Колір. Гармонійне поєднання кольорів. Композиція. Основи дизайну.

Додано: 24 січня 2022
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 164 рази
14 запитань
Запитання 1

Як називають спосіб подання різних кольорів спектра у вигляді набору числових характеристик певних базових компонентів

варіанти відповідей

Палітра

Колірна гама

Роздільна здатність

Колірна модель

Запитання 2

Яка колірна модель має базовими компонентами кольори спектра - червоний, зелений і синій?

варіанти відповідей

HUE

НSB

CMYK

RGB

Запитання 3

Що таке колористика?

варіанти відповідей

Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Інший варіант

Запитання 4

Що таке кольорова модель?

варіанти відповідей

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Інший варіант

Запитання 5

Що таке колірний круг?

варіанти відповідей

Абстрактний ілюстративний спосіб відображення безперервності переходів між кольорами.

Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness).

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Інший варіант

Запитання 6

Що таке композиція?

варіанти відповідей

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Об'єднання окремих графічних елементів в єдине ціле. 

Інший варіант

Запитання 7

Що таке колір?

варіанти відповідей

Суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль у межах видимого діапазону

Елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту. Світлотінь створюється зовнішнім джерелом світла, яке накладає на об'єкт відблиски і тіні. 

Базовий елемент дизайну, який являє собою безперервну послідовність з точок на поверхні, зроблену олівцем або пензлем.

Інший варіант

Запитання 8

Що таке світлотінь?

варіанти відповідей

Спостережуване на поверхні об'єкта розподілення освітленості, що створює шкалу яскравостей.

Елемент визначає співвідношення світлих і темних областей стосовно об'єкту.

Створюється зовнішнім джерелом світла, яке накладає на об'єкт відблиски і тіні. 

Створює глибину у фотографії.

Запитання 9

Що таке колорит?

варіанти відповідей

Технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо.

Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness)

Система співвідношення кольорів, що утворює певну єдність і є естетичним вираженням барвистого розмаїття дійсності.

Запитання 10

Що таке дизайн?

варіанти відповідей

це творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу

новий метод проектування виробів промислового виробництва, упровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції

властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла

чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів

Запитання 11

Дизайнер - це ...

варіанти відповідей

робітник, який обробляє метали ручним або механічним інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми

фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище

людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя

особа, що займається ювелірною справою, фахівець із виготовлення ювелірних прикрас

Запитання 12

Які види композиції ви знаєте?

варіанти відповідей

фронтальна композиція

рельєфна

плоска

об'ємна

глибинно-просторова

Запитання 13

У композиції художньо-конструкторських виробів діють такі закони, як ...

варіанти відповідей

закон світла

закон масштабу

закон пропорційності

закон ритму

закон контрасту

Запитання 14

До головних композиційних прийомів належать ...

варіанти відповідей

ритм

симетрія

композиція

асиметрія

статика

контраст

динаміка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест