24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Компютерне моделювання об'єктів на процесів

Додано: 11 жовтня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
16 запитань
Запитання 1

Комп'ютерна модель - це...

варіанти відповідей

інформаційна модель, яка створюється і досліджується за допомогою комп'ютерних програм

матеріальна модель, яка створюється на уроці трудового навчання

інформаційна модель, яка описана у підручнику з інформатики

матеріальна модель

Запитання 2

Комп'ютерні моделі поділяються на:

варіанти відповідей

Розрахункові

Імітаційні

Графічні

Матеріальні

Запитання 3

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання називається ...

варіанти відповідей

комп'ютерним експериментом

аналізом задачі

випадковим процесом

комп'ютерною графікою

Запитання 4

На першому етапі проведення комп'ютерного експерименту потрібно зробити:

варіанти відповідей

Аналіз умови задачі

Створення комп'ютерної моделі

Розробка плану проведення комп'ютерного експерименту

Аналіз отриманих результатів

Запитання 5

Чому рівна медіана варіаційного ряду 3; 3; 4; 4; 5; 5; 6; 6; .

варіанти відповідей

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Запитання 6

Медіана (статистична характеристика) - це ...

варіанти відповідей

елемент вибірки, що зустрічається найчастіше

різниця між найбільшим і найменшим значеннями варіант

число, що є серединою варіаційного ряду

Запитання 7

Чому рівна мода варіаційного ряду 2; 2; 3; 3; 4; 5; 5; 5; 6; 6; 7.

варіанти відповідей

2

3

4

5

6

7

Запитання 8

Який показник свідчить про неоднорідність вибірки?

варіанти відповідей

велике стандартне відхилення

мале стандартне відхилення

велике значення середнього

мале значення середнього

Запитання 9

Для обчислення стандартного відхилення в табличному процесорі використовують функцію

варіанти відповідей

STDEV. P

 AVERAGE

MODE.SNGL


MEDIAN

Запитання 10

Для визначення даних, які повторюється найчастіше, в табличному процесорі використовують функцію

варіанти відповідей

 MODE.SNGL

 AVARAGE

DEVSQ

MEDIAN


Запитання 11

Які математичні об'єкти використовуються для опису математичної (розрахункової) моделі?

варіанти відповідей

рівняння

нерівності

системи рівнянь та нерівностей

формули

таблиці

Запитання 12

Медіана (статистична характеристика) - це ...

варіанти відповідей

елемент вибірки, що зустрічається найчастіше

різниця між найбільшим і найменшим значеннями варіант

число, що є серединою варіаційного ряду

Запитання 13

Виберіть модель, що створюється і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значень властивостей об'єкта, для якого побудовано цю модель, на основі формул, рівняннь, нерівностей, систем та ін.

варіанти відповідей

імітаціна

розрахункова(математична)

графічна

Запитання 14

Модель, що створюється і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень тих властивостей об'єктів, які змінюються випадковим чином, і тому їх не можна описати мматематично

варіанти відповідей

імітаційна

графічна

розрахункова(математична)

Запитання 15

Модель, що створюється і досліджується з викоистанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта

варіанти відповідей

розрахункова(математична)

імітаційна

графічна

Запитання 16

Виберіть останній етап проведення комп'ютерного експерименту:

варіанти відповідей

створення комп'ютерної моделі

проведення комп'ютерного експерименту

аналіз отриманих результатів

аналіз умови задачі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест