Кодування. Таблиці кодів. Двійкове кодування.

Додано: 15 вересня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 303 рази
13 запитань
Запитання 1

Що таке кодування?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

Процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подано повідомлення, іншою послідовністю сигналів.

Процес передавання однієї послідовності сигналів, якою подано повідомлення, іншою послідовністю сигналів.

Сприйняття повідомлень за допомогою органів чуття.

Процес однієї послідовності сигналів, якою подано повідомлення, іншою послідовністю сигналів.

Запитання 2

Що таке декодування?

Позначте одну правильну відповідь.


варіанти відповідей

Процес повідомлення в зручну для передавання, зберігання, опрацювання.

Процес передавання, зберігання й опрацювання повідомлень.

Сприйняття повідомлень за допомогою органів чуття.

Процес отримання початкового повідомлення із закодованого.

Запитання 3

Якими цифрами кодується інформація в комп'ютері?

Позначте усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

0

1

2

3

4

8

9

5

Запитання 4

У якому вигляді одна літера тексту зберігається в пам’яті комп’ютера?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

У вигляді 1 біта

У вигляді 8-бітового двійкового коду

У вигляді малюнка

У вигляді окремого файла

Запитання 5

У яких одиницях вимірюють обсяг даних?

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Код

Скрипт

Біт

Байт

Запитання 6

Що таке байт?

Позначте усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

це послідовність з 8 нулів або 1

це 8 біт

це найменша одиниця вимірювання двійкового коду

це 2 кілобайти

Запитання 7

Таблиця кодів символів ASCII містить коди

варіанти відповідей

256 символів

1 114 112 символів

128 символів

1 112 114 символів

562 символи

Запитання 8

Таблиця кодів символів Юнікод містить коди

варіанти відповідей

256 символів

1 114 112 символів

128 символів

1 112 114 символів

562 символи

Запитання 9

Таблиця кодів символів Windows-1251 містить коди

варіанти відповідей

1256 символів

256 символів

128 символів

1 114 112 символів

562 символи

Запитання 10

Як називається процес видобутку інформації із закодованого повідомлення?

варіанти відповідей

Кодуванням повідомлення 

Опрацювання даних 

Декодування повідомлень

Запитання 11

Код — це

варіанти відповідей

система правил для перетворення повідомлень, що містять текст, звук,

зображення, жести тощо.

правила для передавання повідомлень, що містять зображення та жести

система даних, що містять текст, звук тощо

Запитання 12

Алфавіт для групи слов'янських мов

варіанти відповідей

Times New Roman

Кирилиця

Arial

Запитання 13

Таблиця кодів символів ASCII містить коди

варіанти відповідей

256 символів

1 114 112 символів

128 символів

1 112 114 символів

562 символи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест