Контрольна робота 1 з монетарної політики

Додано: 22 квітня
Предмет:
Тест виконано: 13 разів
20 запитань
Запитання 1

Гроші - це:

варіанти відповідей

Товар, що стихійно виділився з всієї маси товарів і виконує роль загального еквівалента вартості

Штучна соціальна умовність,  яка дозволяє платити  власникам ресурсів і виробникам товарів

Все те, що звичайно приймається в обмін на товари і послуги

Стандартний засіб, що використовується для обміну речей та послуг

Запитання 2

Вартість грошей:

варіанти відповідей

Може зрости і знизитися

Завжди остається незмінною

Зростає з плином часу

Піднімається зі зростанням цін

Запитання 3

Функції грошей полягають в тому, що:

варіанти відповідей

Вони  використовувались  для  вимірювання  вартості  товару  і створення скарбів

Вони є засобом обігу і засобом платежу

Вони виступають як світові гроші

Усі перелічені відповіді вірні

Запитання 4

Функції кредитних грошей?

варіанти відповідей

Засіб накопичення

Засіб обігу

Засіб платежу

Усі відповіді вірні

Запитання 5

Самою важливою умовою стабільності грошей є:

варіанти відповідей

Забезпечення грошового обігу золотом

Державний контроль над цінами

Контроль уряду за діяльністю емісійного центру країни

Стабільність розвитку національної економіки

Запитання 6

Яке з цих визначень більш повно відображає поняття інфляції?


варіанти відповідей

Втрата довіри людей до грошових знаків і перехід на бартерні угоди

Збільшення грошово-паперового обігу годи

Надмірне, проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей

Показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання

Запитання 7

Індекс споживчих цін використовується при визначенні:

варіанти відповідей

Обсягу споживання населення

Кількості сімей, що знаходяться за межею бідності

Зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання


Зміни номінального ВВП

Запитання 8

До основних наслідків інфляції слід віднести:

варіанти відповідей

Пониження життєвого рівня населення

Падіння зацікавленості до довгострокових інвестицій

Збагачення власників нерухомого майна, перерозподіл багатства

Вірна відповідь включає все перераховане вище

Запитання 9

Початковою вихідною формою повноцінних грошей були: 

варіанти відповідей

Товарні гроші 

Металеві гроші 

Паперові гроші

Депозитні гроші

Запитання 10

Грошова система – це: 

варіанти відповідей

Форма організації грошового обороту в країні, яка склалася історично і за кріплена на законодавчому рівні

Сукупність усіх грошей, платежів у народному господарстві 

Процес безперервного руху грошей між суб’єктами економічних відносин

Запитання 11

Складовим грошової системи є: 

варіанти відповідей

Системи безготівкових розрахунків 

Валютна система 

Система готівкового обігу 

Всі відповіді вірні

Запитання 12

За характером регулювання національної валютної системи грошові системи класифікують на:


варіанти відповідей

Ринкові, неринкові 

Відкриті, закриті

Подвійної валюти

Запитання 13

За характером економічної системи грошові системи класифікують на:


варіанти відповідей

Ринкові, неринкові 

Відкриті, закриті

Подвійної валюти

Запитання 14

Грошова система при якій переважають адміністративні методи регулювання грошового обігу це: 


варіанти відповідей

Ринкові грошові системи 

Неринкові грошові системи 

Відкриті грошові системи

Запитання 15

Монетарна політика це:


варіанти відповідей

Політика держави, через яку уповноважена державою інституція контролює обсяг пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності, сприяння економічному зростанню, дотриманню рівня безробіття населення на низькому рівні

Збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання в середньостроковій перспективі низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін

реалізація господарської політики держави або окремого підприємства

Запитання 16

Грошова маса це:

варіанти відповідей

Уся сукупність запасів грошей у всіх її формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обігу в певний момент 

Це специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності

Переказні кошти у національній валюті 

Цінні папери власного боргу банків

Запитання 17

Грошовий агрегат це:

варіанти відповідей

Уся сукупність запасів грошей у всіх її формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обігу в певний момент 


Це специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності

Переказні кошти у національній валюті 

Цінні папери власного боргу банків

Запитання 18

Кредитна картка - це:

варіанти відповідей

Розрахунковий засіб, який найчастіше видається банками своїм клієнтам

Письмове зобов'язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений строк

Наказ власника банківського рахунку перерахувати певну суму на користь пред'явника чека. Наслідком цього розпорядження може бути або видача пред'явникові чека готівки, або безготівковий перерахунок грошей з одного банківського рахунку на інший


Запитання 19

Вексель - це:

варіанти відповідей

Письмове зобов'язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений строк 

Розрахунковий засіб, який найчастіше видається банками своїм клієнтам n>

Наказ власника банківського рахунку перерахувати певну суму на користь пред'явника чека. Наслідком цього розпорядження може бути або видача пред'явникові чека готівки, або безготівковий перерахунок грошей з одного банківського рахунку на інший

Запитання 20

Чек - це:

варіанти відповідей

Письмове зобов'язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений строк 

Наказ власника банківського рахунку перерахувати певну суму на користь пред'явника чека. Наслідком цього розпорядження може бути або видача пред'явникові чека готівки, або безготівковий перерахунок грошей з одного банківського рахунку на інший


Розрахунковий засіб, який найчастіше видається банками своїм клієнтам n>

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест