Кодування даних та апаратне забезпечення (Питання для учнів на домашньому навчанні)

Додано: 11 грудня 2023
Предмет: Інформатика, 8 клас
37 запитань
Запитання 1

Двійкове кодування - це ...

варіанти відповідей

кодування за допомогою цифри 2

кодування повідомлень із використанням двох сигналів

використання множини {0, 1, 2} для шифрування інформації

Запитання 2

Вкажіть назву пристрою поданого на рисунку

варіанти відповідей

Процесор

Материнська плата

Оперативна пам'ять

Відеокарта

Запитання 3

Яка найменша одиниця вимірювання довжини двійкового коду?

варіанти відповідей

біт

байт

крапка

грам

Запитання 4

Кодування інформації - це ...

варіанти відповідей

процес заміни знаків одного набору знаками іншого набору при збереженні змісту інформації

оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації

подання одних і тих самих відомостей різними мовами

процес заміни знаків одного набору знаками іншого набору

Запитання 5

Чому дорівнює 1 Гбайт?

варіанти відповідей

1024 Кбайт

1024 Тбайт

1024 Мбайт

немає правильного варіанту

Запитання 6

Кулер призначений для:

варіанти відповідей

охолодження монітора

покращення роботи регістрів власної пам*яті комп*ютера

охолодження процесора

Запитання 7

Основними характеристиками процесорів є...

варіанти відповідей

тактова частота

кеш-пам'ять

оперативна пам'ять

розрядність

тип

Запитання 8

Оперативна пам'ять призначена для:

варіанти відповідей

тимчасового зберігання даних

постійного зберігання даних

зберігання даних принаймні на 5 годин після виключення комп'ютера

Запитання 9

Оберіть типи принтерів:

варіанти відповідей

матричний

струменевий

лазерний

планшетний

з протяжним механизмом

Запитання 10

Швидка та енергозалежна пам'ять, призначена для тимчасового зберігання вхідних даних, проміжних і кінцевих результатів обчислень - це...

варіанти відповідей

материнська плата

центральний процесор

оперативна пам’ть

зовнішня пам’ть

постійна пам’ть

Запитання 11

Що розуміють під тактовою частотою процесора?

варіанти відповідей

швидкість обміну інформацією між процесором та пристроями введення та виведення інформації

кількість елементарних операцій, що їх виконує процесор за одну секунду

швидкість обміну інформацією між процесором та зовнішнім запам’ятовувальним пристроєм

кількість можливих звернень процесора до оперативної пам’яті за одиницю часу

Запитання 12

Що належить до внутрішньої пам'яті комп'ютера?

варіанти відповідей

материнська плата

постійна пам'ять

оперативна пам'ять

процесор

жорсткий диск

карта пам'яті

відеопам'ять

Запитання 13

До зовнішньої пам'яті відноситься

варіанти відповідей
Запитання 14

Виберіть пристрої виведення даних

варіанти відповідей
Запитання 15

Двійкове кодування - це ...

варіанти відповідей

кодування за допомогою цифри 2

кодування повідомлень із використанням двох сигналів

використання множини {0, 1, 2} для шифрування інформації

Запитання 16

Які об'єкти може містити текстовий документ?

варіанти відповідей

Текст

 Таблиці

Зображення

Схеми

 Формули

 Слайди

Запитання 17

Розширення програми Microsoft Word?

варіанти відповідей

xt


 ppt

doc

 docx

Запитання 18

Форматуванням тексту-це....

варіанти відповідей

Зміна зовнішнього вигляду тексту

Робота над помилками

Додавання зображення

Видалення тексту

Запитання 19

Які види списків є в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

марковані

 нумеровані

 багаторівневі

 однорівневі 

 закриті

 відкриті

Запитання 20

Які властивості мають графічні зображення в текстовому документі?

варіанти відповідей

розмір

обтікання текстом

накреслення

межі

Запитання 21

Які з перелічених дій не належать до редагування тексту?

варіанти відповідей

 Виправлення орфографічних помилок

Зміна кольору і розмірів символів

Вибір шрифту

Виправлення синтаксичних помилок

Запитання 22

Службові повідомлення, які розміщують на полях сторінки і повторюються на інших сторінках документа - це...

варіанти відповідей

стиль

колонтитул

структура документа

 розрив

Запитання 23

У клітинках таблиці не можуть розміщуватися наступні об'єкти:

варіанти відповідей

Відео

 Текст

 Малюнки

 Формули

Аудіо

Запитання 24

Для сторінки альбомна та книжна це

варіанти відповідей

Вид

 Орієнтація

 Форма

Запитання 25

Що таке текстовий редактор?

варіанти відповідей

Текстовий редактор - це програма, що дає змогу вводити текст, виправляти помилки та змінювати його зовнішній вигляд.

Текстовий редактор - це програма, яка призначена для роботи із зображеннями.

Текстовий редактор - це програма, яка призначена для роботи з музикою та звуком.

Запитання 26

Виберіть програми призначені для опрацювання текстових документів.

варіанти відповідей

 Блокнот, word, paint

Блокнот, word, wordPad

Блокнот, word, wordPad, scratch

Запитання 27

Сукупність веб сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям.

варіанти відповідей

веб сторінка

 веб сайт

 веб ресурс

 веб публікація

Запитання 28

У HTML-коді веб-сторінки в кутових дужках <> записують

варіанти відповідей

 параметри 

теги 

позначки 

  мітки 

Запитання 29

Що таке HTML?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Запитання 30

Що розміщується у підвалі веб-сторінки сайту?

варіанти відповідей

блоки навігації

 основний матеріал

 контактні дані, повідомлення про авторські права...

реклама

Запитання 31

Текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами - ..

варіанти відповідей

 Гіпертекст

 Документ

 HTML

 Публікація

Запитання 32

Об’єднання тематично пов’язаних веб-сторінок і документів під одним доменним іменем - ....

варіанти відповідей

Сайт

Веб

 Сервер

 Світова мережа

Запитання 33

Тег — це:

варіанти відповідей

настроювання вигляду частини веб-сторінки за допомогою спеціального коду

 код для визначення структури веб-сторінки

програма керування виглядом текстових повідомлень та малюнків на веб-сторінці

 команда у мові HTML

Запитання 34

Атрибут — це:

варіанти відповідей

характеристика кольорів тексту та тла веб-сторінки

характеристика тегу, що впливає на створюваний ним ефект

властивість тегу

характеристика тегу, що визначає місце його розташуван­ня в HTML-документі

 параметри відтворення веб-сторінки на екрані

Запитання 35

Яку з перелічених програм можна використати для редагування HTML коду?

варіанти відповідей

 Scratch

 Paint

 Блокнот

 Inkscape

Запитання 36

Об’єкти якого типу може містити Google-форма для онлайн-опитування?

варіанти відповідей

 Аудіо

 Тексти

 Графіка

 Відео

Запитання 37

Позначте загальну назву програмних додатків, за допомогою яких переглядають html-документи.

варіанти відповідей

плейєри

 браузери

текстові процесори

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест