Конкурс Агент з постачання

Додано: 6 квітня
Предмет:
30 запитань
Запитання 1

1.Термін придатності- це?


варіанти відповідей

 період часу, після закінчення якого товар (робота) вважається непридатним для використання за призначенням;


 період часу, після закінчення якого товар (робота) вважається придатним для використання за призначенням;


зазначений період часу після закінчення якого товар (робота) вважається непридатним для використання за призначенням.


Запитання 2

2. За призначенням розрізняють такі види етикеток? 

варіанти відповідей

основні фірмові, додаткові; ярлики; фірмові знаки; інформаційні; пакувальні;

ярлики; фірмові етикетки; інформаційні; пакувальні;

 додаткові; ярлики; фірмові знаки.

Запитання 3

3.   Які є види стандартів?

варіанти відповідей

розріз­няють такі види стандартів: основні (організаційно-методичні і загальнотехнічні); стандарти на продукцію (по­слуги); стандарти на процеси; стандарти на методи контролю (іспитів, вимірів, аналізу).

  розріз­няють такі види стандартів: основні (організаційно-методичні і загальнотехнічні); стандарти на процеси; стандарти на методи контролю (іспитів, вимірів, аналізу);

  розріз­няють такі види стандартів: стандарти на продукцію (по­слуги); стандарти на процеси; методи контролю (іспитів, вимірів, аналізу).

Запитання 4

4. Як поділяють стандарти за категоріями?

варіанти відповідей

За категоріями стандарти поділяються на міжнародні, регіональні, державні, галузеві і стандарти підприємств.            

За категоріями стандарти поділяються на державні, галузеві і стандарти підприємств.  

За категоріями стандарти поділяються на регіональні, державні, галузеві і стандарти підприємств.                    

Запитання 5

5.  Які є нормативні документи зі стандартизації?

варіанти відповідей

До нормативних документів зі стандартизації відносяться: технічні умови, технічні описи, методичні вказі­вки, рекомендації по стандартизації і положення;

До нормативних документів зі стандартизації відносяться: стандарти, методичні вказі­вки, рекомендації по стандартизації і положення;

До нормативних документів зі стандартизації відносяться: стандарти, технічні умови, технічні описи, методичні вказі­вки, рекомендації по стандартизації і положення.

Запитання 6

6.Які є важливі принципи стандартизації?

варіанти відповідей

 динамізм і оптимальність;

директивність, оптимальність

директивність, системність, динамізм і оптимальність.

Запитання 7

7. Які є види стандартизації?

варіанти відповідей

види: національна стандартизація; регіональна стандартизація ;

 види: міжнародна стандартизація; національна стандартизація; регіональна стандартизація ;

a)    види: міжнародна стандартизація; національна стандартизація.

Запитання 8

8  Що таке сертифікація?

варіанти відповідей

це дія, яка засвідчує за допомогою серти­фіката відповідності, що товар відповідає вимогам певних технічних умов;

це дія, яка засвідчує за допомогою знака відповідності, що товар відповідає вимогам певних стандартів ;

це дія, яка засвідчує за допомогою серти­фіката або знака відповідності, що товар відповідає вимогам певних стандартів чи технічних умов.

Запитання 9

9. Оцінка кількісних характеристик товару експертами при неможливості застосування вимірювальних методів і необхідності підтвердження достовірності результатів вимірювань незалежною стороною.

варіанти відповідей

Експертиза


Експертиза кількості


Експертиза якості


Запитання 10

10. Найважливіша складова частина основного етапу експертизи. Під час проведення перевірки експерт повинен дотримуватися вимог інструкції про порядок проведення експертизи та інших нормативних документів.


варіанти відповідей

 Маса нетто


відгук експерта


 Експертна оцінка


Запитання 11

11.Чим є товар в умовах ринкової системи госпадарювання?


варіанти відповідей

продукцією;


  Послугою;


Точним індикатором економічної сили.


Запитання 12

12.Що таке товар ?

варіанти відповідей

готова продукція, що володіє споживною вартістю і призначена для обміну на ринку за допомогою купівлі-продажу і задоволення потреб споживачів;


 наукова дисципліна, що вивчає споживчі властивості і асортимент товарів;


 Елемент класифікованої безлічі.


Запитання 13

     

 13.На які дві великі групи поділяють товари?


варіанти відповідей

споживчі і виробничого призначення.


споживна цінність і вартість;


для задоволення особистих потреб та для задоволення виробничих потреб

Запитання 14

   14. Метод узагальнення, об'єктів по загальних ознаках?


варіанти відповідей

 Ідентифікація;


 Угруповання;


  Класифікація.


Запитання 15

  15.Поділ безлічі об'єктів на підмножини по подібності або розходженню відповідно до прийнятих методів?


варіанти відповідей

Угруповання; 


Ідентифікація;


 Класифікація.


Запитання 16

16.Що це - особливий вид промислових виробів, призначений для укладання і упаковки різних матеріальних ресурсів?


варіанти відповідей

  Тара


Упаковка


  Вагон


Запитання 17

17.Що це - засіб або комплекс засобів, забезпечує захист продукції від пошкоджень, втрат, а зовнішнє середовище від забруднень?

варіанти відповідей

    упаковка;


тара;


  вагон


Запитання 18

18.Тара є 


варіанти відповідей

є елементом або різновидом упаковки;

 є різновидом упаковки;

  є елементом  упаковки.

Запитання 19

  19.Завдяки застосування тари суттєво подовжується…


варіанти відповідей

терміни зберігання;


 терміни реалізації;


 терміни зберігання і реалізації


Запитання 20

20.На які основні групи можна поділити тару та упаковку?

варіанти відповідей

 зовнішня тара; цехова (обігова) тара.

зовнішня тара; внутрішня (споживча) або первісна тара.

зовнішня тара; внутрішня (споживча) або первісна; цехова (обігова) тара.

Запитання 21

21.Що називають браком?

варіанти відповідей

товар з не виявленими усувними або неусувними невідповідностями поодинці або комплексу показників

товар з виявленими усувними або неусувними невідповідностями поодинці або комплексу показників;

 товар, який не відповідає встановленим вимогам поодинці або комплексу показників, але ця невідповідність є критичною.

Запитання 22

22.Назвати вимоги до товару? 

варіанти відповідей

сукупність якісних характеристик товару, що відображають уявлення його споживачів про необхідну кількість товару в разі використання його за призначенням у встановлених умовах обігу і споживання.

 сукупність кількісних характеристик товару, що відображають уявлення його споживачів про необхідну якість товару в разі використання його за призначенням у встановлених умовах обігу і споживання.


 сукупність якісних і кількісних характеристик товару, що відображають уявлення його споживачів про необхідну цінність товару в разі використання його за призначенням у встановлених умовах обігу і споживання.


Запитання 23

         23.Дати визначення якість товару? 


варіанти відповідей

сукупність характеристик товару, які визначають ступінь його здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби;


сукупність характеристик сировини, які визначають ступінь його здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби;


сукупність характеристик товару, які визначають ступінь його кількості задовольняти встановлені і передбачені потреби.


Запитання 24

24.Де повинен знаходитись код?

варіанти відповідей

на внутрішній стороні упаковки 

повинен знаходитися на стороні  нижній тари 


 повинен знаходитися на зовнішній стороні упаковки 


Запитання 25

25.Код — 

варіанти відповідей

знак або сукупність знаків, які застосовують для означення класифікаційної групи або об'єкта класифікації;


знак який застосовують для означення класифікаційної групи або об'єкта класифікації;


сукупність знаків, які застосовують для означення кількості товару

Запитання 26

26.Які елементи містить структура коду? 

варіанти відповідей

алфавіт, підстава, розряд, довжина;

 алфавіт, підстава, розряд, довжина;


 алфавіт, підстава, розряд, довжина.


Запитання 27

27.Штриховий код 

варіанти відповідей

 знак, призначений для автоматизованих ідентифікацій та обліку інформації про товар, закодований у вигляді цифр і штрихів.

 знак, призначений для автоматизованих ідентифікацій про товар, закодований у вигляді цифр і штрихів.

 знак, призначений для обліку інформації про товар, закодований у вигляді цифр і штрихів.

Запитання 28

 

                28.Поясніть термін «Маркування»

варіанти відповідей

це текст ,або умовні позначення, малюнок, нанесені на упаковку і товар , а також інші засоби призначені для ідентифікації.

це текст  нанесений на упаковку і товар , а також інші засоби призначені для ідентифікації.

 умовні позначення нанесені на упаковку і товар , а також інші засоби призначені для ідентифікації.

Запитання 29

29.Товарний асортимент

варіанти відповідей

 це група продукції тісно пов’язаних між собою схожістю принципів функціонування, продажем одним і тим самим групам покупців, реалізацію через аналогічні канали збуту або належністю до одного і того самого діапазону цін

це група товарів тісно пов’язаних між собою схожістю принципів функціонування, продажем одним і тим самим групам покупців, реалізацію через аналогічні канали збуту або належністю до одного і того самого діапазону цін

 це група товарів тісно пов’язаних між собою схожістю принципів функціонування, продажем одним і тим самим групам покупців.

Запитання 30

30.Структура асортименту

варіанти відповідей

це процентне співвідношення певних сукупностей продукції до їх загальної кількості.


 це процентне співвідношення певних сукупностей виробів до їх загальної якості.


це процентне співвідношення певних сукупностей виробів до їх загальної кількості.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест