Контрольна робота 10 клас " Репродукція та розвиток"

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
28 запитань
Запитання 1

Виберіть ознаки , які характерні для оогенезу

варіанти відповідей

з 1 диплоїдної клітини утворюється 1 яйцеклітина та 3 полярні тільця

з 1 диплоїдної клітини утворюється 3 яйцеклітина та 1 полярне тільце

клітина, що утворюється має гаплоїдний набір хромосом

клітина, що утворюється має диплоїдний набір хромосом

оогенез проходить в 4 етапи: розмноження, ріст, дозрівання, формування

оогенез відбувається у матці

Запитання 2

Оберіть ознаки, які характерні для сперматогензу

варіанти відповідей

з 1 гаплоїдно клітини утворюються 4 однакові сперматозоїди

з 1 диплоїдної клітини утворюються 4 клітини, набір хромосом диплоїдний

з 1 диплоїдної клітини утворюються 4 клітини, набір хромосом гаплоїдний

сперматогенез відбувається у самців

сперматогенез проходить в 4 етапи: розмноження, ріст, дозрівання, формування

сперматогенез відбувається у яєчниках

Запитання 3

Виберіть ознаки спільні для яйцеклітини та сперматозоїда

варіанти відповідей

рухливі, великі за розміром клітини

нерухливі, великі клітини

мають гаплоїдний набір хромосом

утворюються в результаті мейозу

утворюються в результаті мітозу

Запитання 4

Зовнішнє запліднення відбувається у водному середовищі, оскільки гамети

варіанти відповідей

рухаються швидше у воді

на суходолі не здатні до руху

на суходолі швидко стають їжею

отримують поживні речовини з води

Запитання 5

Увідповідніть тип запліднення з організмом, для якого він характерний.

1. зовнішнє запліднення

2. внутрішнє запліднення

А. амеба

Б. акула

В. саламандра

Г. короп

Д.горобець звичайний

Е. жаба озерна

Ж. крокодил нільський

варіанти відповідей

1 А,Б, В ,Г 2. Д, Е, Ж

1 В,Г ,Е 2. Б,Д,Ж

1 А ,Б, В 2.Г,Д, Е, Ж

1 В, Г 2 Б,Д,Е,Ж

Запитання 6

Нестатевим розмноженням є

варіанти відповідей

відкладання ікри рибами

вилуплення пташенят з яйця

розмноження малини відводками

злиття гамет хламідомонади

розсіювання спор опеньками

поділ амеби

Запитання 7

НА РИСУНКУ ЗОБРАЖЕНИЙ ОРГАНІЗМ

варіанти відповідей

РОЗДІЛЬНО СТАТЕВИЙ

ОДНОДОМНИЙ

ГЕРМАФРОДИТ

ДВОДОМНИЙ

Запитання 8

Які форми розмноження притаманні організму зображеному на рисунку

варіанти відповідей

статеве та вегетативне

вегетативне та нестатеве

нестатеве та статеве

статеве та партеногенез

нестатеве та партеногенез

Запитання 9

Партеногенез є різновидом

варіанти відповідей

статевого розмноження гермафродитів

спороутворення

статевого розмноження

вегетативного розмноження

нестатевого розмноження

Запитання 10

Увідповідніть організм і типи (чи тип) розмноження, що йому характерні.

1. дріжджі

2. суниця лісова

3. хвощ польовий

4. рак річковий

А нестатеве і статеве

Б чергування нестатевого та статевого і вегетативне

В статеве і вегетативне

Г лише нестатеве

Д лише статеве

варіанти відповідей

1 Г 2 В 3 Б 4 Д

1 А 2 В 3 Б 4 Д

1 А 2 В 3 Б 4 Г

1 Г 2 А 3 Б 4 В

Запитання 11

Статеве розмноження

варіанти відповідей

не трапляється в гермафродитів

не трапляється у тварин

характерне для всіх квіткових рослин

передбачає утворення зиготи

характерне для всіх еукаріот

Запитання 12

ПАРТЕНОГЕНЕЗ - це:

варіанти відповідей

поєднання в одній клітині спадкового матеріалу двох клітин

затримка онтогенезу у деяких видів організмів із надбанням здатності до статевого розмноження на стадії, що передує дорослому стану.

форма статевого розмноження, коли розвиток зародка відбувається з незаплідненої яйцеклітини

творення нового організму з виростів тіла материнського організму

 з'єднання двох особин при статевому акті, у вузькому значенні — злиття двох гамет

 процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.

Запитання 13

КОПУЛЯЦІЯ

варіанти відповідей

поєднання в одній клітині спадкового матеріалу двох клітин

затримка онтогенезу у деяких видів організмів із надбанням здатності до статевого розмноження на стадії, що передує дорослому стану.

форма статевого розмноження, коли розвиток зародка відбувається без запліднення

творення нового організму з виростів тіла материнського організму

 з'єднання двох особин при статевому акті, у вузькому значенні — злиття двох гамет

 процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.

Запитання 14

БРУНЬКУВАННЯ

варіанти відповідей

поєднання в одній клітині спадкового матеріалу двох клітин

затримка онтогенезу у деяких видів організмів із надбанням здатності до статевого розмноження на стадії, що передує дорослому стану.

форма статевого розмноження, коли розвиток зародка відбувається без запліднення

утворення нового організму з виростів тіла материнського організму

 з'єднання двох особин при статевому акті, у вузькому значенні — злиття двох гамет

 процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.

Запитання 15

Укажіть групу рослин, яким притаманне подвійне запліднення:

варіанти відповідей

голонасінні

мохоподібні

покритонасінні

папоротеподібні

Запитання 16

Клон-це:

варіанти відповідей

 вегетативна   клітина

клон-потомство однієї особини, яка розмножилася вегетативно

статеві клітини

соматичні клітини

Запитання 17

На рисунку зображена форма розмноження

варіанти відповідей

статеве

нестатеве

вегетативне

множинний поділ

Запитання 18

Оберіть правильну послідовність стадій гаметогенезу:

варіанти відповідей

розмноження, ріст, дозрівання, формування;

 формування, розмноження, ріст, дозрівання;

ріст, розмноження, дозрівання, формування;

ріст; дозрівання, формування, розмноження;

дозрівання, розмноження, формування, ріст.;

Запитання 19

Біологічне значення запліднення

варіанти відповідей

поєднуються ознаки двох батьківських організмів

 підтримання сталості хромосомного набору певного виду

відновлення диплоїдного набору хромосом 

забезпечується безперервність поколінь 

механізм формування комбінативної мінливості

Запитання 20

Для гаметогенезу не характерні процеси:

варіанти відповідей

 утворення зиготи

мітотичний поділ клітин

утворення гаструли

дозрівання статевих клітин

мейотичний поділ клітин 

Запитання 21

Під час розвитку гамет на стадії розмноження має місце такий тип поділу клітин:

варіанти відповідей

мітоз

 на цій стадії клітини не діляться

амітоз

 мейоз

Запитання 22

Сперматогенез починається:

варіанти відповідей

після народження 

після статевого дозрівання

під час ембріонального розвитку

 в пубертатний період

Запитання 23

Овогенез починається:

варіанти відповідей

під час ембріонального розвитку

після народження 

 в пубертатний період 

в період статевого дозрівання

Запитання 24

Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин:

варіанти відповідей

копуляція; 

овуляція;

розмноження;

запліднення;

Запитання 25

На рисунку зображена форма розмноження

варіанти відповідей

статеве

нестатеве

вегетативне

множинний поділ

Запитання 26

Які форми розмноження притаманні організму зображеному на рисунку

варіанти відповідей

чергування нестатевого та статевого поколінь та вегетативне

вегетативне та нестатеве

нестатеве та статеве

статеве та партеногенез

нестатеве та партеногенез

статеве та вегетативне

Запитання 27

На рисунку зображено процес

варіанти відповідей

кросинговер

мутація

кон*югація

модифікація

Запитання 28

Життєздатність сперматозоїда:

варіанти відповідей

1-2 год

1-2 доби

5-10 хв

3 - 5 діб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест