13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Комп'ютерні мережі

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Інформатика
Тест виконано: 29 разів
34 запитання
Запитання 1

Сукупність взаємозв'язаних комп'ютерів, які забезпечують користувачів засобами обміну інформацією називається

варіанти відповідей

Комп'ютерна мережа

Локальна система

Операційна система

Система обміну інформацією

Запитання 2

Мережі, які об'єднують абонентів одного підприємства називаються

варіанти відповідей

Глобальними

Неповними

Локальними

Обмеженими

Корпоративними

Запитання 3

Мережі, які об'єднують абонентів по всьому світі називаються

варіанти відповідей

Глобальними

Неповними

Локальними

Обмеженими

Корпоративними

Запитання 4

Мережа Internet розвинулась на основі

варіанти відповідей

Мережі військових та дослідницьких установ США

Мережі національного банку США

Мережі національних банків країн Європи

Мережі нааукового фонду США

Запитання 5

Що таке провайдер

варіанти відповідей

Це користувач мережі

Це програма для роботи в мережі

Це протокол для роботи в Internet

Це організація, що надає послуги у приєднанні до мережі Internet

Запитання 6

Який пристрій потрібен для приєднання користувача до мережі Internet

варіанти відповідей

Принтер

Сканер

Модем

Плотер

Запитання 7

Комп'ютер або програма, які здатні надавати клієнтам (у міру надходження від них запиту) деякі мережні послуги називаються

варіанти відповідей

Провайдер

Сервер

Клієнт

Бровзер

Модем

Запитання 8

Прикладна програма, завантажена в комп'ютер користувача, яка забезпечує передачу запитів до сервера й одержання відповідей від нього називається

варіанти відповідей

Провайдер

Сервер

Клієнт

Бровзер

Модем

Запитання 9

Єдиний інформаційний простір, який складається з сотень мільйонів взаємозв'язаних гіпертекстових електронних документів називається

варіанти відповідей

FTP

E-mail

Usenet

www

IRC

Запитання 10

Сервіс, який забезпечує обмін поштовими повідомленнями з будь-якими абонентами мережі Internet називається

варіанти відповідей

FTP

E-mail

Usenet

www

IRC

Запитання 11

Що таке сайт

варіанти відповідей

A Це електронний документ

B Це програма

C Це сервіс

D Це група тематично об'єднаних Web-сторінок

Запитання 12

Що таке домен?

варіанти відповідей

Це група вузлів об'єднаних за деякою ознакою

Це електронний документ

Це програма

Це сервіс

Це група тематично об'єднаних Web-сторінок

Запитання 13

Ім'я вузла позначається

варіанти відповідей

Крайнім правим доменом

Крайнім лівим доменом

Проміжним доменом

Середнім доменом

Запитання 14

Доменне ім'я gov належить

варіанти відповідей

Комерційній організації

Навчальним закладам

Урядовій установі

Неприбутковій організації

Постачальнику мережних послуг

Запитання 15

Доменне ім'я com належить

варіанти відповідей

Комерційній організації

Навчальним закладам

Урядовій установі

Неприбутковій організації

Постачальнику мережних послуг

Запитання 16

Доменне ім'я net належить

варіанти відповідей

Комерційній організації

Навчальним закладам

Урядовій установі

Неприбутковій організації

Постачальнику мережних послуг

Запитання 17

Доменне ім'я edu належить

варіанти відповідей

Комерційній організації

Навчальним закладам

Урядовій установі

Неприбутковій організації

Постачальнику мережних послуг

Запитання 18

Доменне ім'я org належить

варіанти відповідей

Комерційній організації

Навчальним закладам

Урядовій установі

Неприбутковій організації

Постачальнику мережних послуг

Запитання 19

Що не можна вживати в адресі

варіанти відповідей

Пропуск

Велику букву

*

Цифри

Запитання 20

Кожен комп'ютер в мережі Інтернет повинен мати імя та адресу. ІР-адреса компютера являє собою ... 

варіанти відповідей

Набір з чотирьох чисел в діапазоні від 0 до 300 розділених крапками. Наприклад 120.299.234.022

Набір з чотирьох чисел в діапазоні від 0 до 255 розділених крапками. Наприклад 120.250.234.022

Набір з трьох чисел в діапазоні від 0 до 300 розділених крапками. Наприклад 120.299.234

Набір з трьох чисел в діапазоні від 0 до 255 розділених крапками. Наприклад 120.255.234

Запитання 21

Кожен комп'ютер в мережі Інтернет повинен мати імя та адресу. Доменна адреса компютера являє собою ...

варіанти відповідей

Набір з чотирьох чисел в діапазоні від 0 до 300 розділених крапками. Наприклад 120.299.234.022

Набір з чотирьох чисел в діапазоні від 0 до 255 розділених крапками. Наприклад 120.250.234.022

Набір умовних скорочень, які розділені крапками. Наприклад http:// medcol.chor.ter.ukrtel.com.ua

Запитання 22

Який рік можна вважати датою "народження " СУЧАСНОГО Інтернету?

варіанти відповідей

Перший запуск мережі ARPAnet у 1969 р

1998 рік - запуск мережі "Іnternet-2"

Поява протокола TCP/IP в 1983 р

1988 - поява World Wide Web

Запитання 23

Чого Інтернет не належить нікому?

варіанти відповідей

Бо так сє стало. Ну, той во... в процесі історичного розвитку виявилось шо нікому не належить...

Бо інтернет являє собою сукупність незалежних мереж і комп'ютерів окремих користувачів, які належать тільки їх власникам

Як не належить! Належить! Його контролює уряд США.

Інтернет належить організації IWS (Всесвітнє Суспільство Інтернет), яка здійснює нагляд і контроль за діяльністю користувачів

Запитання 24

Який із сервісів Інтернет ви виберете для бесіди в реальному режимі часу із закордонним другом

варіанти відповідей

Web-money

Електронна пошта

Skype

Форум

Запитання 25

Ви хочете переслати фотографії з останнього дня народження родичам за кордоном. Чим скористаєтеся?

варіанти відповідей

Електронною поштою

Чат

Форум

World Wide Web

Запитання 26

Що може бути переслане електронною поштою? (Виберіть найточнішу відповідь)

варіанти відповідей

Тексти і графіка

Тексти, графіка, фотографії

Тексти

Будь-яка інформація в цифровому вигляді

Запитання 27

Що таке WEB-сторінка?

варіанти відповідей

Це набір WEB - сайтів

Web-сторінка – спеціальним чином оформлені електронні документи, що складають основу WWW

Це спеціальним чином оформлені WEB - сайти

Це документ

Запитання 28

Як називається людина, що стежить за цензурою і коректністю висловлювань в чаті чи на форумі?

варіанти відповідей

Матадор

Модератор

Мудуратор

Ментор

Оратор

Запитання 29

Протокол – це ...

варіанти відповідей

Засоби призначені для спілкування в мережі Інтернет

Засоби призначені для контролю спілкування в мережі Інтернет (цензура)

Сукупність правил обміну інформацією між комп’ютерами в мережі.

Документ про адміністративне правопорушення в Інтернеті

Запитання 30

Який протокол передачі даних використовується в мережі Internet

варіанти відповідей

http

TCP/IP

www

AP

Ph

Запитання 31

Назвіть принципи класифікації мереж:

варіанти відповідей

За формою фізичного носія

За технічною спроможністю

За регіональним принципом

За кількістю абонентів

За топологією

Запитання 32

Топологія - це

варіанти відповідей

кількість комп'ютерів в мережі

геометричне розташування вузлів мережі

відстань між пристроями мережі

рівень потужності сигналу мережі

швидкість передачі даних в мережі

Запитання 33

Який вид мережної топології зображено на малюнку

варіанти відповідей

шинна

кільцева

змішана

деревоподібна

зіркоподібна

Запитання 34

Який вид мережної топології зображено на малюнку

варіанти відповідей

Деревоподібна

Зіркоподібна

Кільцева

Шинна

Змішана

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест