Запитання 7

Серед дійових осіб новели немає

варіанти відповідей

Утоми

Сонця

Селянина

Нив у червні

Запитання 8

Дім, у який приїхав герой, складався з такої кількості кімнат

варіанти відповідей

4

5

10

12

Запитання 9

Світ природи герой «Intermezzo» уподібнює до

варіанти відповідей

калейдоскопа

каруселі

коштовного самоцвіту

пекла

Запитання 10

Арфа в «Intermezzo» - це 

варіанти відповідей

гудіння бджіл, спів жайворонка

сонце, душа героя

природа, душа героя

сонце, спів жайворонка

Запитання 11

Уперше образ арфи з’являється в епізоді з

варіанти відповідей

гудінням бджіл над гречкою

піснею жайворонка

у завершальному епізоді

селянином

Запитання 12

Картину настання ночі у творі змальовано як: 

варіанти відповідей

битву

кінець світу

театральну декорацію

будівництво храму

Запитання 13

Герой «Intermezzo» уперше – серед природи згадує про людей: 

варіанти відповідей

коли на ниви впала тінь хмари


коли він розмовляє з сонцем

коли зустрічає селянина

коли слухає пісню жайворонка.

Запитання 14

Герой «Intermezzo» вистежував поведінку такої пташки

варіанти відповідей

зозулі

ластівки

горлиці

жайворонка

Запитання 15

Зустріч із селянином для героя твору виявилась

варіанти відповідей

сподіваною

несподіваною

небажаною

жаданою

Запитання 16

Розмову героя з селянином подано як:

варіанти відповідей

розповідь від третьої особи

діалог

монолог

полілог

Запитання 17

1.    Герой «Intermezzo» розповідає селянину про:

варіанти відповідей

важку працю на землі

безправність селян

неврожайний рік.


війну

Запитання 18

Селянин висловлює з приводу того, що його дітей «не забрала гарячка»:

варіанти відповідей

вдячність Богові

радість

жаль

заспокоєння

Запитання 19

Тема «Intermezzo» - це змалювання:


варіанти відповідей

благотворного впливу природи на людину

психологічного роздвоєння душі людини

народного горя

самотності

Запитання 20

Основна думка твору містить таку тезу:

варіанти відповідей

боротьба за справедливість

кровний зв'язок людини з народом і землею

краса природи

потреба відпочинку


Запитання 21

Герой «Intermezzo» утікає від людей, бо:

варіанти відповідей

він ненавидить їх

він любить самотність

його втомило чуже горе

він думає тільки про себе.

Запитання 22

1.    Герой повертається до міста з наміром:

варіанти відповідей

готувати повстання

віддатися діяльності за духовне відродження людини

гуртувати довкола себе свідомих українців

боротися зі світовим злом

Запитання 23

До засобів імпресіонізму, використаних у творі, належать

варіанти відповідей

кольорові ефекти, градація, асонанси

асонанси, алегорія, алітерації

асонанси, алітерації, кольорові ефекти

градація, інверсія, алітерації

Запитання 24

Новелу "Інтермеццо"назвав вінцем творчості М.Коцюбинського

варіанти відповідей

І.Франко

С.Єфремов

Панас Мирний

Леся Українка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест