24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Комп'ютерна графіка

Додано: 2 жовтня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 132 рази
32 запитання
Запитання 1

Укажіть мінімальний об’єкт, що використовується у векторних графічних редакторах.


варіанти відповідей

Точка екрана (пік сель);

Об’єкт (прямокутник, коло тощо);

Символ;

Палітра кольорів.

Запитання 2

Укажіть формат, що має найменший обсяг файлу при збереженні одного й того самого растрового зображення. 


варіанти відповідей

GIF;

WMF;

JPG;

BMP.

Запитання 3

Укажіть засіб, що використовують для виведення графічних зображень.


варіанти відповідей

Графічний планшет;

Монітор;

Веб-камера;

Сканер.

Запитання 4

 Укажіть клавішу, яку слід утримувати для малювання квадрата за допомогою інструмента Прямокутник (Прямоугольник).


варіанти відповідей

Shift;

Ctrl;

Tab;

Backspace.

Запитання 5

 Укажіть параметри, за допомогою яких можна охарактеризувати графічне зображення.


варіанти відповідей

Розмір зображення (ширина и висота);

Роздільна здатність зображення;

Глибина тіні;

Колірна модель.

Запитання 6

Укажіть редактори для опрацювання растрових зображень. 


варіанти відповідей

Microsoft Paint;

Corel Draw;

Adobe Illustrator;

Picasa.

Запитання 7

Укажіть редактори для опрацювання векторних зображень. 


варіанти відповідей

Microsoft Paint;

Corel Draw;

Adobe Photoshop;

Picasa.

Запитання 8

 Укажіть зображення, які є векторними. 


варіанти відповідей

Зображення, збережені у файлах з розширенням *. Jpg;

Відскановані зображення;

Об’єкти WordArt;

Зображення, отримані з веб-камери.

Запитання 9

  Якщо одне й те саме зображення зберегти в різних форматах, то файл з яким розширенням матиме найбільший обсяг?


варіанти відповідей

*. Jpg;

*. Gif;

*. Bmp;

*. Png.

Запитання 10

Укажіть, яким кольором буде зафарбовано виділений фрагмент у середовищі графічного редактора Paint за вибору вказівки Очистити. 


варіанти відповідей

Білим кольором;

Кольором, що збігається з фоном малюнка;

Кольором фону, що встановлений на палітрі;

Чорним кольором.

Запитання 11

 Укажіть тип графічного редактора, що вбудований у середовище офісних програм, зокрема у Microsoft Word. 


варіанти відповідей

Растровий;

Векторний;

Тривимірний;

Фрактальний.

Запитання 12

 Укажіть об’єкти, які є графічними зображеннями.


варіанти відповідей

Технічні креслення;

Малюнки;

всі варіанти вірні;

Графіки.

Запитання 13

 Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення. 


варіанти відповідей

Використовується даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати;

В зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого;

Графічне зображення будується з графічних примітивів;

Кожне графічне зображення має багатошарову структуру.

Запитання 14

 Виберіть правильне визначення терміну Ділова графіка. 


варіанти відповідей

Це засоби комп'ютерного моделювання: імітаційного, структурного і ін.

Це оформлення документації, побудова графіків, креслень, схем, підготовка наочного та ілюстративного матеріалу у формі документа на папері, на екрані, на плівці і так далі. 

Застосовується для створення красивих, ефективних віртуальних об'єктів;

Це фізичне розташування ПК один відносно одного на невеликій відстані.

Запитання 15

Де використовується наукова графіка.


варіанти відповідей

У автомобільній галуззі;

У будівництві аеропортів;

У наукових дослідженнях;

У математиці.

Запитання 16

До Наукової графіки відносяться:


варіанти відповідей

Комп'ютерна томографія;

Комп'ютерні графіки;

Засоби візуалізації будови речовин, векторних полів і інших даних в наукових дослідженнях;

Всі відповіді правильні.

Запитання 17

Ділова графіка застосовується:


варіанти відповідей

Для наочного представлення числової інформації з метою швидкого і якісного сприйняття;

Для комп'ютерної томографії;

Для векторних полів і інших даних в наукових дослідженнях;

Для автомобілістів.

Запитання 18

 Піксель - це... 


варіанти відповідей

Найменший елемент зображення на екрані;

Окремий елемент растрового зображення;

Найменший елемент, що створюється принтером;

Найменша лінія котра показана на моніторі.

Запитання 19

 Відеопіксель - це... 


варіанти відповідей

Окремий елемент растрового зображення;

Найменший елемент зображення на екрані;

Найменший елемент, що створюється принтером;

Найменша крапка яка показана на моніторі.

Запитання 20

 Виберіть погодження окремого визначення. Піксель - це мінімальна одиниця зображення, одна з найдрібніших кольорових крапок, з яких складається зображення. 


варіанти відповідей

Так;

Ні;

Можливо;

Не має правильної відповіді.

Запитання 21

Виберіть правильне твердження поняттю Світло. 


варіанти відповідей

Це електромагнітні хвилі, що викликають в оці людини зорові відчуття;

Це характеристика дії випромінювання на око людини;

Це світло, що виходить з джерела, наприклад сонця, лампочки або екрану монітора;

Це певний колір відтінку котрий ми можемо сприймати власним оком.

Запитання 22

Виберіть правильне твердження поняттю Колір. 


варіанти відповідей

Це характеристика дії випромінювання на око людини;

Це електромагнітні хвилі, що викликають в оці людини зорові відчуття;

Це світло, що виходить з джерела, наприклад сонця, лампочки або екрану монітора;

Це відтінок певного цифрового коду котрий генерується у колір.

Запитання 23

Виберіть правильне твердження поняттю Випромінюване світло. 


варіанти відповідей

Це електромагнітні хвилі, що викликають в оці людини зорові відчуття;

Це характеристика дії випромінювання на око людини;

Це світло, що виходить з джерела, наприклад сонця, лампочки або екрану монітора;

Не має правильної відповіді.

Запитання 24

 Яку модель у комп'ютерній графіці називають адитивною?


варіанти відповідей

RGB;

MYK;

HSB;

USB.

Запитання 25

Яку модель у комп'ютерній графіці називають субтрактивна?


варіанти відповідей

RGB;

CMYK;

HSB;

COLLOR

Запитання 26

Палітрою у комп'ютерній графіці називають... 

варіанти відповідей

Орієнтованою технічній системі кольорів;

Набір кольорів, використовуваних в зображення або при відображенні відеоданих;

Математичною моделлю, але вона дуже зручна для підбору відтінків і кольорів;

Закон Грассмана.

Запитання 27

Форматом графічних файлів називають?

варіанти відповідей

Колірний простір;

Лінійну незалежність котра полягає у тому щоб жоден із цих трьох кольорів не можна отримати складання двох останніх форматів;

Закон Грассмана;

Спосіб представлення графічних даних на зовнішньому носієві. 

Запитання 28

Яка різниця між статичними і динамічними веб сторінками?


варіанти відповідей

Статичні – написані тільки на HTML/CSS, а динамічні – на HTML/CSS/Javascript;

Статичні – можуть тільки відображати інформацію, але не дають можливості користувачу змінювати її чи якимось чином взаємодіяти зі сторінкою; динамічні – відкликаються на дії користувача;

Статичні – не взаємодіють з сервером; динамічні – взаємодіють;

Всі відповіді правильні.

Запитання 29

 Гіперпосилання - це... 


варіанти відповідей

Один файл, що містить код HTML;

Візуальний елемент сторінки, що пов'язує її з іншими сторінками або файлами;

Сукупність web-сторінок, об'єднаних деякою спільною ідеєю і зв'язаних між собою гіперпосиланням;

Програма користувача для переглядання Web-сторінок.

Запитання 30

 Фрактал – це…


варіанти відповідей

Головна програма, присутня на будь-якому комп'ютері або ноутбуці, яка визначає порядок роботи його складових частин, а також їх взаємодії між собою;

Стратегія захисту пам'яті зводиться до того, що для кожного процесу зберігається діапазон коректних адрес, і кожна операція доступу до пам'яті перевіряється на приналежність адреси цьому діапазону;

Це об'єкт, окремі елементи якого наслідують властивості попередніх структур, тому його зручно задавати кількома математичними рівняннями, що і визначає незначний обсяг пам'яті, потрібний для зберігання зображення;

Звичайна тека котра дає можливість зберігати в ній документи.

Запитання 31

Тривимірна графіка призначена для?


варіанти відповідей

Забезпечення автоматичного завантаження ядра ОС в оперативну пам'ять з програмного коду в спеціальній (системної) області диска;

Імітації фотографування або відеозйомки тривимірних образів об'єктів, які можуть бути попередньо підготовані у пам'яті комп'ютера;

Завантаження програм в оперативну пам'ять і управління виконанням;

Малювання об’єктів у 2D режимі.

Запитання 32

    Алгоритм створення тривимірної сцени?


варіанти відповідей

Створення геометричної моделі сцени, налаштування освітлення та зйомочних камер, підготовка та призначення матеріалів, візуалізація сцени;

Створення геометричної моделі сцени, налаштування освітлення та зйомочних камер, підготовка та призначення матеріалів;

Попередня підготовка, створення геометричної моделі сцени, налаштування освітлення та зйомочних камер, підготовка та призначення матеріалів, візуалізація сцени;

Математичні обчислення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест