Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Додано: 16 жовтня 2023
Предмет: Фізика
14 запитань
Запитання 1

Відхилення значення виміряної величини від її істинного значення

варіанти відповідей

похибки

відхилення

неточність

вимірювання

Запитання 2

Вимірюючи рулеткою відстань, неможливо прокласти рулетку ідеально рівно; відлічуючи час секундоміром, неможливо його миттєво ввімкнути та вимкнути, й т. д. 

варіанти відповідей

Випадкова похибка

Систематична похибка

Похибка

Відхилення

Запитання 3

Величини, які визначаються тільки значенням називаються

варіанти відповідей

фізичні

векторними

скалярними

дійсні

Запитання 4

Зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл

варіанти відповідей

кінематика

фізичний рух

механічний рух

рух тіл

Запитання 5

Уявну лінію, в кожній точці якої послідовно перебувала матеріальна точка під час руху, називають

варіанти відповідей

матеріальна точка

переміщення

траєкторія

шлях

Запитання 6

До рівномірного руху відносяться графіки

варіанти відповідей
Запитання 7

Човен пропливає річкою певну відстань протягом за 3 години, проти течії це ж відстань — за 5 годин. Власна швидкість човна однакова в обох випадках. За який час ця відстань подолає пліт?

варіанти відповідей

15 хвилин

35 годин

54000 секунд

15 годин

Запитання 8

Рівняння руху тіла дано як x = 4 – 3t . Визначити початкову координату тіла, проекцію швидкості руху на вісь ОХ та проекцію переміщення за 2 секунди. Написати рівняння координати.

варіанти відповідей

х0 = 4м ; vх = - 3м/с; Sх = 6м

х0 = 4м ; vх = 3м/с; Sх = 6м

х0 = - 4м ; vх = - 3м/с; Sх = -6м

х0 = - 4м ; vх = 3м/с; Sх = -6м

Запитання 9

Рух із незмінним прискоренням, тобто рух, під час якого швидкість руху тіла змінюється однаково за будь-які рівні інтервали часу

варіанти відповідей

рівноприскорений рух

механічний рух

прямолінійний рух

рівномірний рух

Запитання 10

Рояль кидають з 12 поверху з нульовою початковою швидкістю. За який час він долетить до землі? Один поверх має висоту 3 метри, опором повітря нехтувати

варіанти відповідей

3 години

2,7 години

2,7 секунди

15 секунд

Запитання 11

Автобус їхав зі швидкістю 60 км/год та почав гальмувати на світлофорі із прискоренням 0,5 метра на секунду у квадраті. Через скільки секунд його швидкість дорівнюватиме 40 км/год?

варіанти відповідей

3 секунди

15 годин

11 секунд

2 години

Запитання 12

За п'яту секунду прямолінійного руху з постійним прискоренням тіло проходить шлях 5 м і зупиняється. Знайти прискорення тіла.

варіанти відповідей

10 м/с2

10 м/с

20 км/хв

10 км/год

Запитання 13

Рух тіла, кинутого вертикально вгору або вниз

варіанти відповідей

це рівномірний прямолінійний рух

це рівноприскорений прямолінійний рух

це рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює прискоренню вільного падіння

це прямолінійний рух

Запитання 14

Гальмо легкового автомобіля справне, якщо на сухому асфальті при швидкості 28 м/с гальмівний шлях автомобіля дорівнює 49 м. Визначте час гальмування та прискорення руху автомобіля.

варіанти відповідей

15 секунди 8 м/с2

3,5 секунди 8 м/с2

8 секунди 3,5 м/с

3,5 годин 8 м/с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест