Контрольна робота № 4 з теми «Електричний струм»

Додано: 3 квітня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 81 раз
10 запитань
Запитання 1

В яких одиницях вимірюють силу струму? 

варіанти відповідей

В кулонах (Кл)   

В амперах (А)    

В омах (Ом)  

У вольтах (В)

Запитання 2

Формула для обчислення електричної напруги. 

варіанти відповідей

R =U/l

U = A / q

I = q/ t

Запитання 3

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі послідовного з’єднання двох провідників. 

варіанти відповідей

U1 = U2       

I=I1= I2      

R1 = R2        

R1 = 2R2      

Запитання 4

У хімічному джерелі струму відбувається таке перетворення енергії 

варіанти відповідей

Внутрішня енергія перетворюється на хімічну

Хімічна енергія перетворюється на механічну

Механічна енергія перетворюється на електричну

Хімічна енергія перетворюється на електричну

Запитання 5

Визначте силу струму в резисторі, якщо за 5 хв через його поперечний переріз пройшов заряд, що дорівнює 1200 Кл

варіанти відповідей

240 А

4 А

60 А

40 А

Запитання 6

Визначте напругу на ділянці електричного кола, якщо опір ділянки становить 1,5 кОм, а сила струму в ньому дорівнює 0,2 А.

варіанти відповідей

200 В

15 В

300В

220 В

Запитання 7

Прилад, яким вимірюють силу струму

варіанти відповідей

Амперметр

Вольтметр

Омметр

Динамометр

Запитання 8

Як зміниться сила Кулона , якщо відстань між двома точковими зарядами збільшити в 3 рази

варіанти відповідей

Збільшиться у 3 рази

Зменшиться у 3 рази

Збільшиться у 9 разів

Зменшиться у 9 разів

Запитання 9

Через провідник за 5 хвилин пройшов заряд 60 Кл. Визначити опір провідника, якщо напруга на його кінцях 30 В.

варіанти відповідей

25 Ом

2,5 Ом

150 Ом

15 Ом

Запитання 10

Реостат - це прилад для...

варіанти відповідей

Вимірювання опору

Вимірювання сили струму

Регулювання сили струму в колі

Регулювання напруги на споживачі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест