26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Контрольна робота №3 "Перпендикулярність площин. Двогранний кут. Вимірювання відстаней і кутів у просторі"

Тест виконано: 259 разів
17 запитань
Запитання 1

Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?

варіанти відповідей

30⁰

60⁰

90⁰

120⁰

Запитання 2

ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.

Чому дорівнює відстань від прямої CG до площини ABF?

варіанти відповідей

0 см

12 см

6 см

3 см

Запитання 3

ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.

Чому дорівнює відстань від між площинами CGВ до площини AЕН?

варіанти відповідей

0 см

3 см

6 см

12 см

Запитання 4

Похила утворює з площиною кут 45⁰. Знайдіть довжину похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 6√2 см.

варіанти відповідей

6 см

144 см

36 см

12 см

Запитання 5

Кут β між прямою і площиною може бути …

варіанти відповідей

Кут β – будь-який  

Кут β – гострий 

0º ≤ β ≤ 90º

Запитання 6

Кутом між похилою і площиною називають кут між …

варіанти відповідей

Похилою та перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої

Похилою та її проекцією на дану площину

Перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої та проекцією похилої

Запитання 7

Кут β між двома площинами бути …

варіанти відповідей

Тупим 

β = 0º , β = 180º

0º ≤ β ≤ 180º

Запитання 8

Якщо точка Р простору рівновіддалена від сторін трикутника, то основою перпендикуляра, проведеного з точки Р до площини трикутника, є …

варіанти відповідей

Центр кола, вписаного в трикутник

Центр кола, описаного навколо трикутника

Середина сторони трикутника

Запитання 9

Якщо точка М простору рівновіддалена від вершин прямокутника, то основою перпендикуляра, опущеного з точки М на площину прямокутника, є 

варіанти відповідей

Вершина прямокутника

Центр кола, описаного навколо прямокутника

Довільна точка площини

Запитання 10

Скільки можна провести прямих, одночасно перпендикулярних до двох мимобіжних прямих?

варіанти відповідей

Одну 

Жодної

Безліч 

Запитання 11

Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і …

варіанти відповідей

Її проекцією на площину

Перпендикуляром, проведеним до площини

Довільною прямою площини

Запитання 12

Чи може площа проекції многокутника бути більшою за площу самого многокутника?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 13

Кут між площиною многокутника і її проекцією 45°,

площа проекції 10 см 2. Знайти площу многокутника у просторі.

варіанти відповідей

10см2

10√3см2

5см2

10√2см2

Запитання 14

Двогранний кут дорівнює 60⁰. На одній із граней дано точку, яка знаходиться на відстані 8√3 см від ребра двогранного кута. На якій відстані знаходиться ця точка від другої грані двогранного кута?

варіанти відповідей

12 см

16 см

24 см

6 см

Запитання 15

Кінці відрізка АВ, що не перетинає площину β знаходяться на відстанях 10 см і 13 см від цієї площини. на якій відстані від площини знаходиться середина цього відрізка?

варіанти відповідей

11 см

11,5 см

12 см

12,5 см

Запитання 16

Точка віддалена від кожної з прямих, що містять сторони квадрата, на 13 см, а від площини квадрата на 12 см. Знайдіть площу квадрата.

варіанти відповідей

169 см2

144 см2

25 см2

100 см2

Запитання 17

Два рівнобедрені трикутники мають спільну основу завдовжки 4 см. Кут між площинами трикутників дорівнює 60⁰, а їхні площі дорівнюють 6 см2 і 10 см2. Якою може бути відстань між вершинами трикутників? можна обрати декілька відповідей.

варіанти відповідей

√17 см

√19 см

7 см

8 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест