23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Контрольна робота №1(тест) Поетична творчість М.Семенка, П.Тичини, С.Плужника, М.Рильського

Контрольна робота №1(тест)

Поетична творчість М.Семенка, П.Тичини, С.Плужника, М.Рильського

І варіант


1.Слова Євгена Маланюка «Від кларнета твого – пофарбована дудка зосталась. В окровавлений Жовтень – ясна обернулась весна» присвячені (0.5б.)

 А Павлу Тичині

 Б Євгену Плужнику

 В Максиму Рильському

 Г Михайлю Семенку

2.Автором терміна «розстріляне від­родження» є(0.5б.)

А Юрій Луцький

Б Юрій Лавріненко

В Юрій Шерех

Г Юрій Яновський

3.Футуристи відмовлялися у своїх творах від(0.5)

А культивування античних форм і об­разів

Б сміливого експериментування з ху­дожньою формою

В захоплення індустріальними пейза­жами

Г перенесення уваги з людини на ме­ханізми

4. Трагічні події під Крутами П.Тичина відтворив у поезії(0.5б.)

А «Пам’яті тридцяти»

Б «Одчиняйте двері»

В «Ви знаєте,як липа шелестить?»

Г «Арфами,арфами…»

5.М. Рильський належав до мистець­кого угруповання(0.5б.)

А символістів

Б футуристів

В імпресіоністів

Г неокласиків

6.У формі сонета написана поезія (0.5б.)

А «У теплі дні збирання винограду»

Б «О панно Інно...»

В «Бажання»

Г «Вчись у природи творчого спо­кою...»


7.Установіть відповідність між поетичними творами і рядками з них.(2б.)


1.Вона верталась із ясного саду,                            А «Солодкий світ!..»

Ясна, як сад, і радісна, як сміх.                              Б «Ніч... а човен - як срібний птах!..»

                                                                                   В «У теплі дні збирання винограду»

2.Вір і наслідуй. Учневі негоже                              Г «Вчись у природи творчого спокою»

Не шанувати ви­знаних взірців.                              Д «Арфами,арфами…»


3.Любая, милая -

Чи засмучена ти

ходиш, чи налита щас­тям вкрай...


4.І над нами, і під нами горятьсвіти…

І внизу, і вгорі глибини.


8.Установіть відповідність (2б.)

Назва твору

1 . «Арфами,арфами…»

2. «Ви знаєте,як липа шелестить?»

3. «Одчиняйте двері»

4. «Пам’яті тридцяти»


Мотив

А національно –визвольне пробудження народу

Б світлі сподівання українців і жорстока реальність

В краса кохання весняної ночі

Г роль митця в житті суспільства

Д єдність природи й високих почуттів Людини


9. Продовжте визначення: «Неокласицизм – це…». Назвіть представників (1б.)

А напрям у європейському мистецтві та літературі 10-20 років ХХ століття, одна з течій авангардизму

Б умовна назва естетичних тенденцій у європейській літературі кінця ХІХ – поч.. ХХ століття, характеризується культом героїки, уславленням мужності, утвердженням нового героя – мужньої людини , життя якої пов’язане з ризиком і незвичайними пригодами

В одна з течій у літературі , у принципах поетики якої було руйнування норм морфології та синтаксису, використання образів-символів і звуконаслідування

Г течія в літературі та мистецтві , що проявилася у використанні античних тем та сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої змісту художньої форми в оспівуванні земних насолод
10. Розкрийте зміст поняття кларнетизм. Відповідь проілюструйте прикладами. (2б.)11. Що таке «розстріляне відродження»? Назвіть його представників(2б.)

Контрольна робота №1(тест)

Поетична творчість М.Семенка, П.Тичини, С.Плужника, М.Рильського

ІІ варіант


1.Перша збірка П.Тичини має назву (0.5б.)

А «Золотий гомін»

Б «Замість сонетів і октав»

В «Сонячні кларнети»

Г «Вітер з України»


2.Поетом-футуристом був (0.5б.)

 А Павло Тичина

Б Михайль Семенко

 В Євген Плужник

 Г Максим Рильський

3.Утвердження життєздатності нації, незнищенність волелюбного духу наро­ду, поклоніння творчим началам буття - прикмети(0.5б.)

А гуманізму

Б оптимізму

В синкретизму

Г вітаїзму

4. Що єднає ліричних героїв віршів М.Рильського «У теплі дні збирання винограду» та «Солодкий світ» (0.5б.)

А оптимізм, жага життя, відчуття його радості

Б розчарування , смуток через відсутність гармонії у світі

В замилування природою , яка дає митцям натхнення

Г патріотичні настрої, прагнення активної громадської діяльності


5.Вірш П. Тичини «Пам’яті тридця­ти» належить до лірики(0.5б.)

А інтимної

Б пейзажної

В громадянської

Г філософської

6.Тема (мотив) твору Є. Плужника «Вчись у природи творчого спокою...» -(0.5б.)

А осіння «мудра пора» як взірець гармонії

Б людське життя - мить у вічності Всесвіту

В замилування земним буттям і красою Всесвіту

Г роль митця в духовному розвитку суспільства


7.Установіть відповідність між по­етичними творами і рядками з них. (2б.)

1.Звичайно, до нас не заходять

 автомобілі –

 Але почуваємо ми себе зовсім

 добре,справді.


2.Узори над весняних тонких віт,

Твій погляд, ніби пролісок несмілий...


3.Зимовий вечір.Тиша. Ми.

Я Вам чужий - я знаю.


4.Ось місяць, зорі,солов’ї...

 «Я твій», - десь чують дідугани.


А «Солодкий світ!..»

Б «О панно Інно...»

В «Ви знаєте, як липа ше­лестить...»

Г «Вчись у природи творчого спо­кою...»

Д «Запрошен­ня»


8. Установіть відповідність


Художній засіб

1 неологізм

2 порівняння

3 персоніфікація

4 алегорія


Цитата

А Сестру я Вашу так любив-

   Дитинно, злотоцінно

Б Ви знєте, як сплять старі гаї?

   Вони все бачать крізь тумани

В Сміх буде, плач буде

   Перламутровий

Г Одчиняйте двері –

  Наречена йде!

Д Я Ваші очі пам’ятаю

   Як музику, як спів


9.  Продовжте визначення: «Футуризм - …»Назвати представників (1б.)

А одна з течій у літературі , у принципах поетики якої було руйнування норм морфології і синтаксису, використання образів-символів і звуконаслідування

Б течія в літературі та мистецтві , що проявилася у використанні античних тем та сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої змісту художньої форми в оспівуванні земних насолод

В напрям у європейському мистецтві та літературі 10-20 років ХХ століття, одна з течій авангардизму

Г умовна назва естетичних тенденцій у європейській літературі кінця ХІХ – поч.. ХХ століття, характеризується культом героїки, уславленням мужності, утвердженням нового героя – мужньої людини , життя якої пов’язане з ризиком і незвичайними пригодами


10. Розкрийте зміст поняття сонет. Відповідь проілюструйте прикладами.(2б.)


11. Хто належав до групи «київських неокласиків»? Яким було їхнє кредо? (2б.)

Додано: 27 вересня 2020
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
1 запитання
Запитання 1

1.Слова Євгена Маланюка «Від кларнета твого – пофарбована дудка зосталась. В окровавлений Жовтень – ясна обернулась весна» присвячені 

варіанти відповідей

Павлу Тичині

Євгену Плужнику

Максиму Рильському

Михайлю Семенку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест