Онлайн тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 10 клас
Створено 15 грудня
Приклад запитання: Градусна міра зовнішнього кута А рівнобедреного трикутника АВС (АВ=ВС) становить 125о. Знайдіть градусну міру кута В.
Геометрія, 10 клас
Створено 10 грудня
Приклад запитання: Який вид симетрії ви бачите на зображенні?
Приклад запитання: Дві прямі у просторі називаються перпендикулярними, якщо
Приклад запитання: Паралельною проекцією прямої може бути …
Геометрія, 10 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: 1. Яка з запропонованих точок лежить на осі у?
Приклад запитання: Через дві точки простору можна провести:
Геометрія, 10 клас
Створено 1 грудня
Приклад запитання: Дві прямі,які перетинаються під прямим кутом, називаються:
Приклад запитання: Вибери означення паралельних прямих. Сформулюй означення.
Геометрія, 10 клас
Створено 19 листопада
Приклад запитання: Якщо кожна з двох різних площин α і β паралельна прямій m, то...
Геометрія, 10 клас
Створено 17 листопада
Приклад запитання: ABCDA1B1C1D1 - куб. Знайдіть кут між прямими АА1 та ВС.
Геометрія, 10 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: Площа трикутника обчислюється за формулою...
Геометрія, 10 клас
Створено 14 листопада
Приклад запитання: Відомо, що прямі a і b лежать на одній площині. Укажіть неможливий варіант взаємного розміщення цих прямих.
Приклад запитання: Пряма називається перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна…
Геометрія, 10 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Знайти відстань між точками А(-2;3; 1) і В (0;1;0)
Геометрія, 10 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Пряма а належить площині α. Скільки спільних точок мають пряма а та площина α?
Геометрія, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Скільки спільних точок мають площина і паралельна їй пряма?
Геометрія, 10 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Якщо пряма. яка не належить площині, паралельна деякій прямій цієї площини, то вона...
Геометрія, 10 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Прямі a та b паралельні прямій е. Яке взаємне розміщення прямих a і b?
Геометрія, 10 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Якщо α ∥ β, то будь яка пряма, паралельна площині α, буде паралельною і площині β.
Геометрія, 10 клас
Створено 1 листопада
Приклад запитання: Пряма а паралельна площині α. Яке з наведених тверджень істинне?
Геометрія, 10 клас
Створено 30 жовтня
Приклад запитання: Дві прямі у просторі називаються перпендикулярними, якщо ...
Геометрія, 10 клас
Створено 30 жовтня
Приклад запитання: Якщо пряма, яка не належить площині, паралельна деякій прямій цієї площини, то вона …
Геометрія, 10 клас
Створено 30 жовтня
Приклад запитання: Дві прямі називаються паралельними, якщо вони…
Геометрія, 10 клас
Створено 24 жовтня
Приклад запитання: Основні фігури у просторі :
Приклад запитання: Сколько плоскостей можно провести через три точки А, В, С, которые не лежат на одной прямой?
Геометрія, 10 клас
Створено 23 жовтня
Приклад запитання: Прямі a та b паралельні прямій с. Яке взаємне розміщення прямих a і b?
Геометрія, 10 клас
Створено 20 жовтня
Приклад запитання: Якщо α ‖ β, то будь-яка пряма, паралельна площині α , буде паралельною і площині β.
Приклад запитання: Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Укажіть пряму, по якій перетинаються площини АDC і AA1B1.
Геометрія, 10 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Яке з наступних тверджень правильне?
Приклад запитання: Відомо, що пряма с і площина β мають дві спільниі точки. Скільки ще точок мають ці пряма і площина