Тести з теми «Мова програмування та структури даних. Функції користувача і модулі мови Python»

Додано: 20 липня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Використання функцій у мові Python дозволяє: 

варіанти відповідей

зменшити кількість помилок у програмі 

зменшити обсяг потрібної пам’яті 

зменшити довжину програми 

скоротити час виконання програми 

Запитання 2

В оголошенні функції обов’язково вказуються:

варіанти відповідей

оператор return 

тіло функції 

параметри 

слово def 

Запитання 3

Інструкції тіла функції:

варіанти відповідей

відокремлюються зліва довільною кількістю пробілів 

починаються з нового рядка кожна 

В відокремлюються зліва однаковою кількістю пробілів 

Запитання 4

Оператор pass використовується в функціях, якщо:

варіанти відповідей

не вказано ім’я функції 

відсутні інструкції тіла функції 

відсутній оператор return 

Запитання 5

Інструкція return в функціях:

варіанти відповідей

повертає результат в основну програму 

повертає результат None в основну програму 

передає управління на початок функції 

Запитання 6

Локальні змінні доступні:

варіанти відповідей

усередині функції та в основній програмі 

тільки в основній програмі 

тільки усередині функції 

Запитання 7

Глобальні змінні доступні:

варіанти відповідей

тільки всередині функції 

тільки в основній програмі 

в основній програмі та всередині функції 

Запитання 8

Одночасно параметрам функцій можна передавати:

варіанти відповідей

тільки значення цілих чисел 

значення різних типів 

тільки значення словника 

Запитання 9

Реалізація рекурсії заснована на структурі даних:

варіанти відповідей

черга 

масив

стек

Запитання 10

Рекурсивне обчислення порівняно з рекурентним потребує:

варіанти відповідей

тільки додаткового часу 

тільки додаткової пам’яті 

додаткової пам’яті і часу 

Запитання 11

Програма, що складається з декількох модулів, запускається:

варіанти відповідей

з першого модуля 

з будь-якого модуля 

з головного модуля  

Запитання 12

За допомогою інструкції >>>import random, math імпортуються:

варіанти відповідей

модуль random 

модулі random і math 

модуль math