Контрольна робота № 3 "Зорі. Еволюція зір. Наша галактика. Будова і еволюція Всесвіту. Життя у Всесвіті"

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 522 рази
22 запитання
Запитання 1

Яка зоря є найяскравішою на нічному небі?

варіанти відповідей

Полярна зірка

Сіріус

Проксима

Венера

Запитання 2

Від чого залежить тривалість"життя" зорі?

варіанти відповідей

Розмірів

Маси

Температури

Видимої зоряної величини

Запитання 3

До якого виду галактик відноситься Наша галактика?

варіанти відповідей

Еліптичні

Спіральні

Неправильні

Правильні

Запитання 4

Яка туманність відноситься до темних туманностей?

варіанти відповідей

Кінська голова

Оріона

Равлика

Крабовидна

Запитання 5

Які зорі відносяться до спалахуючих зір?

варіанти відповідей

Наднові

Пульсари

Цефеїди

Квазари

Запитання 6

Які з цих подвійних зір не відносять до фізично-подвійних зір?

варіанти відповідей

Оптично-подвійнні

Затемнювально-подвійні

Спектрально-подвійні

Тісні подвійні системи

Запитання 7

Які зорі називають "маяками космосу"?

варіанти відповідей

Пульсари

"Нові"

Цефеїди

"Наднові"

Запитання 8

Чому астрономи, спостерігаючи в телескоп за далекими галактиками, бачать минуле Всесвіту?

варіанти відповідей

Бо швидкість світла 300 000 км/с є обмеженою величиною, тому від да­леких галактик надходить до Землі інформація тільки че­рез мільярди років після їхнього утворення. 

Бо інформація про сучасний стан Всесвіту поглинаєть­ся чорними дірами

Бо далекі галактики ми спостерігаємо ще до того моменту, як там утворились зорі. 

Бо астрономи почали користуватись телескопами тіль­ки в XVII ст.

Запитання 9

Термін “нова" зоря означає:

варіанти відповідей

у космосі утворилася молода зоря

світність раптово зростає в тисячі і мільйони разів

відбува­ються зіткнення зір

вибухнула стара зоря

Запитання 10

Який космічний об’єкт називають пульсаром?

варіанти відповідей

Нейтрон­ну зорю

Білого карлика

Пульсуючу зорю

Подвійну зорю, коли одна зоря закриває іншу

Запитання 11

Видима зоряна величина визначає:

варіанти відповідей

яскравість зорі

світність зорі

радіус зорі

температуру зорі

Запитання 12

Більшість вчених вважають, що в центрі Галактики знаходиться

варіанти відповідей

червоний карлик

чорна діра

темна матерія

нейтронна зоря

Запитання 13

До космологічних парадоксів відносять:

варіанти відповідей

Фотометричний

Теплової смерті

Фізичний

Гравітаційний

Акумулятивний

Відродження

Запитання 14

Зараз відомо...

варіанти відповідей

дві форми життя - білкова та кібернетична

одна форма життя - кібернетична

одна форма життя - білкова

Запитання 15

Основою виникнення життя на планеті є

варіанти відповідей

наявність хлору

наявність заліза

наявність гелію

наявність води

Запитання 16

Галактики-...

варіанти відповідей

хмари атомарного водню

велетенські скупчення пилу

велетенські космічні системи

Запитання 17

Згідно з астрофізичними даними...

варіанти відповідей

2% маси усієї Галактики сконцентровано у зорях

2% речовини припадає на пил і газ

98% маси усієї Галактики сконцентровано у зорях

98% речовини припадає на пил і газ

Запитання 18

Назвати основні характеристики зір

варіанти відповідей

вага, давність, протяжність

температура, світність, величина

вік, стать, доля

маса, розмір, колір

Запитання 19

Слово «галактика» в перекладі з грецької означає

варіанти відповідей

молочний шлях   

чорний шлях

велика дорога

чумацький шлях    

Запитання 20

Чорна діра – це

варіанти відповідей

планетарна туманність

остання стадія еволюції нейтронної зорі     

цефеїди

джерело електромагнітних хвиль  

Запитання 21

Який космічний об’єкт називають пульсаром

варіанти відповідей

нейтронну зорю

пульсуючу зорю    

гіганта

білого карлика   

Запитання 22

Якими одиницями астрономи вимірюють відстань до зір?

варіанти відповідей

астрономічними одиницями

парсеками

кілометрами

паралаксами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест