7-А Коло. Коло, вписане в трикутник. Коло, описане навколо трикутника.

Додано: 13 квітня 2022
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 154 рази
10 запитань
Запитання 1

Коло називається описаним навколо трикутника, якщо ...

варіанти відповідей

всі вершини трикутника лежать на цьому колі

всі сторони трикутника дотикаються до цього кола

трикутник знаходиться всередині кола

Запитання 2

На якому з малюнків зображене коло , описане навколо трикутника?

варіанти відповідей

мал.1

мал.2

мал.3

Запитання 3

Центром кола, описаного навколо трикутника, є ...

варіанти відповідей

точка, що знаходиться в середині цього кола

точка перетину серединних перпендикулярів

точка перетину бісектрис трикутника

точка перетину висот трикутника

Запитання 4

Коло називається вписаним у трикутник, якщо ...

варіанти відповідей

воно дотикається до всіх сторін цього трикутника

проходить через всі вершини цього трикутника

коло знаходиться всередині трикутника

Запитання 5

На якому з малюнків зображене коло вписане в трикутник?

варіанти відповідей

мал.1

мал. 2

мал.3

мал.4

Запитання 6

Центр кола, вписаного в трикутник -це...

варіанти відповідей

середина цього трикутника

точка перетину бісектрис

точка перетину медіан

точка перетину висот

Запитання 7

Де знаходиться центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника?

варіанти відповідей

в трикутнику

на гіпотенузі

поза трикутником

Запитання 8

Де знаходиться центр кола, описаного навколо тупокутного трикутника?

варіанти відповідей

на стороні трикутника

в трикутнику

поза трикутником

визначити неможливо

Запитання 9

У які трикутники можна вписати коло?

варіанти відповідей

у гострокутні

у прямокутні

у тупокутні

у будь-які

Запитання 10

Знайдіть периметр трикутника EDF , якщо EA=3 см, DB=5 см, FC=4 см.

варіанти відповідей

12 см

48 см

24 см

20 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест