Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Які з наведених тверджень є правильними?І. Якщо сума двох кутів дорівнює 1800, то ці кути є суміжними;ІІ. Якщо діагоналі паралелограма рівні між собою, то цей паралелограм є прямокутником;ІІІ. У прямокутному трикутнику з катетами в і с і гіпотенузою а, виконуються рівність а2 + в2 = с2;IV. Через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провети єдину площину.
Геометрія, 10 клас
Створено 16 червня
Приклад запитання: Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …
Приклад запитання: Які з наведених тверджень є правильними?І. Через дві прямі простору можна провести єдину площину;ІІ. Якщо дві точки належать площині α, то й пряма, що проходить через ці дві точки, належать площині α;ІІІ. Через три точки можна провести єдину площину;IV. Через точку К, що не належить площині α, можна провести тільки одну пряму, паралельну площині α.
Геометрія, 10 клас
Створено 12 червня
Приклад запитання: BCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.Чому дорівнює відстань від прямої FG до площини ABC?
Приклад запитання: При якому значенні x вектори a̅ (−x; 4; 2) i b̅ (6; 3;−3x) перпендикулярні ?
Приклад запитання: Яким є взаємне розміщення різних прямих а і b, якщо пряма а перпендикулярна до площини α і пряма b перпендикулярна до площини α?
Приклад запитання: Знайти відстань між точками А(-2;3; 1) і В (0;1;0)
Геометрія, 10 клас
Створено 7 червня
Приклад запитання: Знайдіть довжину вектора АВ, якщо А(-1;1;-1), В(-1;1;1)
Геометрія, 10 клас
Створено 7 червня
Приклад запитання: Відстанню від точки до площини називається
Приклад запитання: ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.Чому дорівнює відстань від прямої FG до площини ABC?
Приклад запитання: Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …
Приклад запитання: Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …
Приклад запитання: Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …
Приклад запитання: Знайти відстань між точками А(3;2;5); В(-1;-2;3).
Приклад запитання: Дві прямі у просторі називаються перпендикулярними, якщо вони…
Приклад запитання: Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …
Приклад запитання: ABCDA₁B₁C₁D₁- прямокутний паралелепіпед. Знайти градусну міру кута між площинами АВВ₁ і А₁С₁С.
Приклад запитання: ABCDA₁B₁C₁D₁- прямокутний паралелепіпед. Знайти градусну міру кута між площинами АВВ₁ і А₁С₁С.
Геометрія, 10 клас
Створено 1 червня
Приклад запитання: Яка з точок належить площині ОХУ:
Приклад запитання: Знайдіть скалярний добуток векторів m̅ (1; 2; - 3) і n̅ ( -8; 2; 4).
Геометрія, 10 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: ABCDA₁B₁C₁D₁- прямокутний паралелепіпед. Знайти градусну міру кута між площинами АВВ₁ і А₁С₁С.
Геометрія, 10 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: Дано трикутник АВС (∠С=900), до площини якого проведено перпендикуляр AS. Укажіть відстань від точки S до прямої ВС.
Приклад запитання: Пряма а належить площині β, а пряма в перетинає площину β у точці , що не лежить на прямій а. Яке взаємне розміщення прямих а і в ?
Геометрія, 10 клас
Створено 27 травня
Приклад запитання: Вектор ̅ОА  лежить на осі z прямокутної декартової системи координат у просторі (див. рисунок), і його початок збігається з початком координат. Визначте координати вектора  ̅ОА, якщо його довжина дорівнює 3.
Геометрія, 10 клас
Створено 27 травня
Приклад запитання: З однієї точки до площини проведено перпендикуляр і похилі. Вказати властивості перпендикуляра, похилих і проекцій
Приклад запитання: Які вектори називаються колінеарними?
Приклад запитання: Дано вектори а(-2;0;3) і с(1;2;-1). Знайдіть координати вектора t=5а+3с
Приклад запитання: Знайти довжину вектора АВ, якщо А(-1;1;-1), В(2;-1;3).
Приклад запитання: ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.Чому дорівнює відстань від прямої FG до площини ABC?