19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів

Додано: 24 червня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
15 запитань
Запитання 1

Комп'ютерна модель - це...

варіанти відповідей

процес вивчення чого-небудь або пошуку нових знань, нових фактів

інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп'ютерних програм

метод розв'язування задач з використанням комп'ютерного моделювання

процес дослідження об'єкта

Запитання 2

Комп'ютерні моделі поділяються на:

варіанти відповідей

Імітаційні

Графічні

Векторні

Розрахункові (математичні)

Відеомоделі

Запитання 3

Дослідження - це...

варіанти відповідей

процес вивчення чого-небудь або пошуку нових знань, нових фактів

інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп'ютерних програм

метод розв'язування задач з використанням комп'ютерних моделей

Запитання 4

Комп'ютерна імітаційна модель

варіанти відповідей

реалізується і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значень властивостей об'єкта, для якого побудовано цю модель, на основі формул, рівнянь, нерівностей, систем та ін.

реалізується і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень властивостей моделей тих об'єктів, які змінюються випадковим чином, і тому їх не можна описати математично.

реалізується і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта

дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Запитання 5

Комп'ютерна розрахункова (математична) модель

варіанти відповідей

дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

реалізується і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень властивостей моделей тих об'єктів, які змінюються випадковим чином, і тому їх не можна описати математично.

реалізується і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта

реалізується і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значень властивостей об'єкта, для якого побудовано цю модель, на основі формул, рівнянь, нерівностей, систем та ін.

Запитання 6

Комп'ютерна графічна модель

варіанти відповідей

дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

реалізується і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень властивостей моделей тих об'єктів, які змінюються випадковим чином, і тому їх не можна описати математично.

реалізується і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта

реалізується і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значень властивостей об'єкта, для якого побудовано цю модель, на основі формул, рівнянь, нерівностей, систем та ін.

Запитання 7

Комп'ютерний експеримент - це...

варіанти відповідей

процес вивчення чого-небудь або пошуку нових знань, нових фактів

інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп'ютерних програм

метод розв'язування задач з використанням комп'ютерних моделей

дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Запитання 8

Оберіть правильну послідовність етапів комп'ютерного експерименту:

А) Розробка плану проведення комп'ютерного експерименту;

Б) Аналіз отриманих результатів;

В) Проведення комп'ютерного експерименту;

Г) Створення комп'ютерної моделі;

Д) Аналіз умови задачі.

варіанти відповідей

АБВГД

ДГВАБ

ГБВАД

ДГАВБ

Запитання 9

За способом подання моделі розподіляються на:

варіанти відповідей

матеріальні

графічні

технічні

інформаційні

Запитання 10

Інформаційні моделі за формою подання розподіляють на:

варіанти відповідей

словесні, графічні, структурні

математичні, спеціальні, специфічні

словесні, структурні, графічні, спеціальні

математичні, словесні

Запитання 11

У якій формі подано наступну модель:

Прозора безбарвна рідина без запаху та смаку. У природі існує у трьох агрегатних станах: твердому (лід), рідкому (вода) і газуватому (водяна пара)

варіанти відповідей

структурна

спеціальна

математична

словесна

Запитання 12

У якій формі подано наступну модель:

V=abc

варіанти відповідей

структурна

спеціальна

математична

словесна

Запитання 13

У якій формі подано наступну модель:

2H2O+O2=2H2O

варіанти відповідей

структурна

спеціальна

математична

словесна

Запитання 14

Множина усіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у межах деякого дослідження або у процесі діяльності - це

варіанти відповідей

модель об'єкта

матеріальна модель

інформаційна модель

предметна область

Запитання 15

Яку першу дію слід виконати для побудови інформаційної моделі:

варіанти відповідей

Визначити предметну область

Визначити мету створення моделі

Вибрати форму подання моделі

Вибрати засіб подання моделі