Комп'ютерні презентації

Додано: 24 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 48 разів
12 запитань
Запитання 1

У середовищі Microsoft PowerPoint слайди презентації можна:

варіанти відповідей

редагувати

змінювати їх порядок

стирати

форматувати

Запитання 2

Яке поєднання кольорів тексту і тла є найкращим для сприйняття?

варіанти відповідей

Жовтий текст на синьому тлі

Сірий текст на чорному тлі

Білий текст на жовтому тлі

Зелений текст на синьому тлі

Запитання 3

Якими вимогами слід керуватись під час формування слайдів презентації?

варіанти відповідей

Лаконічні і короткі текстові написи

Один слайд - одна ідея (факт, подія тощо)

Розгорнуті текстові пояснення на кожному слайді

Багато малюнків на слайді, що ілюструють до десятка ідей

Запитання 4

Позначте загальноприйняті вимоги до структури комп'ютерної презентації.

варіанти відповідей

комп'ютерна презентація починається з титульного слайда

на титульному слайді може бути розміщено зображення, яке стосується теми комп'ютерної презентації

порядок слайдів у комп'ютерній презентації не важливий

кожен слайд повинен містити заголовок

Запитання 5

Позначте вимоги до вмісту та оформлення слайдів комп'ютерної презентації, яких, на вашу думку, потрібно дотримуватися під час її створення.

варіанти відповідей

усі слайди бажано оформлювати в одному стилі

колір тексту має бути контрастним до кольору фону

на слайдах має бути розміщено багато анімованих графічних зображень

текст слайда повинен складатися з простих речень і бажано коротких слів

Запитання 6

Що таке макет слайда?

варіанти відповідей

Схема розміщення текстових, графічних та інших об'єктів на слайді.

Загальне звукове тло (наприклад, мелодію, що звучить постійно, або мовний супровід)

Тло слайда, колірну схему та стиль тексту кожної теми оформлення

Поведінку об’єктів на слайді (поява, зміна стану об’єкта тощо)

Запитання 7

Позначте правильні твердження щодо призначення та використання макетів слайдів комп'ютерної презентації.

варіанти відповідей

у макетах задано розміщення текстових, графічних та інших об'єктів на слайді

існує лише два типи макетів - "Титульний слайд" та "Заголовок і об'єкт"

тип макета слайда можна вибрати під час створення нового слайда

не можливо поміняти тип макета вже існуючого слайда

Запитання 8

Під час встановлення анімаційних ефектів до певного об’єкта слайда, можна налаштувати:

варіанти відповідей

зникнення об’єкта зі слайда

появу об’єкта на слайді

заміну одного об’єкта на інший під час демонстрації слайда

шляхи переміщення об’єкта на площині слайда

Запитання 9

Позначте правильні твердження.

варіанти відповідей

до одного об'єкта може бути додано лише один ефект

до одного об'єкта може бути додано кілька ефектів з однієї групи

до одного об'єкта може бути додано кілька ефектів з різних груп

ефекти анімації можуть бути додані лише до графічних об'єктів

Запитання 10

Виберіть правильне призначення кнопки "Застосувати до всіх" з групи "Хронометраж" вкладки "Переходи".

варіанти відповідей

до всіх слайдів застосовується однаковий колір тла, інші значення властивостей кожного слайда залишаються без змін

до всіх слайдів застосовується вибраний ефект змінення слайдів з усіма встановленими значеннями його властивостей

ефекти змінення всіх слайдів залишаються різними, але до всіх слайдів застосовується вибрана подія, після якої відбудеться зміна слайда

ефекти змінення всіх слайдів залишаються різними, але до всіх слайдів застосовується встановлена тривалість відтворення ефекту

Запитання 11

Позначте правильні твердження, що стосуються ефектів змінення слайдів.

варіанти відповідей

до одного слайда може бути додано кілька ефектів змінення слайдів одночасно

один і той самий ефект змінення слайдів може бути доданий до всіх слайдів презентації

до всіх слайдів презентації можуть бути додані різні ефекти змінення слайдів

не може існувати презентація, у якій відсутні ефекти змінення слайдів

Запитання 12

Позначте події, після настання яких може завершуватися перегляд слайда та відбуватися перехід до перегляду наступного під час демонстрації комп'ютерної презентації.

варіанти відповідей

після вибору кнопки дій на слайді

після клацання правої кнопки миші

після визначеної кількості секунд перегляду

після вибору гіперпосилання на слайді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест