5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Колекції Python

Додано: 31 січня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 44 рази
27 запитань
Запитання 1

Що буде виведено у консоль в результаті виконання операторів? s='інформатика' s1=s[2:7] print(s1)

варіанти відповідей

форма

романтика

інфо

рама

Запитання 2

Що буде виведено у консоль в результаті виконання операторів? s='інформатика' s2=s[4]+s[3]+s[5:7]+s[1]+s[7:] print(s2)

варіанти відповідей

форма

романтика

інфо

рама

Запитання 3

Що буде виведено у консоль в результаті виконання операторів? z='школа' print (z[3])

варіанти відповідей

о

а

л

к

Запитання 4

Що буде результатом виконання операції зрізу a1= a[8:] для змінної a='моя програма'

варіанти відповідей

'програма'

'моя'

'рама'

Запитання 5

Чи можуть до одного і того ж списку входити елементи різних типів (рядкові величини, символьні, числові)?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Яка максимальна кількість елементів може бути у списку?

варіанти відповідей

1024

65536

Розмір списку обмежений розміром вільного місця в оперативній пам'яті

Розмір списку обмежений розміром статичного блоку пам'яті середовища Python (від 64 КБ до 256 МБ)

Запитання 7

Якого типу елементи входитимуть до списку A після створення його командою а = input ().split ()?

варіанти відповідей

рядкові величини

символьні

цілочисельні

дійсні

залежатимуть від самих даних, що вводяться

Запитання 8

В якому рядочку записано коректне звертання до деякого елемента в списку a?

варіанти відповідей

a[2]

a{2}

a(2)

a<2>

Запитання 9

Чи є коректною для списку A конструкція print(A)?

варіанти відповідей

Так, при цьому буде виведено на екран всі елементи списку (в квадратних дужках, розділяючи значення комами)

Ні, елементи списку потрібно виводити на екран кожен окремо

Запитання 10

Відмітьте операції, які можуть бути викликані в Python для числових списків

варіанти відповідей

x in a Перевірити, чи міститься елемент в списку. 

min (a)  Найменший елемент списку

max (a)  Найбільший елемент списку

sum(a) Пошук суми елементів списку

len(a) Пошук кількості елементів у списку.

mult(a) Пошук добутку елементів списку

Запитання 11

Який із методів списку додає один елемент в кінець списку?

варіанти відповідей

addright

append

insert

add

rewrite

Запитання 12

Який метод видаляє перше входження елемента x зі списку a?

варіанти відповідей

a.del(x)

a.delete(x)

a.remove(x)

a.pop(x)

Запитання 13

За допомогою яких методів (і яким чином) видаляє четвертий елемент зі списку a?

варіанти відповідей

delete(a[3])

del(a[3])

a.highlight(3)

a.pop(3)

a.remove(3)

Запитання 14

Який метод повертає кількість входжень елемента x в список a?.

варіанти відповідей

a.quantity(x)

a.count(x)

a.quantitative(x)

a.quanel(x)

Запитання 15

Відмітьте правильні твердження про виклик методу a.index(x [, start[, end]])) для пошуку входження значення x до списку a?

варіанти відповідей

Повертає індекс першого входження елемента x в список[діапазон списку])

При відсутності x в списку генерує виключення ValueError

Повертає індекс останнього входження елемента x в список[діапазон списку])

При відсутності x в списку повертає значення -1

При відсутності x в списку повертає значення 0

Запитання 16

Яке число буде виведено в результаті виконання програми?

a=[-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5]

print(len(a))

варіанти відповідей

11

10

5

-5

Запитання 17

Списки позначають як:

варіанти відповідей

a = {}

a = 1

a = s

a = []

Запитання 18

Який код реалізує перевірку, чи є в списку letters елемент 'a'?

варіанти відповідей

for item in letters:

    if item == 'a':

print('так')

for item in range(letters):

    if item == 'a':

print('так')

for item in range(len(letters)):

    if item[i] == 'a':

print('так')

if letters== 'a':

print('так')

Запитання 19

Скільки разів виконується тіло циклу?

for n in range(0,10,3):

  print ("*")


варіанти відповідей

4

3

11

10

Запитання 20

Вкажіть, яку помилку допущено у поданому рядку програми:

k=k+5,5

варіанти відповідей

Неправильний запис числа

неправильна назва змінної

неправильна команда

не закриті лапки

Запитання 21

Вкажіть код, за допомогою якого список

a=[2.5, -3, 'text', 0]

буде виведено у такому вигляді:

2.5

-3

'text'

0

варіанти відповідей

print(a)

print(a[i])

for i in range(2):

print(a)

for i in range(4):

print(a[i])

Запитання 22

Дано список а = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Чому дорівнює значення виразу:

а[1] + а[3]

варіанти відповідей

6

4

5

11

Запитання 23

Після виконання інструкції:

>>>set ([3,8,3,2,1,8]) буде отримано:

варіанти відповідей

{3,8,2,1} 

{3,8,3,2,1,8} 

6

 [3,8,2,1] 

Запитання 24

У словнику доступ до об’єктів здійснюється за допомогою:

варіанти відповідей

 індексу 

ключа 

змінної 

Запитання 25

За допомогою інструкції >>>=dict({"a1":3, "a2":6, "a3":8}) буде отримано:

варіанти відповідей

масив 

словник 

кортеж 

черга 

Запитання 26

Після виконання інструкцій:

>>>am={"a":44, 21: "біт", 4:5}

>>>am.get(21), am.get("a") буде отримано:

варіанти відповідей

(44, "біт",5) 

 ("біт",44) 

 ("a",21,4) 

(21, "a") 

Запитання 27

Після виконання інструкцій:

>>>mas[[1,2,3,4],[5.6.7.8],[9,10,11,12]]

>>>mas[1][1] буде отримано:

варіанти відповідей

1

6

5

1,5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест