17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Онлайн-тести з геометрії 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 10 клас
Створено 21 червня
Приклад запитання: До площини α проведено похилу АВ і перпендикуляр АО. Знайти довжину проекції ВО, якщо АВ = 50 см, АО = 40 см ,
Геометрія, 10 клас
Створено 16 червня
Приклад запитання: Якій координатній площині належить точка з координатами (х;0;z)
Приклад запитання: Відстанню між паралельними площинами називається
Приклад запитання: Якій з координатних площин належить точка А(3;0;-4)?
Приклад запитання: Відомо, що а ∥ b, b ∥ c. Яке взаємне розміщення прямих а і с?
Приклад запитання: Скільки площин перпендикулярних до даної прямої, можна провести через точку, що лежить поза даною прямою?
Геометрія, 10 клас
Створено 15 червня
Приклад запитання: Проекція похилої це-...
Приклад запитання: Яке твердження правильне?
Геометрія, 10 клас
Створено 14 червня
Приклад запитання: Яке твердження правильне?
Приклад запитання: Дано два вектори : ̅а̅(-1;4;2) і k̅(3;7;-5). Знайдіть координати вектора b̅ = a̅ + k̅.
Геометрія, 10 клас
Створено 8 червня
Приклад запитання: Як у прямокутній системі коодинат у просторі називають вісь Ох?
Приклад запитання: На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (А1В1С1D1) ?
Приклад запитання: Скільки площин перпендикулярних до даної прямої, можна провести через точку, що лежить поза даною прямою?
Геометрія, 10 клас
Створено 5 червня
Приклад запитання: .
Геометрія, 10 клас
Створено 4 червня
Приклад запитання: Як у прямокутній системі коодинат у просторі називають вісь Ох?
Приклад запитання: Відстанню між паралельними площинами називається
Геометрія, 10 клас
Створено 4 червня
Приклад запитання: Які прямі є паралельними? (правильних відповідей може бути декілька)
Приклад запитання: Скільки площин можна провести через пряму і точку, що не лежить на даній прямій?
Приклад запитання: Відомо, що а ∥ b, b ∥ c. Яке взаємне розміщення прямих а і с?
Приклад запитання: Пряма 
Приклад запитання: Відстанню між паралельними площинами називається
Геометрія, 10 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: Дано точки А(-2;1;3), В(3;-2;-1) і С(-3;4;2). Знайти координати вектора АС
Геометрія, 10 клас
Створено 31 травня
Приклад запитання: Дано мимобіжні прямі a i b. Скільки існує площин, які проходять через пряму a i паралельні прямій b?
Приклад запитання: Знайдіть координати точки M, симетричної точці K (9; - 5;1) відносно точки P (1; - 6; 3).
Приклад запитання: Шість точок не лежать в одній площині.Яке найбільше число цих точок може лежати на одній прямій?
Геометрія, 10 клас
Створено 27 травня
Приклад запитання: У коло, діаметр якого 4 см, вписано чотирикутник АВСD. Знайдіть діагональ АС цього чотирикутника,якщо кут АВС = 60°.
Приклад запитання: Через які фігури в просторі неможливо провести площину?
Приклад запитання: На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (А1В1D1) ?
Геометрія, 10 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Дано: f(x)=x3-3. Знайти:f(0) i f(-1).
Приклад запитання: 1.Скільки площин можна провести через три точки А,В,С , якщо АВ=АС=ВС=2 см?