25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Концепція сталого розвитку та її значення 11 клас стандарт підручник Соболь В.

Додано: 21 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 150 разів
8 запитань
Запитання 1

До якого року схвалена глобальна програма сталого розвитку?

варіанти відповідей

2025 року

2030 року

2045

2050

Запитання 2

Оберіть декілька відповідей

На яких принципах грунтується концепція сталого розвитку?

варіанти відповідей

принцип соціальної рівноправності

принцип неадекватності

принцип екологізації

принцип коеволюції

Запитання 3

Модель розвитку суспільства, спрямованого на задоволення людських потреб з одночасним забеспеченням сталості довкілля-це:

варіанти відповідей

хаотичний розвиток

деградація

сталий розвиток

Запитання 4

Відображення дійсності, що передбачає усвідомлення людиною екологічних взаємозв'язків природи-це:

варіанти відповідей

соціальне мислення

психічне мислення

політичне мислення

екологічне мислення

Запитання 5

Оберіть декілька відповідей

Якими чинниками зумовлюється необхідність міжнародного природоохоронного співробітництва?

варіанти відповідей

наявність міжнародних природних ресурсів

можливості залучення міжнародних інвестицій

глобальний характер екологічних проблем

транскордонний характер забруднення довкілля

Запитання 6

Оберіть декілька відповідей

Основні принципи раціонального використання природних ресурсів:

варіанти відповідей

погодження виробничого й природного ритмів

збереження цілісності природних екосистем

відповідність антропогенного навантаження у певному регіоні

інтенсивне використання природних ресурсів

Запитання 7

Оберіть декілька правильних відповідей

Раціональне природокористування -це:

варіанти відповідей

вивчення та відновлення природних ресурсів

освоєння і раціональне використання природних ресурсів

не контрольоване використання корисних копалин

поліпшення й охорона природного середовища та природних ресурсів

Запитання 8

Обмеження експліатації природних ресірсів- це принцип:

варіанти відповідей

принцип екологізації

принцип соціальної рівноправності

принцип екоресурсної ємності

принцип сталого споживання та виробництва

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест