5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Комп'ютерні мережі

Додано: 9 жовтня 2019
Предмет: Інформатика
Тест виконано: 90 разів
11 запитань
Запитання 1

Із перелічених варіантів оберіть призначення комп'ютерних мереж:

варіанти відповідей

спільне використання ресурсів мережі

обмін інформацією

створення електронних таблиць

пошук інформації

реалізація обчислень за формулами

Запитання 2

Потужний комп’ютер, що використовуються для об’єднання і розподілу ресурсів комп’ютерної мережі між клієнтами - це ...

варіанти відповідей

комутатор

мережевий адаптер

сервер

робоча станція

Запитання 3

Оберіть класифікацію мережі за топологією:

варіанти відповідей

зірка

кільце

сфера

шина

багатокутник

гібридна

Запитання 4

Пристрій, призначений для з’єднання комп’ютерів у локальну мережу типу "зірка" - це ...

варіанти відповідей

комутатор

мережевий адаптер

модем

робоча станція

шлюз

Запитання 5

Пристрій, який покращує електричні характеристики сигналів і їх синхронність, за рахунок чого з'являється можливість збільшувати загальну довжину кабелю між найвіддаленішими в

мережі вузлами - це ...

варіанти відповідей

комутатор

мережевий адаптер

модем

повторювач

шлюз

Запитання 6

Який із запропонованих видів кабелю дає можливість найшвидшої передачі даних по лініях зв'язку:

варіанти відповідей

телефонний

вита пара

оптоволокно

коаксіальний

Запитання 7

Пристрій, що застосовується в системах зв'язку і виконує функцію модуляції і демодуляції - це ...

варіанти відповідей

комутатор

мережевий адаптер

модем

повторювач

шлюз

Запитання 8

Периферійний пристрій комп'ютера, що безпосередньо взаємодіє з середовищем передачі даних (кабелем) - це ...

варіанти відповідей

комутатор

мережевий адаптер

модем

повторювач

шлюз

Запитання 9

Узгоджений набір стандартних протоколів і реалізовуючих їх

програмно-апаратних засобів, достатніх для побудови комп'ютерної мережі - це ...

варіанти відповідей

комп'ютерна мережа

сервіс

мережева топологія

ір-адреса

Запитання 10

Формалізовані правила, що визначають послідовність і формат повідомлень, якими обмінюються учасники мережевого обміну, способи їх передачі та інтерпретації - це ...

варіанти відповідей

комп'ютерна мережа

сервіс

мережева топологія

ір-адреса

протокол

Запитання 11

Найбільш розповсюджена мережна топологія - це...

варіанти відповідей

Token Ring

Ethernet

FDDI

ARCnet

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест