Комп'ютерні програми і мови програмування

Тест розроблений відповідно до п.5.1 розділу "Основи подійно- та об'єктно- орієнтованого програмування" підручника з інформатики Й. Я. Ривкінда

Додано: 19 січня 2021
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 89 разів
25 запитань
Запитання 1

Що таке комп'ютерна програма?

варіанти відповідей

Мова, яка використовується для запису алгоритмів, призначених для виконання комп'ютером.

Алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для опрацювання комп'ютером.

Запитання 2

Які складові частини мови програмування?

варіанти відповідей

Алфавіт, словник, компілятор, синтаксис

Алфавіт, словник, довідка, синтаксис

Семантика, синтаксис, довідка, алфавіт

Алфавіт, словник, синтаксис, семантика

Запитання 3

Множина символів, з яких можна утворювати слова і речення мови програмування - це ...

варіанти відповідей

Семантика

Словник

Алфавіт

Синтаксис

Запитання 4

Встановлене однозначне тлумачення мовних конструкцій та правил їх виконання - це ...

варіанти відповідей

Семантика

Словник

Алфавіт

Синтаксис

Запитання 5

Правила складання і запису мовних конструкцій - це ...

варіанти відповідей

Семантика

Словник

Алфавіт

Синтаксис

Запитання 6

Набір слів, які використовуються в мові програмування - це ...

варіанти відповідей

Семантика

Словник

Алфавіт

Синтаксис

Запитання 7

Що таке мова програмування?

варіанти відповідей

Спеціальна мова, яка використовується для запису алгоритмів, призначених для виконання комп'ютером.

Алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для опрацювання комп'ютером.

Запитання 8

Які дані опрацьовує програма?

варіанти відповідей

вихідні

робочі

проміжні

вхідні

програмні

Запитання 9

Які порушення називають синтаксичними помилками?

варіанти відповідей

Використання символів, що не входять до алфавіту

Неправильне написання словникових слів

Порушення синтаксичних правил

Використання вхідних даних

Запитання 10

Яку мову програмування ми почали вивчати?

варіанти відповідей

Turbo Pascal

Object Pascal

Delhhi

Free Pascal

Запитання 11

Кого вважають творцем мови програмування Pascal?

варіанти відповідей

Блеза Паскаля

Ніклауса Вірта

Стіва Джобса

Марка Цукерберга

Запитання 12

Як називається програма, створена у середовищі Lazarus?

варіанти відповідей

Скетч

Форма

Розробник

Проект

Запитання 13

Виберіть вікно Редактор тексту середовища Lazarus.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 14

Виберіть вікно Інспектор об'єктів середовища Lazarus.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 15

Виберіть вікно Форма середовища Lazarus.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 16

Які властивості має форма?

варіанти відповідей

Name

Caption

Capiton

Color

Calor

Запитання 17

Значення якої властивості визначає відстань від верхньої межі вікна до верхньої межі екрана?

варіанти відповідей

Height

Width

Top

Left

Запитання 18

Значення якої властивості визначає висоту вікна в пікселях?

варіанти відповідей

Height

Width

Top

Left

Запитання 19

Значення якої властивості визначає відстань від лівої межі вікна до лівої межі екрана?

варіанти відповідей

Height

Width

Top

Left

Запитання 20

Значення якої властивості визначає ширину вікна в пікселях?

варіанти відповідей

Height

Width

Top

Left

Запитання 21

Значення якої властивості визначає текст у рядку заголовка форми?

варіанти відповідей

Name

Caption

Height

Width

Запитання 22

Яке розширення має проект у середовищі розробки програм Lazarys?

варіанти відповідей

.pas

.lpi

.ipi

.exe

Запитання 23

Як здійснити виконання проекту?

варіанти відповідей

Натиснути клавішу F5

Натиснути клавішу F9

Виконати команду Виконати з меню Виконати

Виконати команду Виконати з меню Проект

Вибравши кнопку Виконати

Запитання 24

Для чого призначена програма-компілятор?

варіанти відповідей

Для запуску проекту на виконання

Для аналізу тексту проекту на наявність синтаксичних помилок

Для перекладу тексту проекту з мови Object Pascal на мову команд, які може виконати процесор комп'ютера

Для зміни властивостей об'єктів проекту

Запитання 25

У якому році було створено мову програмування Pascal?

варіанти відповідей

1960

1980

1970

1990

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест