Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Додано: 23 грудня 2022
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 39 разів
8 запитань
Запитання 1

Вид теплопередачі, який зумовлюється хаотичним рухом частинок речовини й не супроводжується перенесенням цієї речовини. 

варіанти відповідей

Теплопровідність

Випромінювання

Поглинання

Конвекція

Запитання 2

Питома теплоємність речовини вимірюється 

варіанти відповідей

В Дж       

В Дж/кг 0с

В  Дж/кг

В  Дж*0с/кг

Запитання 3

Зміну температури обчислюють за формулою

варіанти відповідей
Запитання 4

Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання сталевої деталі масою 200 г від 35 до 1235 °С? 

варіанти відповідей

Q=145 кДж

Q=130 кДж

Q=120 кДж

Q=145 Дж

Запитання 5

Вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти  потоками рідини або газу.

варіанти відповідей

Теплопровідність

Випромінювання

Поглинання

Конвекція

Запитання 6

Питому теплоємність речовини обчислюють за формулою 

варіанти відповідей
Запитання 7

Яка кількість теплоти потрібна для нагрівання цегли масою 4 кг від 15 до 30 °С? 

варіанти відповідей

Q=52,8кДж

Q=52,8МДж

Q=52,8Дж

Q=2,8кДж

Запитання 8

Для нагрівання 400 г металу від 25 до 45 °С потрібна кількість теплоти 1,12 кДж. Визначте, що це за метал. 

варіанти відповідей

с=140 Дж/кг*0с

с=14 Дж/кг*0с

с=1400 Дж/кг*0с

с=10 Дж/кг*0с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест