Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Коло, вписане в трикутник

Закріплення теоретичного матеріалу.

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 390 разів
18 запитань
Запитання 1

Виберіть означення кола, вписаного в трикутник.

варіанти відповідей

Коло називають вписаним в трикутник, якщо воно проходить через усі його вершини.

Коло називають вписаним в трикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін.

Коло називають вписаним в трикутник, якщо воно знаходиться всередині трикутника.

Коло називають вписаним в трикутник, якщо воно дотикається до його сторін.

Запитання 2

В який трикутник можна вписати коло?

варіанти відповідей

тільки гострокутний

тільки рівносторонній

будь-який

тільки прямокутний

Запитання 3

Центр кола, вписаного в трикутник, - це

варіанти відповідей

точка перетину перпендикулярів сторін трикутника.

точка перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника.

точка перетину бісектрис трикутника.

точка перетину медіан сторін трикутника.

Запитання 4

Центр вписаного кола в трикутник рівновіддалений від

варіанти відповідей

усіх сторін трикутника.

сторін трикутника.

вершин трикутника.

усіх вершин трикутника.

Запитання 5

Кожна точка бісетриси кута

варіанти відповідей

рівновіддалена від сторін цього кута

рівновіддалена від сторін трикутника

знаходиться на однаковій відстані від сторін кута

рівновіддалена від вершин трикутника

не знаходиться на однаковій відстані від сторін кута

Запитання 6

Якщо коло вписане в трикутник, то трикутник називається...

варіанти відповідей

описаним навколо цього кола.

вписаним в це коло.

рівностороннім

рівнобедреним

Запитання 7

Центр кола, вписаного в рівнобедрений трикутник....

варіанти відповідей

лежить на медіані, проведеній до основи

це точка перетину бісектрис цього трикутника

Лежить на висоті, проведеній до основи

це точка перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника

це точка перетину медіан цього трикутника

це точка перетину висот цього трикутника

Запитання 8

Центр кола, вписаного в рівносторонній трикутник...

варіанти відповідей

це точка перетину бісектрис цього трикутника

це точка перетину медіан цього трикутника

це точка перетину висот цього трикутника

лежить на медіані трикутника

лежить на висоті трикутника

лежить на бісектрисі трикутника

зажди всередині трикутника

Запитання 9

В якому трикутнику центри вписаного і описаного кіл збігаються?

варіанти відповідей

рівносторонньому

рівнобедреному

різносторонньому

немає такого

Запитання 10

В якому трикутнику точка перетину висот збігається з центром вписаного кола?

варіанти відповідей

в рівносторонньому

в рівнобедреному

в різносторонньому

в прямокутному

Запитання 11

Чому дорівнює кут між радіусом кола, вписаного в трикутник, і його стороною, якщо радіус проведений у точку дотику кола і сторони?

варіанти відповідей

30о

60о

45о

90о

Запитання 12

Чи є правильним твердження, що кут між радіусом вписаного в трикутник кола і його стороною завжди прямий?

варіанти відповідей

так

ні (прямим є тільки кут між стороною і радіусом, проведеним у точку дотику кола й сторони)

Запитання 13

Чому дорівнює відстань від точки перетину бісектрис трикутника до сторони трикутника?

варіанти відповідей

радіусу вписаного в трикутник кола

діаметру вписаного в трикутник кола

радіусу описаного кола навколо трикутника

одній з хорд вписаного кола в трикутник

Запитання 14

Чому дорівнює радіус вписаного в трикутник кола?

варіанти відповідей

відстані від точка перетину бісектрис трикутника до сторони трикутника

відстані від центра кола до вершини трикутика

відстані від точки перетину серединних перпендикулярів до сторони трикутника

відстані від кола до сторони трикутника

Запитання 15

Відстань від центра О кола, вписаного в трикутник ABC, до сторони AB дорівнює 3 см. Знайдіть відстань від точки О до сторони ВС.

варіанти відповідей

3 см

6 см

1,5 см

9 см

Запитання 16

Коло з центром О дотикається до сторони АВ трикутника АВС у точці D. ∠DBO=32о. Чому дорівнює кут BOD?

варіанти відповідей

32о

90о

64о

58о

Запитання 17

Чи може центр вписаного кола в трикутник бути розташованим поза трикутником?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 18

Центр вписаного в трикутник кола знаходиться на стороні трикутника. Визначте вид цього трикутника.

варіанти відповідей

прямокутний

рівносторонній

рівнобедрений

такого трикутнику не існує

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест