Контроль письма 4 клас

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 4 клас
Тест виконано: 169 разів
12 запитань
Запитання 1

Як правильно записати порядковий числівник "перший"?

варіанти відповідей

one

first

the first

the one

Запитання 2

Познач порядкові числівники (декілька правильних варіантів).

варіанти відповідей

seventh

ten

second

twenty-six

two

tenth

Запитання 3

Обери слово, щоб правильно доповнити речення.

The Sahara is the largest ________ .

варіанти відповідей

ocean

desert

planet

forest

Запитання 4

Обери рядок, в якому всі дієслова в Past Simple Tense (в минулому часі).

варіанти відповідей

played, went, did, visited

go, cook, played, help

read, swim, cleaned, buy

Запитання 5

Обери варіант, в якому речення записане в Past Simple Tense.

варіанти відповідей

Mary always cleans her room on Sunday.

My friends are playing tennis now.

He visited his grandma last week.

I do my homework every day.

Запитання 6

Обери рядок, в якому правильно вжито ступінь порівняння прикметника "цікавий".

варіанти відповідей

interesting - more interesting - the most interesting

interesting - interestinger - the interestingest

Запитання 7

Утвори ступінь порівняння прикметника long.

варіанти відповідей

long - more long - the most long

long - longer - the longest

Запитання 8

Вибери правильну ступінь порівняння для речення.

Meg is ________ than Liz.

варіанти відповідей

the tallest

taller

tall

Запитання 9

Доповни речення правильним прийменником.

My parents usually go to their work ____ taxi.

варіанти відповідей

by

on

for

in

Запитання 10

Доповни речення правильним прийменником.

Nick goes to school ____ eight o'clock every day.

варіанти відповідей

for

on

in

at

Запитання 11

Доповни речення правильним прийменником.

The day was sunny .... London yesterday.

варіанти відповідей

at

on

in

for

Запитання 12

Склади речення з поданих слів.

is / Ukraine. / of / Kyiv / the / capital /

варіанти відповідей

Ukraine is the capital of Kyiv.

Kyiv Ukraine is the capital of.

Kyiv is the capital of Ukraine.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест