Контрольна робота №4. Творчість П. Куліша, Марка Вовчка

Додано: 28 липня
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 26 разів
20 запитань
Запитання 1

1. У підзаголовку П.Куліш називає „Чорну раду”:


варіанти відповідей

А.романом-сповіддю;

Б. романом-хронікою;

В. романом-передбаченням;

Г. романом-застереженням.

Запитання 2

2. Наскрізним композиційним прийомом у „Чорній раді” є образ


варіанти відповідей

А. Києва;

Б.Дніпра;

В. чорної ради;

Г. дороги.

Запитання 3

3. Тему твору П Куліша "Чорна рада" записано в рядку:

варіанти відповідей

А. зображення тяжкого становища кріпаків та наростання стихійного протесту проти несправедливості та неволі;

Б. зображення історичних подій у Ніжині 1663 року - доби Руїни;

В. зображення історичних подій ХVІ – ХVІІ століття в Україні, побуту, звичаїв Запорозької Січі;


Г. зображення справжньої суті російського імпер­ського режиму.

Запитання 4

4. Справжнє прізвище Івана Шрама

варіанти відповідей

А. Прудкий

Б. Чепурний

В. Супруненко

Г. Чупруненко

Запитання 5

5 Про кого П. Куліш у романі „Чорна рада” пише: „Моя хата скраю, я нічого не знаю”

варіанти відповідей

А. Божого Чоловіка;

Б Василя Невольника;

Г Матвія Гвинтовку;

Г. Івана Брюховецького.

Запитання 6

6. Одного з персонажів П. Куліш у романі „Чорна рада” характеризує словами: „...був собі дідусь мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений...” Це

варіанти відповідей

А. Божий Чоловік;

Б. Василь Невольник;

В. Михайло Черевань;

Г. Матвій Гвинтовка.

Запитання 7

7. Хто і про кого сказав у романі П.Куліша „Чорна рада”: „ Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і характерника...”

варіанти відповідей

А. Сомко про Божого Чоловіка;

Б. Шрам про Кирила Тура;

В. Сомко про Кирила Тура;

Г. Шрам про Петра Шраменка;

Запитання 8

8. Установіть відповідність ( П. Куліш "Чорна рада")


Сюжетний елемент

1.Експозиція

2. Зав'язка

3. Кульмінація

4. Розв'язка


Подія

А. смерть Я. Сомка, І. Шрама; одруження Петра з Лесею.

Б. проведення «чорної ради», за підсумками якої І. Брюховецький — гетьман, Я. Сомко — в’язень.

В. зображення історичної епохи, у якій відбуватимуться події твору, знайомство з головними героями роману.

Г. прагнення Шрама підтримати на раді Я. Сомка, подолати розбрат і безлад серед козацтва.


варіанти відповідей

1 - А, 2 - Б, 3 - В, 4 - Г;

1 - Б, 2 - В, 3 - Г, 4 - А;

1 - В, 2 - Б, 3 - Г, 4 - А;

1 - В, 2 - Г, 3 - Б, 4 - А.

Запитання 9

9. Укажіть проблему, яка не порушується в творі П. Куліша "Чорна рада":

варіанти відповідей

А. Взаємини між панством та біднотою;

Б. Вірність обов’язку, козацька честь;

В. Любов і ненависть;

Г. Вірність і зрада;

Д. Батьки і діти;

Е. Цінність людського життя;

Є. Гармонії людини і природи.

Запитання 10

10. Укажіть твердження, яке не є правильним:


варіанти відповідей

А. Марко Вовчок — основоположниця жанру психологічного роману в українській літературі;

Б. Марко Вовчок — основоположниця дитячої прози;

В. Марко Вовчок зміцнила основи української соціально-побутової повісті;

Г. Марко Вовчок є авторкою історичної казки-повісті «Кармелюк».

Запитання 11

11. Кому Марко Вовчок присвятила повість «Інститутка»?

варіанти відповідей

А. Г. Квітці-Основ’яненку;

Б. Г. Сковороді;

В. Т. Шевченкові;

Г. своїй матері.

Запитання 12

12. Кому з персонажів твору «Інститутка» належать слова: « Чого се ти ніжишся? Чому не йдеш служити? Ледащо ти! Постривай! Я тобі таку кару вимислю, що ти й не бачила й не чула..."варіанти відповідей

А. Устині;

Б. старій пані;

В. панночці;

Г. Назарові;

Д. Прокопу.

Запитання 13

13. Укажіть, що викриває і засуджує Марко Вовчок в образі полкового лікаря 

варіанти відповідей

А. невміння відстоювати свою думку;

Б. непрофесійність лікаря;

В. неосвіченість;

Г. аморальність армійської освіти, взаємин і способу життя;

Д) прояв своєї сутності не тільки у ставленні до кріпаків, але й у родинних взаєминах.

Запитання 14

14. Укажіть проблему, яка НЕ ПОРУШУЄТЬСЯ у творі Марка Вовчка "Інститутка"


варіанти відповідей

А. Нестерпне становище селян, через жорстокість кріпосників;

Б. Збільшення стихійного протесту проти панів;

В. Кохання і подружнього життя;

Г. Перші прояви непокори пригноблених селян;

Д. Мораль панів і трудового народу;

Е. Воля і рабство.

Запитання 15

15. Тема повісті Марка Вовчка "Інститутка"

варіанти відповідей

А. Зображення тяжкого становища кріпаків та наростання стихійного протесту проти несправедливості та неволі.


Б. зображення боротьби трудящих проти своїх поневолювачів та ролі і місця поета у визволенні народу від гніту.

В. зображення життя селянства в пореформені часи, суспільні явища, що мали місце в 80–90 роках XIX

Г. Розповідь про чотирьох розумних підлітків, зі своєю думкою, на чию долю вже випадали випробування.

Запитання 16

16. Установіть відповідність між персонажем твору Марка Вовчка «Інститутка» і реплікою персонажа:


1 — стара пані

2 — панночка

3 — Катря

4 — Назар

5 — Устина


А. «І що ж то за хороша з лиця була! І в кого вона така вродилася! Здається, і не змалювати такої кралі!,.»;

Б. «Ти в мене будеш царівна над панночками! »;

В. «Увійшов і стоїть перед нами, стелю підпираючи: люлька в зубах: і сивизна… у густі кучері поховалась »;

Г. «Тепер я вже не боюсь вас… Хоч мене живцем із’їжте тепер!»;

Д. «Люди дивуються, що я весела: надійсь, горя-біди не знала. А я зроду така вдалася»..

варіанти відповідей

1 - А, 2 - Б, 3 - В, 4 - Г, 5 - Д;

1 - Д, 2 - Б, 3 - В, 4 - Г, 5 - А;

1 - Б, 2 - А, 3 - Г, 4 - В, 5 - Д;

1 - Б, 2 - А, 3 - В, 4 - Г, 5 - Д.

Запитання 17

17. Укажіть відповідність між образом і його цитатною характеристикою (Марко Вовчок "інститутка")

1. Полковий лікар

2. панночка

3. Прокіп

4. стара пані

5. Устина

6. Назар

7. Катря


А. безвольний, у всьому слухається свою дружину;

Б. Примхлива, до сільських дівчат ставиться з презирством, як до худоби.

В. Надзвичайно добра, привітна, працьовита, щира людина, яка доброзичливо ставиться до своїх служниць.

Г. В нього смілива та рішуча вдача, гостре відчуття несправедливості та готовність боротися проти неї.

Д. дуже добра, лагідна, її мова пересипана пестливими словами.

Е. Завжди дотепний і спостережливий, він тонко помічав характерні риси своїх хазяїв. 

Є. Сміливою і рішучою постає в повісті, у минуло­му вільна козачка.

варіанти відповідей

1 - А, 2 - В, 3 - Е, 4 - Б, 5 - Є, 6 - Г, 7 - Д;

1 - А, 2 - Б, 3 - Г, 4 - В, 5 - Д, 6 - Е, 7 - Є;

1 - Е, 2- Б, 3 - Г, 4 - В, 5 - Д, 6 - А, 7 - Є;

1 - Г, 2 - Б, 3 - А, 4 - В, 5 - Д, 6 - Е, 7 - Є.

Запитання 18

18.  Яка з указаних подій є зав’язкою твору Марка Вовчка «Інститутка»?


варіанти відповідей

А. перехід Устини до міста наймичкою;

Б. сцена, у якій паннночка побила стару кріпачку;

В. одруження панночки;

Г. приїзд панночки й обрання Устини покоївкою;

Д. перша розповідь Устини про своє життя: «…сиротою зросла я, при чужині, у людях…».

Запитання 19

19. Роман - хроніка - це:

варіанти відповідей

А. роман, побудований на історичному сюжеті, який відтворює у художній формі якусь епоху, певний період історії;

Б. різновид роману, у якому автор ставить за мету зображення й дослідження «внутрішнього стану людини» й «найтонших порухів її душі»;

В. літературна форма роману, що містить викладення подій в їх часовій послідовності в житті однієї людини чи цілої сім'ї;

Г. великий за обсягом і складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені важливі й складні суспільні про­цеси, всебічно і в розвитку показані численні персонажі.

Запитання 20

20. Побудова художнього твору, яка обумовлена його змістом, призначенням і характером - це:

варіанти відповідей

А. розв'язка

Б. розвиток дії

В. зав'язка

Г. композиція

Д. Кульмінація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест