1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Конституція Пилипа Орлика

Додано: 30 березня
Предмет: Англійська мова, 8 клас
Тест виконано: 52 рази
14 запитань
Запитання 1

Хто створив « Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запорозького»?

варіанти відповідей

Пилип Орлик

Іван Мазепа

Іван Скоропадський

Семен Палій.

Запитання 2

Виберіть 3 відповіді, що стосуються Слобідської України

варіанти відповідей

Тут не існувало посади гетьмана

було 5 полків, які підпорядковувалися бєлгородському воєводі

люди звільнялися від сплати податків, існувало право займанщини

існувала посада гетьмана

було 10 полків

Запитання 3

Прочитайте визначення й укажіть поняття, яке відповідає його змісту.

«Назва, вживана в історичній літературі для періоду громадянських воєн, вторгнень іноземців в Україну, її поділу, спустошення у 60-70-х рр. XVII ст.»

варіанти відповідей

Анархія

Руїна

Розруха

Хаос

Запитання 4

Гетьманом у вигнанні було обрано:

варіанти відповідей

І.Мазепу

П.Полуботка

І.Скоропадського

П.Орлика

Запитання 5

Відповідно до "Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького"П.Орлика:

варіанти відповідей

найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині

уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана

скасовувалося постійне скликання Генеральної й Старшинської ради

упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади

Запитання 6

Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині ХVІІ ст.?

варіанти відповідей

початок заселення території Дикого Поля українським селянами-втікачами з Правобережної України та запорозькими козаками

активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польської шляхти

нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України, пов'язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни

обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв'язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою

Запитання 7

 Укажіть особу за описом:

“Посаду генерального писаря він обійняв у 1707 році, і відразу ж став найближчим помічником гетьмана Мазепи, посвяченим в усі його плани. За всіх обставин він залишався вірним Мазепі й разом із гетьманом змушений був залишити територію України. Після смерті Мазепи його було обрано гетьманом, але до кінця життя він залишався в еміграції, ведучи переговори зі Швецією і Туреччиною з метою звільнення України, і навіть здійснюючи військові походи на українські землі.”


варіанти відповідей

І. Скоропадський;

Д. Апостол;

П. Орлик;

К. Гордієнко.


Запитання 8

заснування Нової (Підпільненської) Січі.

варіанти відповідей

1778

1734

1766

Запитання 9

зруйнування російськими військами Чортомлицької Січі; Полтавська битва;

варіанти відповідей

1709

1708

1706

Запитання 10

«Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» – угода, укладена між гетьманом П. Орликом і


варіанти відповідей

А шведським королем і козацькою старшиною.

Б  козацькою старшиною та запорозькими козаками.

В запорозькими козаками та турецьким султаном.

Г турецьким султаном і шведським королем.

Запитання 11

Кому належала законодавча влада згідно Конституції Пилипа Орлика? 

варіанти відповідей

А  Гетьману.

Б  Генеральній раді

В Генеральному Судді

Запитання 12

Чим закінчився похiд П. Оpлика на Правобережну Україну в 1711 р.?

варіанти відповідей

Невдачею антимосковської коаліції

 Встановленням влади П. Орлика на Правобережжі

Запитання 13

Розставте події у хронологічній послідовності

А Зруйнування Батурина військом Меншикова

Б Конституція Пилипа Орлика

В Повстання Семена Палія

Г Полтавська битва

варіанти відповідей

АГВБ

АВБГ

ГАВБ

ВАГБ

Запитання 14

Установіть відповідність між іменем гетьмана та стислою характеристикою його діяльності

1 С. Палій

2 І. Мазепа

3. П. Орлик

4. К. Гордієнко

А) фастівський полковник, який у 1702 р. очолив антипольське повстання на Правобережжі;

Б) гетьман у вигнанні, протягом тривалого часу очолював українську політичну еміграцію, автор "Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького;

В) останній гетьман Правобережної України;

Г) кошовий отаман Запорозької Січі;

Д) був гетьманом понад 20 років, уславився меценатською діяльністю

варіанти відповідей

1Г 2Б 3Д 4А

1В 2Д 3Б 4Г

1А 2Д 3Б 4Г

1А 2В 3Б 4Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест