Контрольна робота №!1. Елементарні геометричні фігури.

Тест виконано: 261 раз
10 запитань
Запитання 1

Виберіть точки, які належать прямій та які їй не належать. Виберіть декілька правильних відповідей

варіанти відповідей

А ∊ а

А ∉ а

В ∊ а

С ∊ а

D ∊ а

D ∉ а

C ∉ а

B ∉ а

Запитання 2

АК = 12 см, довжина відрізка КВ в 3 рази менше, ніж АК. Знайдіть довжину АВ.

варіанти відповідей

9 см

15 см

16 см

21 см

Запитання 3

АВ=35 см, АК = 21 см, РВ = 27 см.

Знайти довжину відрізка РК

варіанти відповідей

14см

8 см

13см

неможливо визначити

Запитання 4

∠ САК = 22⁰, а ∠ ЕАК в 2 рази більше, ніж ∠ САК.

Знайдіть ∠САЕ .

варіанти відповідей

44⁰

66⁰

33⁰

46⁰

Запитання 5

Кут АВС = 180⁰. ∠1 : ∠2 : ∠3 , як 3 : 4: 5. Знайти ці кути.

варіанти відповідей

45⁰, 60⁰, 75⁰

30⁰, 60⁰, 90⁰

30⁰, 50⁰, 100⁰

35⁰, 65⁰, 80⁰

Запитання 6

РТ- бісектриса кута КРМ, РС - бісектриса кута КРТ.

Кут КРС = 19⁰. Зайдіть кут КРМ

варіанти відповідей

95⁰

57⁰

38⁰

76⁰

Запитання 7

Знайдіть суміжні кути, якщо їхні градусні міри відносяться як 3 : 2.

варіанти відповідей

36 і 144

50 і 130

108 і 72

800, 1000

Запитання 8

Знайдіть кут, вертикальний куту ∠ВOС

варіанти відповідей

∠NOD

∠MON

∠BON

 ∠DOC

Запитання 9

Знайти градусну міру ∠1, ∠2 та ∠4 кутів, якщо ∠3=710

варіанти відповідей

710, 1090 ,1090

710, 1190 ,1190

810, 1090 ,1800

Запитання 10

Три прямі перетинаються в одній точці (див. рис.) ∠KOM = 100°, ∠SOQ = 30°. Знайдіть ∠POS.

варіанти відповідей

1000

1300

1500

700

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест