Комп'ютерні мережі

Додано: 17 вересня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 166 разів
27 запитань
Запитання 1

Вкажіть вид комп'ютерних мереж, які мають наступні властивості:

Зосереджені на території радіусом не більш ніж 1–2 км; побудовані з використанням дорогих високоякісних ліній зв’язку, які дають змогу досягати високих швидкостей обміну даними порядку 100 Мбіт/с, дані передаються в цифровому форматі, тобто у формі, у якій вони зберігаються та опрацьовуються в комп’ютері.

варіанти відповідей

локальні

глобальні

регіональні

персональні

Запитання 2

Вкажіть вид комп'ютерних мереж, які мають наступні властивості:

Поєднують комп’ютери, розосереджені на відстані сотень і тисяч кілометрів. Більш низькі, ніж у локальних мережах, швидкості передачі даних (десятки кілобіт за секунду). Форма передавання даних по глобальних мережах не збігається з формою їх подання в пам’яті комп’ютера. Тому для підключення комп’ютера до глобальної мережі необхідно мати пристрій, наприклад модем, який здійснює перетворення даних на вході та виході комп’ютера. Для стійкої передачі дискретних даних застосовуються

більш складні методи й устаткування, ніж у локальних мережах.

варіанти відповідей

локальні

глобальні

регіональні

персональні

Запитання 3

Вкажіть вид комп'ютерних мереж, які мають наступні властивості:

Займають проміжне положення між локальними й глобальними мережами. При досить великих відстанях між вузлами (десятки кілометрів) вони мають якісні лінії зв’язку й досягають високих швидкостей обміну, іноді навіть вищих, ніж у класичних локальних мережах. Як і у випадку локальних мереж, при побудові мережі вже наявні лінії зв’язку не використовуються, а прокладаються заново.

варіанти відповідей

локальні

глобальні

регіональні

персональні

Запитання 4

Вкажіть вид комп'ютерних мереж, які мають наступні властивості:

Об’єднує персональне електронне обладнання користувача (телефони, кишенькові персональні комп’ютери, ноутбуки, гарнітури тощо) переважно через бездротовий зв’язок Bluetooth чи Wi-Fi, передбачає обмежену кількість абонентів (до 8 учасників) та невеликий радіус дії (до 30 м).

варіанти відповідей

локальні

глобальні

регіональні

персональні

Запитання 5

Вкажіть апаратні складові комп'ютерної мережі:

варіанти відповідей

робочі станції

сервери

мережеві плати

обладнання для передавання даних

мережеві протоколи

операційна система

Запитання 6

Комп'ютерна мережа, де всім вузлам надано однаковий пріоритет, при цьому ресурси кожного вузла доступні іншим вузлам мережі, називається...

варіанти відповідей

одноранговою

багаторанговою

рівномірною

клієнт - сервер

Запитання 7

Вкажіть синонім терміну "мережева плата":

варіанти відповідей

мережевий адаптер

канал зв'язку

виділений сервер

робоча станція

Запитання 8

Обладнання, за допомогою якого здійснюється з'єднання комп'ютерів у мережу, називається...

варіанти відповідей

канал зв'язку

мережева плата

мережевий протокол

сервер

Запитання 9

Чи залежить від виду каналів зв'язку швидкість обміну даними у мережі?

варіанти відповідей

так, залежить

ні, не залежить

Запитання 10

Для побудови локальних мереж зараз найбільш широко використовується...

варіанти відповідей

вита пара

коаксіальний кабель

оптоволоконний кабель

Запитання 11

Скільки пар мідного дроту, перекручених між собою, може містити вита пара?

варіанти відповідей

2 пари

4 пари

1 пару

3 пари

5 пар

6 пар

7 пар

8 пар

Запитання 12

Вкажіть вид кабелю, який використовується для побудови комп'ютерних мереж і має наступні характеристики:

Усередині такий кабель складається з двох або чотирьох пар мідного дроту, перекручених між собою; підключається до комп’ютера за допомогою роз’єму, який дуже нагадує телефонний; здатний забезпечувати роботу мережі на швидкостях 4, 10, 16, 100 Мбіт/с.

варіанти відповідей

вита пара

коаксіальний кабель

оптоволоконний кабель

Запитання 13

Вкажіть вид кабелю, який використовується для побудови комп'ютерних мереж і має наступні характеристики:

Складається з мідної жили, ізоляції, що її оточує, екрана у вигляді металевого обплетення та зовнішньої оболонки. По центральному проводу кабелю передаються сигнали, у які попередньо були перетворені дані. Такий провід може бути як цільним, так і багатожильним.

варіанти відповідей

вита пара

коаксіальний кабель

оптоволоконний кабель

Запитання 14

Вкажіть вид кабелю, який використовується для побудови комп'ютерних мереж і має наступні характеристики:

Містить оптичні волокна, дані по яких передаються у вигляді імпульсів світла. Електричні сигнали по ньому не передаються, тому сигнал не можна перехопити, що практично виключає несанкціонований доступ до даних; використовують для транспортування великих обсягів даних на максимально доступних швидкостях. Зараз широко використовується швидкість 100 Мбіт/с, набуває все більшого поширення швидкість 1 Гбіт/с та вище; головним недоліком такого кабелю є його крихкість: його легко пошкодити, а монтувати й з’єднувати можна тільки за допомогою спеціального обладнання.

варіанти відповідей

вита пара

коаксіальний кабель

оптоволоконний кабель

Запитання 15

Заснований на стандартах набір правил, що визначає принципи взаємодії комп’ютерів у мережі; задає загальні правила взаємодії різноманітних програм,

мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.

варіанти відповідей

мережевий протокол

мережева операційна система

мережевий адаптер

сервер

Запитання 16

Вкажіть назву протоколу передачі гіпертексту:

варіанти відповідей

HTTP

FTP

POP

SMTP

TELNET

Запитання 17

Вкажіть назву протоколу передачі файлів зі спеціального файлового сервера на комп’ютер користувача:

варіанти відповідей

HTTP

FTP

POP

SMTP

TELNET

Запитання 18

Вкажіть назву стандартного протоколу поштового з'єднання:

варіанти відповідей

HTTP

FTP

POP

SMTP

TELNET

Запитання 19

Вкажіть назву протоколу, який задає набір правил для передачі електронної пошти:

варіанти відповідей

HTTP

FTP

POP

SMTP

TELNET

Запитання 20

Вкажіть назву протоколу віддаленого доступу:

варіанти відповідей

HTTP

FTP

POP

SMTP

TELNET

Запитання 21

Під’єднані до Інтернету комп’ютери, канали передавання даних і мережеве обладнання - це...

варіанти відповідей

апаратні ресурси

програмні ресурси

інформаційні ресурси

Запитання 22

Програми, за допомогою яких забезпечується функціонування мережі - це...

варіанти відповідей

апаратні ресурси

програмні ресурси

інформаційні ресурси

Запитання 23

Документи, які зберігаються на серверах глобальної мережі - це...

варіанти відповідей

апаратні ресурси

програмні ресурси

інформаційні ресурси

Запитання 24

Весь простір користувачів Інтернету поділяється на області, які називаються...

варіанти відповідей

доменами

провайдерами

серверами

протоколами

Запитання 25

Зі скількох частин, розділених крапками, складається будь-яка ІР-адреса комп'ютера (за міжнародним стандартом)?

варіанти відповідей

із чотирьох

із двох

із трьох

Запитання 26

Як називаються організація, яка надає послуги доступу до Інтернету та інші пов’язані з Інтернетом послуги?

варіанти відповідей

доменами

провайдерами

серверами

протоколами

Запитання 27

Вкажіть можливі способи доступу до Інтернету:

варіанти відповідей

постійне з’єднання через виділений канал зв’язку

підключення до телефонної лінії

доступ за допомогою мереж кабельного телебачення

доступ засобами безкабельних каналів зв’язку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест