Кодування. Таблиці кодів. Двійкове кодування.

Додано: 15 вересня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 283 рази
15 запитань
Запитання 1

Що таке кодування?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

Процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подано повідомлення, іншою послідовністю сигналів.

Процес передавання однієї послідовності сигналів, якою подано повідомлення, іншою послідовністю сигналів.

Сприйняття повідомлень за допомогою органів чуття.

Процес однієї послідовності сигналів, якою подано повідомлення, іншою послідовністю сигналів.

Запитання 2

Що таке декодування?

Позначте одну правильну відповідь.


варіанти відповідей

Процес повідомлення в зручну для передавання, зберігання, опрацювання.

Процес передавання, зберігання й опрацювання повідомлень.

Сприйняття повідомлень за допомогою органів чуття.

Процес отримання початкового повідомлення із закодованого.

Запитання 3

Якими цифрами кодується інформація в комп'ютері?

Позначте усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

0

1

2

3

4

8

9

5

Запитання 4

У якому вигляді одна літера тексту зберігається в пам’яті комп’ютера?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

У вигляді 1 біта

У вигляді 8-бітового двійкового коду

У вигляді малюнка

У вигляді окремого файла

Запитання 5

У яких одиницях вимірюють обсяг даних?

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Код

Скрипт

Біт

Байт

Запитання 6

Як називається найменша одиниця вимірювання довжини двійкового коду?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

біт

байт

нуль

діждіт

Запитання 7

Що таке байт?

Позначте усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

це послідовність з 8 нулів або 1

це 8 біт

це найменша одиниця вимірювання двійкового коду

це 2 кілобайти

Запитання 8

Яка з цих одиниць вимірювання найбільша?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

біт

байт

кілобайт

мегабайт

гігабайт

терабайт

Запитання 9

Оберіть правильні твердження:

Позначте усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

1 Кбайт = 1024 байт

1 Тбайт = 1024 Гбайт

1 байт = 8 біт

1 Мбайт = 1024 Гбайт

1 байт = 1024 біт

1 Кбайт = 2048 Мбайт

Запитання 10

Таблиця кодів символів ASCII містить коди

варіанти відповідей

256 символів

1 114 112 символів

128 символів

1 112 114 символів

562 символи

Запитання 11

Таблиця кодів символів Юнікод містить коди

варіанти відповідей

256 символів

1 114 112 символів

128 символів

1 112 114 символів

562 символи

Запитання 12

Таблиця кодів символів Windows-1251 містить коди

варіанти відповідей

1256 символів

256 символів

128 символів

1 114 112 символів

562 символи

Запитання 13

Цифру 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називають ...

варіанти відповідей

байт

біт

двійкове кодування

Запитання 14

5 байтів = ? бітів

варіанти відповідей

8

40

48

1024

Запитання 15

10 Кбайтів= ? байтів

варіанти відповідей

12400

10240

80

1024

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест